İş görenin yetenek ve ilgilerini analiz etmelerine yardımcı olmak ve kariyer geliştirme
faaliyetlerini planlamaktadır. İnsanların insan kaynakların ulaşmaları
sürecidir. İnsan kaynakları uzmanları ve yöneticilerine işgücü ihtiyaçlarını
tatmin etme ve kendi kişisel kariyer hedeflerine uygulamasını sağlayan
süreçtir.

Kariyer Geliştirmesinin Aşamaları

İş için Hazırlık
Örgüte Giriş
İlk Kariyer
Orta Kariyer
Son Kariyer

1.Bireysel Kariyer Planlama (Kişinin ilerleyen
yıllarda kendisini planlamasıdır. )

Adımları

1.adım: Kendini Tanıma

2. adım :Kariyer Araştırma

3. adım : Hareket geçme

Bireysel kariyer Geliştirme Aşamaları :

Kariyer Olanakları Keşfetme
Araştırma
kariyer Kararını Verme
Kariyer Hedeflerini Belirleme(
zaman kriter)

Bireysel Olarak Kariyer İlerlemesini Değerlendirme : iş ve iş dışı kaynakların her ikisinde de kariyerlerle
ilgili geri besleme alma ve bunu kullanmaktan meydana gelir.2 . Örgütsel Kariyer Planlama Örgütün çalışanlara
kendilerini geliştirmede veya kariyer hedeflerini geliştirmelerinde yardımcı
olmak onları kendilerini geliştirme fırsatı yaratma ve onlara faaliyetler ve
belirlemek amacıyla geliştirdikleri sürekli bir süreçtir.

Yararları

İşletme hedefleri ve çalışan hedeflerinin örtüşmesi


Çalışanlarının kendilerine değer verdiğini hissetmeleri ve işyerini benimsemeleri .


Sağlıklı bilgi birikimi


Akılcı ve kalıcı organizasyon


İletişim akışında çok yönlülük

Başarılı kariyer Yönetimi :Yöneticilerle desteklenmeli kariyer denkliği sağlanmalı

Çalışanlar: hedefleri gerçekçi kesin ve
somut olmalı kendisi için engelleri ortaya koymalı ve hedeflerini kariye
hedeflerine yönelik olmalı öncelikle çalıştıkları işin olanaklarını
değerlendirmelidir yönetime isteklerini açıklamaları kurslara katılarak bilgi
ve becerilerini geliştirecek kurslara katılmalıYöneticiler: İk ya bakış açısını değiştirmeli
çalışanlarını gelişim eğitimden haberdar etmeli teşvik etmeli ve eğitim
faaliyetlerine önem vertmeli uygun kariyer olanakları sunmalıdır
tanımları yapmalı ve kariyer danışmanlığı sistemi oluşturmalı rol ve statüler
belirlenmeli eşit iş geliştirme hakkı vermeli örgütsel ve bireysel gelişim
modelleri birbirleri ile örtüşmelidirler


Kariyer Geliştirme Yönetiminde en çok kullanılan Yöntemler

Kariyer Haritaları:bir organizasyon içinde bir işten diğerine ilerleyebilmenin
yollarını belirlemek üzere kullanılan bir tekniktir.

Kariyer danışmanlığı( insan kaynakları departmanı): amacı çalışanların meslekteki
ilerleme fırsatlarını araştırmasına yardımcı olmaktadır.

Kariyer Merkezler: Kariyer yönetimi uygulamalarında destek sağlamak üzere
çalışanların kendi kendilerini değerlendirmelerine katkıda bulunan eğitim ve
danışmanlık hizmeti veren örgüt içi birimleridir. Örnek: grup çalışmaları
kurslar beceri ve yetenek testleri uygulamak işletme içi ve dışı eğitim
geliştirme programları geliştirme.

Yazılı Kaynaklar: bireylere kendilerini analiz etme kariyer planlaması kariyer
hedeflerini belirleme konusunda pratik bilgiler sağlar. Örnek: alıştırma
kitapları .

Koçluk: belli bir gruba belli bir hedef için özel ders konferans seminer vererek o
hedefe hazırlama tekniğidir.

İş Rotasyonu : Kişinin önceden belirlenmiş bir programa ve programda öngörülen
sürelere göre o anda yaptığı işle ilgili diğer bazı faaliyet ya da görevlere
geçişi ve bunları sırası ile gerçekleştirmesidir.