Çocuklarda çok sık rastlanan bulaşıcı hastalıklardan biri olan su çiçeğinin belirtileri nedir tedavisi nasıl gerçekleşir?

Pudracom su çiçeği hastalığını inceliyor Su çiçeği hapşırık öksürük gibi yollarla iletilen çok bulaşıcı bir hastalıktır Hastalığın kuluçka süresi ise tipik olarak 14-16 gün olmakla beraber 9-21 gün arasında da olabilir

Hastalığın belirtileri ve seyri ise şu şekildedir: cilt ve mükoz membranlarda gruplar halinde görülen ciltten kabarık içi sıvı dolu kesecikler tarzında döküntü ve ateştir Döküntü baş veya gövdeden başlayıp kol ve bacaklara yayılır Özellikle başlangıçta çok kaşıntılı olabilir Döküntüler 5-14 gün arasında kabuklanarak bu kabuklar düşer

Su çiçeğinde dikkat edilmesi gereken konulardan biri ciltteki döküntülerin bakterilerle enfekte olabilmesidir Bu nedenle kaşımanın önlenmesi için cilde ilaç (losyon) uygulanması ellerin sık yıkanmasına çok dikkat edilmelidir Çocuğun cilt lezyonlarını yolmaması sağlanmalıdır Ayrıca pnömoni (zatürre) beyin ödemi gibi komplikasyonlar izlenebilir

Hasta ile temastan sonra ciddi ve hayatı tehdit eden hastalık geliştirme riski taşıyan bireylere acil olarak bağışıklık oluşturmak için VZIG(varicella-zoster immün globulini) verilmelidir

yenidoğan bebek (annede doğumdan 5 gün öncesinden 2 gün sonrasına dek bu hastalık ortaya çıkmışsa)
bazı prematüre (erken doğan) bebekler
daha öce suçiçeği geçirmemiş hamile kadınlar
bağışıklık sistemi bozukluğu olan bireyler

Su çiçeği aşısı: Aşı ile bu hastalıktan korunma sağlanabilir Ülkemizde suçiçeği öyküsü olmayan 12 ay -12 yaş arasındaki çocuklara tek doz 13 yaş ve üzerindeki adolesan ve erişkinlere de serlolojik test sonrası 2 doz suçiçeği aşısı önerilmektedir Mümkünse aşılama 12-18 ay arasında yapılmalıdır