Çocuğun konuşmasının zamanlamasında ve akıcılığında bozulma sözkonusudur seslerin ve hecelerin sık uzatılması ve tekrar edilmesi olabilir Hece ve kelimeleri söylerken duraklama olabilir Bazan söyleyemediği kelimeyi konuşmamak için kişi başka kelimeler kullanmaya çalışabilir Kelime yinelemeleri olabileceği gibi hece yinelemeleride olabilir

Genelde 2-4 yaşları arasında olan kekemelik normal olarak karşılanır Kekemeliğin %90 geçici olmakla beraber %10 kadarı kalıcı olabilir Israr eden kekemeliklerde gerekli müdahalenin yapılması gerekirBazı durumlarda kekemelik dalgalanmalar şeklinde değişik dönemlerde görülebilir

Ailenin çocuğun kekemeliğine dikkat çekmemesi gerekir Çocuk kekelemeye başladığında sanki normal konuşuyormuş gibi davranmak önemli bir noktadır Eğer dikkat çekerse uyarırsa çocuğun anksiyetesi daha da artar bu da konuşmanın daha da bozulmasına neden olur Kekemelik durumunu değişik stres etkenlerinin kaygı durumlarının aşırı kontrolcü ebeveyn davranışlarının yeni hayat aşamasında ( kardeş doğumu okula başlama gibi ) uyum güçlüklerinin kekemeliğin şiddetini artırdığı konusunda klinik veriler mevcuttur Kekemelik belli bir süre geçmez ise anne babaların zaman kaybetmeden çocuklarını çocuk psikiyatristine getirmeleri gerekir Belli bir yaştan sonra kekeleme için konuşma nefes ve ritim egzersizleri verilir Bu egzersizler ile çocuğun durumuna eşlik eden kaygı durumlarını azaltmak amacı ile ilaç tedavisi de uygulanabilir Yurt dışında konuşma terapisti yetiştiren dört senelik fakülteler olmasına karşın ülkemizde kekemelik profesyonel anlamda ele alınmamaktadır

Bu arada kekemelikten dolayı çocukta gelişebilecek özgüvenin zedelenmesi sosyal ortamlara girmek istememe ile birlikte sosyal fobi etrafta konuşmaktan kaçınma arkadaş ilişkilerinde bozulmalar ders ve okulda konuşmak istemediği için uyum güçlükleri içe çekilme kendini ifade etmekte zorluk kronik depresyon gibi durumlar görülebilir Bu nedenle eşlik eden bazı psikiyatrik sıkıntılar için psikoterapi ve ek ilaç desteği yapılmalıdır