GÜL Türkiye'de en çok kullanılan 101. isim (... 99. suat 100. adem 101. gül 102. gamze 103. sinem ...). Ülkemizde yaklaşık her 545 kişiden birinin adı GÜL ve ismin yaygınlık oranı binde 1.83.
GÜL adının yaygınlık oranının Türkiye'nin resmi nüfus sayımı sonuçları ve günlük ortalama nüfus artış hızına orantılarsak ülkemizde 05-09-2010 20:03 itibariyle yaklaşık 135011 kişinin isminin GÜL olduğu ve GÜL isimli kişi sayısının her yıl ortalama 2175 kişi arttığı tahmini yapılabilir.
GÜL isminin Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranını hesaplarken bu isme elimizdeki Amerikan veritabanındaki 702203 kişi arasında hiç rastlayamadık. Bu nedenle ismin Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranın bir milyonda 1.4'ten dahi az olduğunu ve Amerikada toplam 400'den az sayıda GÜL yaşadığını tahmin ediyoruz.
GÜL Türkiye'nin en yaygın 101. ismiyken Amerika Birleşik Devletinde en yaygın 101. ad ise Russell ismi. GÜL adının yakın kullanım oranına sahip diğer Amerikalı isim kardeşleri arasında 99. Bernard 100. Carol 101. Russell 102. Edwin 103. Nancy isimleri de sayılabilir.