ECEM Türkiye'de en çok kullanılan 1406. isim (... 1404. cavidan 1405. çimen 1406. ecem 1407. pembe 1408. eftal ...). Ülkemizde yaklaşık her 14724 kişiden birinin adı ECEM ve ismin yaygınlık oranı binde 0.07.

ECEM adının yaygınlık oranının Türkiye'nin resmi nüfus sayımı sonuçları ve günlük ortalama nüfus artış hızına orantılarsak ülkemizde 05-09-2010 20:12 itibariyle yaklaşık 5164 kişinin isminin ECEM olduğu ve ECEM isimli kişi sayısının her yıl ortalama 83 kişi arttığı tahmini yapılabilir.

ECEM isminin Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranını hesaplarken bu isme elimizdeki Amerikan veritabanındaki 702203 kişi arasında hiç rastlayamadık. Bu nedenle ismin Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranın bir milyonda 1.4'ten dahi az olduğunu ve Amerikada toplam 400'den az sayıda ECEM yaşadığını tahmin ediyoruz.

ECEM Türkiye'nin en yaygın 1406. ismiyken Amerika Birleşik Devletinde en yaygın 1406. ad ise Gabriela ismi. ECEM adının yakın kullanım oranına sahip diğer Amerikalı isim kardeşleri arasında 1404. Cedric 1405. Girish 1406. Gabriela 1407. Antonia 1408. Saad isimleri de sayılabilir.