HASAN Türkiye'de en çok kullanılan 7. isim (... 5. murat 6. hakan 7. hasan 8. ibrahim 9. hüseyin ...). Ülkemizde yaklaşık her 120 kişiden birinin adı HASAN ve ismin yaygınlık oranı binde 8.32.

HASAN adının yaygınlık oranının Türkiye'nin resmi nüfus sayımı sonuçları ve günlük ortalama nüfus artış hızına orantılarsak ülkemizde 05-09-2010 20:12 itibariyle yaklaşık 613823 kişinin isminin HASAN olduğu ve HASAN isimli kişi sayısının her yıl ortalama 9889 kişi arttığı tahmini yapılabilir.

HASAN adının Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranı ise bir milyonda 163.77 civarında ve bu hesaba göre ABD'de yaklaşık 50792 HASAN yaşadığı tahmin edilebilir. ABD'nin nüfus istatistikleri dikkate alındığında Amerikada HASAN sayısı her yıl 430 kişi artıyor.

HASAN Türkiye'nin en yaygın 7. ismiyken Amerika Birleşik Devletinde en yaygın 7. ad ise Joseph ismi. HASAN adının yakın kullanım oranına sahip diğer Amerikalı isim kardeşleri arasında 5. James 6. William 7. Joseph 8. Richard 9. Thomas isimleri de sayılabilir.