NURCAN Türkiye'de en çok kullanılan 338. isim (... 336. eser 337. kubilay 338. nurcan 339. sezgin 340. ilyas ...). Ülkemizde yaklaşık her 1402 kişiden birinin adı NURCAN ve ismin yaygınlık oranı binde 0.71.

NURCAN adının yaygınlık oranının Türkiye'nin resmi nüfus sayımı sonuçları ve günlük ortalama nüfus artış hızına orantılarsak ülkemizde 05-09-2010 20:14 itibariyle yaklaşık 52381 kişinin isminin NURCAN olduğu ve NURCAN isimli kişi sayısının her yıl ortalama 844 kişi arttığı tahmini yapılabilir.

NURCAN isminin Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranını hesaplarken bu isme elimizdeki Amerikan veritabanındaki 702203 kişi arasında hiç rastlayamadık. Bu nedenle ismin Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranın bir milyonda 1.4'ten dahi az olduğunu ve Amerikada toplam 400'den az sayıda NURCAN yaşadığını tahmin ediyoruz.

NURCAN Türkiye'nin en yaygın 338. ismiyken Amerika Birleşik Devletinde en yaygın 338. ad ise Isaac ismi. NURCAN adının yakın kullanım oranına sahip diğer Amerikalı isim kardeşleri arasında 336. Emily 337. Lance 338. Isaac 339. Chris 340. Van isimleri de sayılabilir.