ZELİHA Türkiye'de en çok kullanılan 291. isim (... 289. seçil 290. irem 291. zeliha 292. tahir 293. ünal ...). Ülkemizde yaklaşık her 1178 kişiden birinin adı ZELİHA ve ismin yaygınlık oranı binde 0.85.

ZELİHA adının yaygınlık oranının Türkiye'nin resmi nüfus sayımı sonuçları ve günlük ortalama nüfus artış hızına orantılarsak ülkemizde 06-09-2010 13:23 itibariyle yaklaşık 62712 kişinin isminin ZELİHA olduğu ve ZELİHA isimli kişi sayısının her yıl ortalama 1010 kişi arttığı tahmini yapılabilir.

ZELİHA isminin Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranını hesaplarken bu isme elimizdeki Amerikan veritabanındaki 702203 kişi arasında hiç rastlayamadık. Bu nedenle ismin Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranın bir milyonda 1.4'ten dahi az olduğunu ve Amerikada toplam 400'den az sayıda ZELİHA yaşadığını tahmin ediyoruz.

ZELİHA Türkiye'nin en yaygın 291. ismiyken Amerika Birleşik Devletinde en yaygın 291. ad ise Young ismi. ZELİHA adının yakın kullanım oranına sahip diğer Amerikalı isim kardeşleri arasında 289. Ahmad 290. Lester 291. Young 292. Guy 293. Enrique isimleri de sayılabilir