FIRAT Türkiye'de en çok kullanılan 194. isim (... 192. akın 193. kaan 194. fırat 195. harun 196. selma ...). Ülkemizde yaklaşık her 866 kişiden birinin adı FIRAT ve ismin yaygınlık oranı binde 1.15.

FIRAT adının yaygınlık oranının Türkiye'nin resmi nüfus sayımı sonuçları ve günlük ortalama nüfus artış hızına orantılarsak ülkemizde 06-09-2010 13:24 itibariyle yaklaşık 84846 kişinin isminin FIRAT olduğu ve FIRAT isimli kişi sayısının her yıl ortalama 1367 kişi arttığı tahmini yapılabilir.

FIRAT isminin Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranını hesaplarken bu isme elimizdeki Amerikan veritabanındaki 702203 kişi arasında hiç rastlayamadık. Bu nedenle ismin Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranın bir milyonda 1.4'ten dahi az olduğunu ve Amerikada toplam 400'den az sayıda FIRAT yaşadığını tahmin ediyoruz.

FIRAT Türkiye'nin en yaygın 194. ismiyken Amerika Birleşik Devletinde en yaygın 194. ad ise Stephanie192. Ali 193. Kelly 194. Stephanie 195. Hugh 196. Angela isimleri de sayılabilir. ismi. FIRAT adının yakın kullanım oranına sahip diğer Amerikalı isim kardeşleri arasında