ZAFER Türkiye'de en çok kullanılan 48. isim (... 46. emine 47. hülya 48. zafer 49. mahmut 50. abdullah ...). Ülkemizde yaklaşık her 335 kişiden birinin adı ZAFER ve ismin yaygınlık oranı binde 2.99.

ZAFER adının yaygınlık oranının Türkiye'nin resmi nüfus sayımı sonuçları ve günlük ortalama nüfus artış hızına orantılarsak ülkemizde 06-09-2010 13:25 itibariyle yaklaşık 220599 kişinin isminin ZAFER olduğu ve ZAFER isimli kişi sayısının her yıl ortalama 3554 kişi arttığı tahmini yapılabilir.

ZAFER isminin Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranını hesaplarken bu isme elimizdeki Amerikan veritabanındaki 702203 kişi arasında hiç rastlayamadık. Bu nedenle ismin Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranın bir milyonda 1.4'ten dahi az olduğunu ve Amerikada toplam 400'den az sayıda ZAFER yaşadığını tahmin ediyoruz.

ZAFER Türkiye'nin en yaygın 48. ismiyken Amerika Birleşik Devletinde en yaygın 48. ad ise Arthur ismi. ZAFER adının yakın kullanım oranına sahip diğer Amerikalı isim kardeşleri arasında 46. Henry 47. Gary 48. Arthur 49. Francis 50. Martin isimleri de sayılabilir.