BİNNUR Türkiye'de en çok kullanılan 634. isim (... 632. belkıs 633. bengü 634. binnur 635. halim 636. dicle ...). Ülkemizde yaklaşık her 3681 kişiden birinin adı BİNNUR ve ismin yaygınlık oranı binde 0.27.

BİNNUR adının yaygınlık oranının Türkiye'nin resmi nüfus sayımı sonuçları ve günlük ortalama nüfus artış hızına orantılarsak ülkemizde 06-09-2010 13:28 itibariyle yaklaşık 19920 kişinin isminin BİNNUR olduğu ve BİNNUR isimli kişi sayısının her yıl ortalama 321 kişi arttığı tahmini yapılabilir.

BİNNUR isminin Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranını hesaplarken bu isme elimizdeki Amerikan veritabanındaki 702203 kişi arasında hiç rastlayamadık. Bu nedenle ismin Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranın bir milyonda 1.4'ten dahi az olduğunu ve Amerikada toplam 400'den az sayıda BİNNUR yaşadığını tahmin ediyoruz.

BİNNUR Türkiye'nin en yaygın 634. ismiyken Amerika Birleşik Devletinde en yaygın 634. ad ise Sonia ismi. BİNNUR adının yakın kullanım oranına sahip diğer Amerikalı isim kardeşleri arasında 632. Edmond 633. Billy 634. Sonia 635. Lydia 636. Mona isimleri de sayılabilir.