SELİM Türkiye'de en çok kullanılan 97. isim (... 95. yaşar 96. mesut 97. selim 98. ilker 99. suat ...). Ülkemizde yaklaşık her 526 kişiden birinin adı SELİM ve ismin yaygınlık oranı binde 1.9.

SELİM adının yaygınlık oranının Türkiye'nin resmi nüfus sayımı sonuçları ve günlük ortalama nüfus artış hızına orantılarsak ülkemizde 06-09-2010 13:31 itibariyle yaklaşık 140180 kişinin isminin SELİM olduğu ve SELİM isimli kişi sayısının her yıl ortalama 2258 kişi arttığı tahmini yapılabilir.

SELİM isminin Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranını hesaplarken bu isme elimizdeki Amerikan veritabanındaki 702203 kişi arasında hiç rastlayamadık. Bu nedenle ismin Amerika Birleşik Devletindeki yaygınlık oranın bir milyonda 1.4'ten dahi az olduğunu ve Amerikada toplam 400'den az sayıda SELİM yaşadığını tahmin ediyoruz.

SELİM Türkiye'nin en yaygın 97. ismiyken Amerika Birleşik Devletinde en yaygın 97. ad ise Kumar ismi. SELİM adının yakın kullanım oranına sahip diğer Amerikalı isim kardeşleri arasında 95. Louise 96. Vincent 97. Kumar 98. Lewis 99. Bernard isimleri de sayılabilir.