Günümüz çocukları sert ve güvenilir ama aynı zamanda yumuşak teselli bulabilecekleri güçlü kollara sahip ve sınırlar kurallar koyucu kalın sesli bir baba istiyor. Ama her şeyden önce kendileriyle ilgilenen bir baba istiyorlar. Hem de her fırsatta...

Çocuk gelişiminde her ne kadar ön planda olan hep anne gibi görünse de; babaların çocuk için ayrı bir önemi vardır! İyi bir baba modeli özdeşimi çocuğa: Gelişim süresi içinde başarı sosyal etkileşim yeterli özgüven kendi kendini disipline etme gibi sayısız önem taşıyan özellikleri kazandırır şüphesiz.

Hatta çoğu araştırmacının öne sürdüğü okuldaki başarının büyük bir payı baba modeline aittir. Cinsel kimlik kazanılmasında başta erkek çocuklar için en hassas nokta olmaktadır. Eksik bir baba modeli cinsel kimlik karmaşasına sebep olabilir! Yani mesele bu denli hassasken çocuğu büyütme işi yalnız anneye bırakılmamalı ve çocukla babanın ortak ilgi alanları bulunup çocuğun ihtiyacı olan ilişki için en uygun koşullar sağlanmalıdır.

ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİNİ ETKİLİYOR!

Baba ile ilişkisi sağlıklı olan babasından sevgi ve ilgi gören çocuğun kendisiyle barışık okulda başarılı arkadaşlarıyla uyumlu ve liderlik yapısının gelişmiş olduğu gözlemler arasındadır.Yetenekleri artmış çocukların baba ile olan ilişkilerine bakıldığında karşımıza yine aynı sonuç çıkıyor. Yani; ilgili ve sevgili baba-yetenekli çocuk…

ÇOCUĞUN ZEKA GELİŞİMİNİ ETKLİYOR!

Bir baba elbette çocuğun çevresindeki en önemli örnek kişidir. Öyle ki çocuğun çevre ile olan ilişkisinde onu destekleyen bağımsız davranması ve düşünmesinde ön ayak olan bir tutum sergilediğinde çocuğun zeka gelişimi için önemli bir katkı sağlar. Babanın çocuğuna zaman ayırarak onunla konuşması kitap okuması olaylar hakkında onun ne düşündüğünü sorması oyunlarında ona eşlik etmesi ve hatta dokunması bile çocuğun zeka gelişiminde olumlu etkisi ile çok önemlidir.


ÇOCUĞUN CİNSEL GELİŞİMİNİ ETKİLİYOR!
Babanın çocuğun cinsel gelişimine olan etkisi hem kız hem erkek çocuk için geçerlidir.

Elbette erkek çocuk için olan etki daha fazladır. Şöyle ki; çocuk cinsel gelişimini gözlem taklit ve özdeşleşme yollarıyla oluşturur.

Karşısındaki sağlıklı modelin tavır ve hareketler çocuğun cinsel kimliğini tanıması ve geliştirmesi için başvurduğu ilk ve en yakın yoldur. Erkek çocuk cinsel kimliğini tanımak için babasını ya da yakındaki bir örneği taklit eder. Kız çocuklarda ise durum biraz farklı olmakla birlikte baba modeli karşı cinsi tanıması ve karşı cinse karşı tavırları konusunda ipucu verir. İlgili bir baba kız çocuğunun karşı cinse duyduğu güveni arttırırken çocuğun baba sevgisi ve ilgisi hissetmesi kendine olan güvenini de arttırır.

DİSİPLİN KONUSUNDA DA BABALARA İŞ DÜŞÜYOR
Çocuğun disiplin anlayışının gelişiminde elbet babanın rolü tartışılmaz. Ama bu bağırmak cezalandırmak azarlamak kendinden korkutmak ya da tehdit yoluna başvurmakla sağlanamaz. Sağlıklı olanı; babanın açık esneklik sınırları olan ve tutarlı bir iletişim yoluna giderek disiplin anlayışına katkıda bulunmasıdır.

Çocuk gelişiminde babanın yeri görüldüğü gibi tartışma götürmez bir öneme sahipken anne ve babaların hem çocukluk hem de bebeklik sürecinde birlikte sorumluluk almaları gerekmektedir. Çocuk kendine ayrılan zamanı ve ilgiyi çok iyi anlar ve bu onun için çok önemlidir.

BABALARIN ÇOCUK İLE İLETİŞİMDE DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

• Çocuğa sevgi ilgi göstermeli ve zaman ayırmalıdır. Çocuğa gösterilen sevgi ve ilgi sonucunda çocuk kendisine değer verildiğini sevildiğini hisseder ve mutlu olur.

• Çocuğa sevgisinin içten sıcak yalın ve koşulsuz olduğunu göstermelidir.

• Bebeklik döneminde bebeğin bakımına katılmalıdır. Bebeğin sağlığı beslenmesi temizliği ağladığında sakinleştirilmesi ve tüm ihtiyaçlarını karşılaması önemlidir. Bu ilişki daha sonraki sürecek olan sağlıklı ilişkinin önemli bir parçasıdır.

• Çocuğu olduğu gibi kabul etmeli başkalarıyla kıyaslamamalıdır.

• Çocuğun çabalarını olumlu davranışlarını desteklemeli başarısızlıkları karşısında sabırlı sakin yapıcı olmalıdır.

• Çocuğun sorumluluğunu ve ihtiyaçlarını anne ile paylaşmalıdır.

• Çocuğun hayatındaki önemini çocuğa göstermeli ve ifade etmelidir.

• Baba davranışlarıyla çocuğa iyi bir model olmalıdır.

ÇOCUKLA ORTAK İLGİ ALANLARI YARATMAK
Daha önce de bahsettiğimiz gibi ortak ilgi alanları yaratıp bundan keyif almak ve bunu çocuğa hissetirmek çocuk ve baba arasındaki ilişkiyi daha da kuvvetlendirecek ve çocuğun gelişimi için önemli bir adım olacaktır. Çocuğun özellikle zeka gelişimi için gerekli uyaranlar zenginleştirilmiş bir çevrede saklıdır.

Okul öncesi dönemde tiyatroya sinemaya maça geziye alışverişe gitmek ya da birlikte oyun oynamak onun da yapabileceği bir işte ondan yardım istemek (arabayı yıkamanız için yardım istemek gibi) ve en güzeli onun için ayırdığınız birkaç dakika bile olsa ona ilginiz ve sevginizi hissettireceğiniz sohbetler...

Bebeğiniz için ise ona zarar vermeyecek renkli ve sesli oyuncaklar onunla kucağınıza aldığınızda kurduğunuz yakın ilişki ve ten teması önemlidir.

Araştırmalar ne diyor?
BABASIZ ÇOCUKLAR DAHA ÇOK HASTA OLUYOR!

Fransa’da yapılan bir araştırma için kalabalık bir çocuk gurubunun incelemeye alan uzmanlar baba figürünün eksik olduğu ve eğitimin sadece anneye kaldığı ailelerin çocuklarının daha sık hastalandığını saptadılar.

Amerikalı psikolog Michael Lowis’in tezine göre ise anne ile baba arasındaki fark sosyal değil kültüreldir. Babaların çocuklarıyla ilgilenmemesi toplumun onlara bu görevi vermesinden kaynaklanır. Yapılan araştırmalar babanın çocuğun zihinsel gelişimine büyük yardımlarda bulunduğunu gösteriyor. Babanın etkisi sanıldığından da erken bebek yaklaşık 6 aylıkken kendini hissettiriyor.

5-6 yaş arsındaki kız ve erkek çocuklarına bir anket hazırlayan Avrupalı araştırmacılar miniklerden değişik sıfatlar arasında seçim yapmalarını istediler: Sert yumuşak ilgisiz evcil arkadaş...

Çocukların çoğunun işaretlediği sıfat olan “yumuşak”ın çocuklardaki karşılığı; sırtına alıp atçılık oynayan bir baba tipi. Onu izleyen ikinci sıfat ise “sert”. Ama otoriteyi temsil ettiği için değil onunla ilgilenip yapmaları gerekenleri belirttiği için. “İlgisiz” sıfatı ise hiçbir çocuk tarafından işaretlenmemiş ankette. Çocuklar evladı önünde oynarken gazetesini okuyup çayını yudumlayan babalara sıcak bakmamışlar. Gerekçeleri şu: “Beni yalnız bırakıyor benimle hiç oynamıyor.”

Babaların altı katagoriden birine sokmaları istendiğinde çocukların yüzde otuzu serti işaretlemiş. Çocuklarıyla yakından ilgilendiğinin göstergesi olarak… Bir diğer yüzde otuzu ise annelerin ev işlerine yardım eden babalarına “evcil” kategorisinde yer vermiş.

Yüzde kırkının ciddi bir üzüntüsü mü var? Bu tip babalar kapıdan yorgun giriyor kendini bir koltuğa atıyor ve evde olan bitenle ilgilenmeye yanaşmıyor.

Günümüz çocukları sert ve güvenilir ama aynı zamanda yumuşak teselli bulabilecekleri güçlü kollara sahip ve sınırlar kurallar koyucu kalın sesli bir baba istiyor. Ama her şeyden önce kendileriyle ilgilenen bir baba istiyorlar. Hem de her fırsatta...

- Amerikan Aile Araştırma Konseyi’nin son raporunda ortalama bir babanın her gün çocuklarına ayırdığı vaktin sekiz dakikadan biraz az olduğu açıklandı. Hele bu ailede kadın da çalışıyorsa bu değerli zaman dilimi yarıya iniyor.