Siz iyi bir baba mısınız? Babalar nasıl iyi iletişim kurabilir? Ailede çocuğun eğitimi ve bakımı ile ilgili görevlerden genellikle anneler sorumludur. Çocuğun eğitimi ve çocukla iletişim konulu yayınlarda annenin önemi o kadar çok vurgulanır ki bu konuda baba figürü çoğu zaman ya unutulur veya arka planda kalır.

Çocukla ilgili konularda babalar genellikle "dolaylı" olarak ilgilidir ve konuşmaları da bu şekilde olur. Mesela genelde babalar çocuğun öğretmenine "Hocam bizim çocuğun dersleri ile annesi ilgileniyor onunla görüşseniz daha faydalı olur!" demektedir. Ya da annesine "Hanım çocuğa söyle eve geç gelmesin!" "Çok para harcıyor konuş çocukla!" şeklinde diyaloglar vardır. Bunun normal bir karşılığı olarak da çocuk annesine "Anne! Babama söylesene bana biraz para versin." "Akşam arkadaşlarda kalacağım. Babamdan izin alır mısın?" demektedir. Bu tarz konuşmalar baba-evlat arasında muhtemel iletişimi bile anneye yüklemektedir. Baba ile çocuk arasındaki bu iletişimsizlik anneyi arabulucu konumuna getirmektedir. Ebeveynin kendi üzerine düşen vazifeleri birbirine karıştırması ve yerine getirmemesi aile içi iletişime büyük zarar verecektir.

Anne ile babanın rolü farklı


Hiçbir anne bir babanın ve hiçbir baba bir annenin rolünü taşıyabilecek güçte değildir. Her anne ve her baba kendi rollerinin sınırı içinde çocuğun benlik algısını ve özgüvenini oluşturmasına destek verir. Mesela sorumluluklardan biri babanın maddi olarak evine ve çocuğuna bakmasıdır. Ev işlerini yapması çocuğunun fiziki ihtiyaçlarını karşılaması da annenin sorumluluklarındandır. Paylaşılabilen bu gibi sorumlulukların yanında paylaşılamayan paylaşılmaması gereken sorumluluklar da vardır. Çocuğuna sevgi ve şefkat göstermek onunla oynamak onun günlük ihtiyaçlarını karşılamak gibi sorumluluklar ertelenmemeli "havale" edilmemelidir.

Nasıl bir baba?

Bir baba evladının hayatında nasıl bir figür oluşturduğunu düşünmeli. Yalnızca korkulan hep kural koyan eve geldiğinde yaptıklarından dolayı çocuklarını hesaba çeken bir baba mı? Eşinin ve çocuklarının sıkıntılarını paylaşacak sorularına rahatça cevap verecek onlara desteğini-yardımını esirgemeyen kurallarında tutarlı olan ilgi ve sevgisini esirgemeyen bir baba mı?

İyi bir baba modeli


Hareketlerinde ve kararlarında tutarlı iyi bir baba modeli çocuğun cinsel kimliğinin oturmasında okul başarısının artışında
Zekâ gelişiminde Disiplin anlayışının yerleşmesinde Özgüven oluşumunda Sosyalleşmesinde Liderlik yapısının gelişiminde Arkadaş ilişkilerinde uyumlu olmasında ve bunlar gibi sayısız önem taşıyan konularda olumlu özellikleri kazanmasını sağlar.

Babalar nasıl iyi iletişim kurabilir?


Çocuğunuzla iletişim kurmak için onun büyümesini beklemeyin. İletişim doğumla birlikte olur unutmayın.

Çocukların gelişim dönemleri özelliklerini bilmeniz çocuğunuzla iletişiminizi kolaylaştıracaktır.

Çocuklarınıza verdiğiniz sözleri tutmaya çalışın tutamayacağınız sözleri vermeyin. Onları aktif dinleyin.

Söyledikleriniz ile davranışlarınız arasında tutarlılık olmasına dikkat edin.

Çocuğunuzu her şartta sevdiğinizi hissettirin.
Baba yoksunluğu çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yapar. Babasının yetersiz ilgisine ve ihmaline maruz kalan çocukların kişilik gelişimleri yetersiz kalabilir.

İş yoğunluğu nedeniyle çocuğu ile geçirdiği vaktin uzunluğunu artıramayan babalar vaktin niteliğini artırarak çocuğun bu konudaki ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilirler. Çocuğunuz üzerinde korkuya dayalı bir disiplin uygulamayın.

S.Yigit