Duygusal İstismarUNICEF duygusal istismarı ve ihmali; çocuğun nitelik kapasite ve arzularının sürekli kötülenmesi çocuğun sürekli olarak insanüstü güçlerle sosyal açıdan ağır zararlar verme ya da terk etme ile tehdit edilmesi çocuktan yaşına ve gücüne uygun olmayan taleplerde bulunulması ve çocuğun topluma aykırı düşen çocuk bakım yöntemleri ile yetiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Duygusal istismar çok sık gerçekleşmesine rağmen fiziksel ve cinsel istismar gibi somut bulguları olmadığı için en zor tanınanıdır. Duygusal istismar tek başına görülebildiği gibi fiziksel ve cinsel istismarla birlikte de görülmektedir.Duygusal istismarın izleri yaşam boyunca kendini gösterebilmektedir. Anne ve babası tarafından sürekli eleştirilen aşağılanan sevgi ve ilgi ihtiyacı yeterince karşılanmayan çocuklar pasif kişilik özelliklerine sahip kendine güveni olmayan ve antisosyal davranışlar gösteren kişiler olarak tanımlanmaktadır. Bu çocuklarda normal zihinsel kapasite olmasına rağmen öğrenme güçlüğü ve dikkat dağınıklığı gibi sorunlar görülmektedir.