Çocukta Fiziksel İstismar

Fiziksel istismar çocuğun ve ergenin anne-babası veya diğer etişkinler tarafından bedensel olarak zarar görmesidir. Bu zarardan doğan bedensel zedelenme süresi ve çocuğun yaşı fiziksel istismarın yol açacağı sonuçları belirlemektedir. Fiziksel istismar yetişkin tarafından yapılan sürekli ve sistemli bir davranış biçimidir. Fena muamele devamlı yapılırsa bu fiziksel istismardır.

Fiziksel istismarı kaza ile olmayan ve çocukta fizyolojik bir zarara yaralanma ve hatta ölüme yol açabilen tüm yetişkin davranışlarını içermektedir. Morluklar kırık ve çıkıklar baş yaralanmaları çürükler fiziksel istismarın sonucu olan zararlardır.

Fiziksel istismar tayininde bazı önemli noktalar vardır.

Bunlar;

-Çürük kırık kemik yumruk izi şişlikler eksik ve koparılmış saç sigara yanığı ısırık izi
-Yaralanma sıklığı
-Tespit edilen bedensel zararların farklı iyileşme seviyesinde olmaları
-Yaralanma biçiminin aile ve çocuk tarafından mantıksal bir biçimde açıklanamaması.

Ailede öğrenim seviyesi düştükçe fiziksel istismar ve ihmal davranışı artmaktadır. Aile tipi ve anne yaşı ekonomik durum alkol kullanımı eşinden dayak yiyen annenin çocuğunu istismar etmesi ve bakmakla yükümlü oldukları çocuk sayısının fazla olması fiziksel istismar ve ihmal davranışını tetikleyen nedenlerdir.

Fiziksel ve buna bağlı olarak duygusal istismarın en çok görüldüğü biçim bedensel cezalardır. Fiziksel ceza geleneksel eğitim sistemimizde geçerli olan disiplin etme anlayışıdır. Bu da çocukların çeşitli şekillerde ve sıklıkla fiziksel örselenmeye maruz kalmasına sebep olmaktadır. Anne baba tarafından terbiye etme hakkı içinde çocuklar üzerinde uygulanan bedensel cezalar gözle görülen fiziksel örselenmelerle birlikte öz saygının yitirilmesi kaygı ve korku saldırganlık yıkıcılık hiperaktivite gibi vücuttan anlaşılamayan duygusal örselenmelere neden olmaktadır.

Dünyanın hemen her bölgesinde ve ülkesinde ebeveynler öğretmenler ve velayet hakkı sahipleri ile çocuğu korumak ve bakmakla yükümlü kimseler çocuklardaki istemedikleri davranışları düzeltmek için bir disiplin yaptırımı olarak bedensel cezaya başvurmaktadırlar. Somut olarak belirlenmesi en kolay istismar türü olmasına rağmen fiziksel ceza uygulaması ülkemizde ebeveynlerin çocuklarını öğretmenlerin öğrencilerini disipline etme hakkının içinde normal sayıldığından son yıllara kadar toplumun ve devletin fiziksel istismar vakalarına müdahale etmediği görülmüştür.

Çocuk hakları bilincinin giderek daha çok artmasıyla birlikte bu müdahaleler toplumda sivil toplum kuruluşlarında ve resmi kurumlarda giderek artan bir seyir izlemektedir.