Dünya son olarak Katolik Kilisesi'ni sarsan çocuklara yönelik cinsel istismar skandalı dolayısıyla acı gerçekle bir kez daha yüz yüze geldi. Din kültür ve coğrafya ayırt etmeksizin dünyanın dört bir yanında artan taciz olaylarına bugün hala yeterli duyarlılık gösterilmiyor.Her yaştan çocuğun çeşitli şekillerde cinsel tacize maruz kalması bugün her gün karşılaştığımız haberler arasında. Ancak sanılanın aksine sosyo-ekonomik ve kültürel faktörler çocukların istismara maruz kaldığı gerçeğini değiştirmiyor. Bugün her yaştan çocuk dünyanın her köşesinde çeşitli cinsel saldırı ve tacize maruz kalıyor.

Çocukların cinsel istismara maruz kalmasının nedenleriyle ilgili araştırmalar bu sorunun neredeyse hiçbir faktöre bağlı olmadığını sadece çocuk olmanın cinsel saldırıya uğramak için yeterli olduğunu ortaya koyuyor.

Bugün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çocuklarıa yönelik cinsel istismar rakamları birbirinden çok farklı değil. Bu sorunu besleyen ve bir türlü önlenememesine neden olan faktör ise yine çocuklar. Çünkü çocuklar uğradıkları saldırıların ardından yapayalnız kalıyor; çocuklara gereken yardım eli uzatılmıyor.