İstismarı bildirmek


Bir çocuğun istismar ya da ihmal edildiğini öğrendi ya da fark etti iseniz bu durumu bildirmeniz gerekir.
Eğer bir sağlık çalışanı ya da kamu görevlisi iseniz bildirim yükümlülüğünüz kanuni bir zorunluluktur (TIKLA... TCK Madde 278 279 280).

İstismar ve ihmal kuşkusunda bildirimde bulunabileceğiniz yerler
Hastanelerin çocuk koruma birimleri/merkezleri
Ankara Çocuk Koruma Birimi
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Koruma Birimi
Tel: 0312 595 72 90


Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

İllerdeki SHÇEK yetkilileri ve iletişim bilgileri


Bölge Polis karakolu
Cumhuriyet Savcılığı