II. ÇOCUK İSTİSMARINI VE İHMALİNİ ÖNLEME KONGRESİ

Sarsılmış Bebek Sendromu 26-28 Mayıs 2010 Ankara

‏Değerli çocuk dostları

Çocuk istismarı ve ihmali konusunda ülkemizde duyarlılığın giderek arttığını görmekten ve bu konuda çalışmalar yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu kapsamda 2009 yılında gerçekleştirilen “Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi”nin ardından aldığımız cesaret verici yorumlar nedeniyle bu yıl da çocuk istismarının önemli bir alt başlığı olan “Sarsılmış Bebek Sendromu”nu ele alan bir kongre düzenlemeye karar verdik.

Sarsılmış Bebek Sendromu küçük bebeklerde istismara bağlı kafa travmalarının ve bebek ölümlerinin önde gelen nedenlerinden biri olmasına karşın ülkemizde hekimler ve çocuk koruma sisteminde çalışan diğer meslek elemanları arasında bu konu ile ilgili farkındalığın yeterince yüksek olmadığını düşünmekteyiz. Konunun Adli Tıp Beyin Cerrahisi Çocuk Acil Hekimliği Çocuk Cerrahisi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Göz Hastalıkları Halk Sağlığı Radyoloji Psikiyatri Hemşirelik gibi değişik dalları içeren geniş bir tıbbi yönü ayrıca psiko-sosyal ve hukuki boyutları da bulunmaktadır. Bu bağlamda konu ile ilgili tüm bu meslek gruplarını bir araya gelip deneyimlerini aktarmaya tanı ve tedavinin yanı sıra sorunun çözüm yollarını ve önleyici yöntemleri tartışmaya davet ediyoruz. Kongremizi bu dalları ilgilendiren meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin desteği ile gerçekleştirmek isteğimize birçok dernekten olumlu yanıt almamız bu konudaki umutlarımızı yükseltmiştir.

Sizleri de kongremizde aramızda görmek ve çocukları korumak konusundaki çabalarımızı bir araya getirmek dileğiyle saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Betül Ulukol
Çocuk ve Bilgi Güvenliği
Derneği Başkanı

Doç. Dr. Figen Şahin
Çocuk İstismarını ve İhmalini
Önleme Derneği Başkanı