Çocuğumu cinsel istismardan korumak için ne yapmalıyım?

Ülkemizde son günlerde gündemde olan çocuklara yönelik cinsel taciz ve tecavüz vakaları çocuğun ihmal ve istismarının somut örnekleridir. Çocuk korunmaya ilgiye ve sevgiye muhtaç bir varlıktır.


Ailenin uygun tutum ve davranışlarıyla çocuk kişilik ruhsal ve davranışsal gelişimi sağlıklı yapılandırılır. Ancak ebeveynler çocuklarına yeterli düzeyde ilgi ve sevgi göstermez kişilik gelişiminde uygun rol model olamaz ise çocuk istismara ve fena muameleye açık hale gelir.

Çocuk ailede bulamadığı ilgi ve sevgiyi aile dışında aramaya yönelir kişilik bozukluğu ve istismar eğiliminde olan kişi veya gruplarca cinsel taciz ve tecavüz girişimleri ile karşı karşıya kalabilir. Günümüzde belirli bir kesim ailelerce çocuğun ticarî bir **** olarak algılanması çocukların kullanılarak kazanç sağlanmasına yönelik tutumlar istismar ve ihmali yaygınlaşmıştır.

Ebeveynlerin çocuklarını yetiştirirken ruhsal gelişim evrelerine uygun yaklaşımlarda bulunmaları çocuklarıyla açık demokratik iletişim ve etkileşimde olmaları çocuklarıyla ilişkilerini geliştirebileceği gibi çocuğu takip ederek karşı karşıya kalabileceği çevresel sorunlara da müdahale etme fırsatları olur. Özellikle çevresel istismara karşı çocuklar bilgilendirilmeli ve bilinçlendirilmelidir. İnternet cafeler eğlence merkezleri vb. yerlerde çocuklarının dikkatli olmaları yönünde açıklamalar ile çocuklara yaşanmış somut örnekler vererek tehlikelere karşı bilgilendirilmelidir. Ebeveynler yasaklayıcı tutumlardan kaçarak çocuğun yaşamsal sorumluluğunu kendisi alması yönünde eğitmelidirler. Böylece çocuk kendisini bekleyen tehlikelere karşı duruşunu belirleyebilir sorumluluğunu üstlenebilir. Eğitimde çocuğun istismar karşısında "hayır" diyebilme sınırlarını belirleyebilme gücü ve kararlılığını anne-baba sağlıklı rol model olarak göstermelidir.


* Sosyal Hizmet Uzmanı Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı

Yasaklamayın bilinçlendirin

Ebeveynler "koruyucu

bağımlı" ve "otoriter

reddedici " tutumlardan

kaçınarak çocuğun

bireyselliğini ve özgüven

gelişimini destekleyici

yaklaşımlarda bulunmalıdır.

Çocuğunuzun kötülükler

karşısında 'hayır' diyebilme

refleksini geliştirmeye çalışın.