İnsanlar emir almak üzere proglamlanmamıştır. İnsanlar hatalarından ders almak üzere programlan*mışlardır

Daha Çok Konuşturmak İçin; İletişim Engelsiz Konuşmayı Öğrenmek Gerekir. Öğrenmek te Yetmez Uygulamak Gerekir. Yani;

a) Dinlerken yorum yapma

- Sizin yatağınızda uyucam.

- Yaramaz çocuklar annelerinin yatağında uyur*lar..

Burada anne çocuğun onların yatağında uyumak istemesine bir yorum getiriyor. 'Anne yatağında uyu*mak isteyenler yaramaz çocuklarmış.' Anne kendine göre çocuğun yaramaz çocuk olmamak için onların yatağında uyumak istemeyeceğini sanıyor. Fakat ço*cuğun onların yatağında uyumak isteği öyle büyük ki yaramaz olmak ona vız gelir. Üstelik annelerinin ya*tağında uyumak isteyen çocuklar gerçekten yaramaz olsalar bile bu bir genellemedir. İnsanlar hayatlarının hiçbir döneminde genellemelere kulak asmazlar. Öy*le olsaydı 'Sigara içenlerin şu kadarı akciğer kanseri oluyor'diyen istatistikler bir işe yarardı.

Neyse bütün bu gerçekler bir yana annenin bu*rada yaptığı en büyük hata çocuğun teklifine bir yo*rum ile karşılık vermesidir. Yorum karşımızdakinin bizle daha fazla konuşmasına bir engeldir. Karşı taraf konuşmayı devam ettirmez

b) Eleştirme

- Sizin yatağınızda uyucam.

- Annelerin yatağında uyumak ayıptır.

Anne burada çocuğun bu davranışını suçluyor onu eleştiriyor. Eleştirmek de karşımızdakini bizden uzaklaştırır.

c) Suçlama

- Sizin yatağınızda uyucam.

- Senin inatçılığından bıktım.

Eski inatçılıklarını hatırlatarak anne burada çocu*ğu suçluyor. Suçlama da karşımızdakini bizimle ko*nuşmaktan uzaklaştıran bir durumdur.

d) Eskileri hatırlatma

- Sizin yatağınızda uyucam

- Ehh ama...Her istediğin olsun istiyorsun.

Burada da yine eskiyi hatırlatmanın ima edildiği bir başka iletişim engeli görüyorsunuz.

e) Emir verme

- Sizin yatağınızda uyucam

- Derhal yatağına dedim.

İnsanlar emir almak üzere proglamlanmamıştır. İnsanlar hatalarından ders almak üzere programlan*mışlardır. Emir başkalarının komutlarıdır ve daha çok emredeni bağlar. Verdiğiniz emir sonunda karşı tara*fın davranışı ödüllendiriliyorsa o emrin yerine getiril*me şansı daha yüksektir. Aksi halde emriniz yerine getirilmez. Dikkat ederseniz ben size; 'emir verme eskiyi hatırlatma suçlama vs' diye habire emir veriyo*rum. Siz gerçekten çocuğunuzla iyi bir iletişim kurma*ya kararlı iseniz bu emirleri önce yerine getirirsiniz. Ancak bu emirleri yerine getirmeniz amacınıza ulaş*manıza katkıda bulunursa bu emirleri yerine getirme*ye devam edersiniz. Aksi halde devam etmezsiniz. İşte emirleri yerine getirmeye devam etmenizi sağla*yan emirlerin sonunda elde ettiklerinizdir. Ödül deni*len de budur. Yoksa çukulata almak parka götürmek gibi bir ödül kastedilmemektedir.

Annesinin yatağında yatmak isteyen çocuk1 der*hal yatağına1 giderse emri yerine getirdiğindeki davra*nışı ödüllendirilmiş olur mu? Şüphesiz ki olmaz. O an*nesinin yatağında yatmak istiyor. Kendi yatağında de*ğil. Sizin ses tonunuzdaki sertlik ile çocuk yatağına gitse bile bu korku belasına olmuştur. Sakın kendini*zi onu yatağa göndermek başarısına ulaşmış olarakgörmeyin. O bunun acısını birgün sizden mutlaka çı*karır.

f) O'nu dinle

- Sizin yatağınızda uyuyacağım.

- Bizim yatağımızda uyumak istiyorsun demek.

- Evet.

- Benim oğlum annesinin yatağında uyumayı se*viyor.

- Hayır korkuyorum.

- Benim oğlum korkuyor.

- Odamın duvarının köşesinden yılanlar çıkıyor.

- Karanlık olunca çıkıyorlar öyle mi?

- Evet.

- Gel bu gece bizimle yat. Yarın seninle birlikte çarşıya gider sana güzel bir gece lambası alırız.

Anne çocuğu dinledi. Dikkat ederseniz dinlerken onun duygularına tercüman oldu. Yukarıdaki daha ön*ceki örneklerde olduğu gibi davransaydı onun karan*lıktan korktuğunu anlayamayacakti bile. Çünkü yukarıdaki örneklerde anne çocuk ile arasına farkında ol*madan iletişim engeli koyup duruyor ve çocuk daha fazla konuşmuyordu.

g) O'na seçim hakkı ver

- Sizin yatağınızda uyuyacağım.

- Üçümüz bizim yatağa sığmıyoruz. Baban da se*nin yatağına sığmıyor. Başka bir çözüm de bulama*dık. Yeni bir çözüm bulmadan bizim yatakta yatmak istersen artık sana bir ceza verebilirim. İstersen ceza*nı da söyleyeyim. Yarın sana dondurma almam.

Çareler tükenince hatasını düzeltmek ile ceza arasında seçim yapmak durumunda bırakılıyor. Ceza*yı seçmesi halinde ceza mutlaka ertelenmeden uygu*lanmalı.

Hepimizin başı sıkıştığında dertleştiği iki-üç arka*daşı vardır. Dikkat ediniz o arkadaşlarımızın diğerle*rinden farkı bizi dinliyor olmalarıdır. Maalesef bunların arasında asla annemiz yoktur. Çünkü annemiz yıllar*ca bizimle yukarıdaki iletişim engellerini kullanarak konuşmuştur. Hepsini bizim iyiliğimiz için yapmıştır. Fakat sonuç onun istediği gibi olmamış farkında ol*madan bizi kendinden uzaklaştırmıştır. Görüyorsunuz ki konuşmadaki küçük ayrıntılar bizi de çocuklarımız ile aynı duruma düşürebilecek niteliktedir.

Doç.Dr.Sabiha Paktuna Keskin