Akcan: Ak yaşam; temiz ruhlu kişi ak tenli ve cana yakın akça pakça sevgili
Aksel: Ak renkte sel
Aksen: Sen aksın kirlenmemişsin temizsin
Aksu: Ak renkli su köpüren su; Anadolu'da kimi akarsuların adı.
Akün: Iyi ve temiz ün
Ala: Alaca karışık renkli açık kestane rengi ela
Alanur: Alacalı ışık ala ışık
Alçin: Al renkli küçük bir kuş
Alev: Yanan ve ışık veren şeylerin türlü biçimlerde uzanan dili alaz yalım
Algül: Al renkli gül kırmızı gül
Algün: Al renkli Güneş kırmızı güneş
Alım: Gözü gönlü çeken nitelikçekicilik gönül çelen güzellik albeni
Alkım: Düşmekte olan yağmur damlacıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla Oluşan yedi renkli görüntü gökkuşağı ebemkuşağı
Almıla: Al elma
Asena: Dişi kurt; güzel kız
Aslı: Kerem ile Aslı adlı halk öyküsünün kadın kahramanı
Aslıhan: Kerem'in sevgilisi Aslı'nın bir başka adı
Aslım: Soyum sopum kökenim; benim olan Aslı
Asu: Azgın ve huysuz at
Aşkım: Sevdiğim sevgilim
Aşkın: Benzerlerinden üstün olan çok fazla üstün aşan geçen; üzüm bağ ve asmalarında Yeni göğeren dallar dalların ucundaki yapraksız uzantılar filiz ışkın.
Ay: Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi
Aybike: Ay gibi güzel ve el değmemiş kadın.
Ayca: Ay gibi yüzü Ay gibi güzel olan
Aycan: Ay gibi güzel insan
Ayça: Ay'ın ilk günlerinde aldığı yay biçimi Ay'ın ilk günlerindeki Görünüşü yeni ay hilal
Ayda: Gülgillerden dere kıyılarında çayırlarda yetişen bir bitki; şaşma üzülme İsteklendirme bilirir bir ünlem
Aydan: Ay gibi güzel Ay'dan yapılmış
Aydeniz: Ay ile denizsin
Aygül: Ay ve gül gibi güzel
Aygün: Ay ile Güneş
Ayla: Ay'ın ve kimi yıldızların çevresindeki görülen ışık çemberi aylin
Aylan: Açık alan
Aylin: Ay'ın ve kimi yıldızların çevresinde görülen ışık çemberi ayla
Aynur: Ay gibi ışık saçan Ay ışığı
Ayperi: Ay ve peri gibi çok güzel
Aysan: Ay gibi güzel san
Aysel: Ay ile selden oluşmuş
Aysın: Ay gibisin Ay kadar güzelsin
Aysun: "Sunmak"tan "sun" buyruğu ile Ay'dan oluşmuş bir ad Ay'ı sun
Aysuna: Ay gibi güzel yaban ördeği
Ayşan: Şanı Ay gibi parlak olan görkemli parlak
Ayşen: Ay gibi güzel ve şen şen Ay
Ayşıl: Ay ışığı
Ayşın: Ay ışını
Ayten: Ay gibi güzel ten güzel tenli
Aytolun: Ay'ın en dolgun evresindeki durumu dolunay
Aytuna: Gökteki ay ile Tuna Irmağın'dan oluşmuş bir ad
Aytül: Ay'ın tüllü Ay ile tül Ay tülü
Ayzıt: Türk söylencebiliminde güzellik tanrıçası ödüllendirici tanrıça
B
Balcan: Bal gibi can tatlı can
Baldan: Bal gibi tatlı baldan yapılmış
Balım: "Benim balım" bal gibi tatlım
Başak: Ekinlerin taneleri taşıyan kılçıklı başı
Bediz: Açık belli görünen; süs bezek bedis
Begüm: Hanım hanımefendi saygıdeğer kadın
Belen: Iki dağ arasından geçen yol geçit; tepe yüksek yer üzeri yassı tepe
Belgin: Kesin olarak belirlenmiş olan belirgin açık
Belgün: Belli belirli gün
Beliz: Işaret ve iz nişan ve iz
Benan: Beni an beni unutma
Benay: Ben Ay'ım Ay gibiyim
Bengi: Ölümsüz sonsuz sonsuza dek sürecek olan hiç ölmeyecek olan
Bengisu: Ölümsüzlük suyu içene ölümsüzlük vereceği söylenen söylencesel
Bensu: Ben su gibiyim güzelim
Beren: Koyun yavrusu kuzu; güçlü; tanınmış
Betül: Erkek eli değmemiş erkekten uzak yaşayan namuslu kadın
Bezen: Bezek çok göze çarpan süs.
Bike: Evlenmemiş çocuk doğurmamış erden
Bilge: Çok ve sağlam bilgili bildiğini kendisi ve başkaları için en yararlı bir biçimde kullanabilen geniş ve derin bilgili
Bilgül: Bil ve gül "bilirsen gülersin mutlu olursun"
Bilgün: "Günü bil"
Binnaz: Bin türlü naz eden bin tane naz
Bircan: Biricik ve cana yakın
Birce: Biricik bir tanecik
Birgül: Bir tek gül
Birim: Bir niceliği ölçmek için kendi türünden seçilen örnek ve değişmez parça; birtanem biriciğim
Biriz: Bir tekiz
Birsel: Bir sel gibisin bir selsin
Burcu: Güzel koku ıtır
Burcum: Güzel koku; burcu
Burçak: Taneleri hayvan yemi olarak kullanılan mercimeğe benzeyen bir bitki
Burçin: Dişi geyik bozçin bürçin
Büklüm: Bükülmüş kıvrılmış şeylerin oluşturduğu halka ya da kat kıvrım
Büyüm: Benim büyüm
C
Canal: Güzelliğinle canlar yak
Candan: Içten yürekten
Cankat: Mutluluk getiren cana can kat
Canöz: Canın özü yaşamın özü
Cansen: Can sensin
Cansın: Tatlısın sevgilisin
Cansun: Güç sun canlılık sun
Ceren: Çöllerde yaşayan çok hızlı koşan gözlerinin güzelliğiyle ünlü ince bacaklı zarif hayvan
Ceylan: Çölde yaşayan geyik türünden gözlerinin güzelliğiyle ünlü çok hızlı koşan ince bacaklı çok güzel bir hayvan ceren
Ç
Çaba: Bir işi yapmak için harcanan güç
Çağ: Belirli bir özelliği göz önünde tutularak ele alınan zaman bölümü
Çağıl: Çağ ile ilgili çağdaş; çakıl "çağıl çağıl" ikilimesinden biri
Çağın: Şimşek yıldırım
Çağla: Erik kayısı ve özellikle bademin taze yemişi ham yemişi
Çağlayan: Akarsuyun yüksekten çağıltılarla köpürerek döküldüğü yer
Çığıl: Başa takılan altın
Çiçek: Bitkinin genellikle güzel kokulu renkli bölümü
Çiğdem: Türlü renklerde çiçek açan bir kır bitkisi
Çiler: Güzel ötüşlü bülbül gibi çileyen
Çimen: Doğal olarak biten çim yeşillik
Çise: Çiseleyen yağmur damlası
Çisem: Çise
D
Dal: Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri
Damla: Yağmur ya da bir sıvanın çok küçük yuvarlak biçimli parçası
Defne: Defnegillerden anayurdu Anadolu olan ve özellikle Ege Bölgesin'nde bol yetişen yaprakları güzel kokulu yaz kış yeşil kalan bir ağaç
Demet: Ekin çiçek gibi bitkilerin birkaçının yada bir bölümünün bir arada bağlanmış biçimi
Deniz: Yeryüzünün büyük bir bölümünü örten derin ve çok geniş tuzlu su
Derin: Dibi yüzeyinden yada ağzından uzak olan derinliği olan; Çok içten gelen ve içe işleyen
Devrim: Kısa zaman içinde olumlu yönde önemli niteliksel değişmelere yol açan devinim
Dicle: Kaynağı kuzeydoğu Anadolu'da bulunan ülkelerimizden sonra Irak topraklarından
geçerek denize dökülen büyük ırmak
Dilek: Dilenilen şey istek
Diren: Harmanda sapları yaymaya yarayan uzun çatallı ağaçtan yapılmış araç
Diril: "Dirilmek"ten buyruk; el dokuması bez
Dirim: Canlılık dirilik sağlık yaşam
Doğa: Canlı ve cansız nesnelerden oluşan varlığın tümü; Kendi kendini sürekli olarak yeniden yaratan ve değiştiren güç; yaratılış
Doğu: Güneş'in doğduğu yön
Dolunay: Ay'ın dolun durumu Ay'ın bütünüyle parlak olduğu zamanki hali Ay'ın her ayın ortalarında aldığı dolgun görünüm
Doruk: Bir dağın bir tepenin yüksek bir yerin tepesi en yüksek yeri
Duru: Bulanık olmayan açık temiz
Durugül: Arı duru ve gül gibi güzel
Durusu: Bulanık olmayan dalgasız pırıl pırıl ve dibi görünen su; temiz su
Duygu: Iyi ve güzel şeyleri sevebilme onları duyumsayabilme yeteneği; Anımsanacak duyuş; gönülden uyanan yankı ya da tepki; duyumsama
E
Ece: Kral karısı ya da krallığı yöneten kadın kraliçe; (mecaz olarak) türdeşleri arasında üstünlüğü yeteneği olan kadın güzel kadın
Ecem: Benim olan ece kraliçem
Ekim: Toprağa tohum ekme işi ekmek eylemi ve biçimi (Ekim ayında doğan çocuk için)
Ekin: Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya değin aldığı durumun tümüne verilen ad; buğday
Ela: Sarıya çalan kestane rengi ala
Elçim: Deste demet tutam
Enginsu: Açık deniz
Erenay: Yetişip gelen Ay
Erensu: Ermiş gibi ve su gibi aziz olan
Ergül: Erken açmış gül; erken gülesin erken mutlu olasın
Esen: Vücutta hiçbir eksikliği olmayan sağlıklı; sağlığı yerinde olan esmekte olan yel
Esin: Içe doğan şey bir şeyi yaratmaya yönelten güzel duygu; tatlı tatlı esen yel esinti
Esmen: Esiciesen
Eti: Anadolu'da milattan önce 1900-1200 yılları arasında egemen olan büyük uygarlık kuran Orta Asyalı bir ulus Hitit
Evrim: Kendiliğnden oluşan değişim dönüşüm
Evşen: "Evi şenlendiren" "evin neşesi şenliği
Eylem: Bir değişiklik doğurabilecek etkili davranış; yapılan iş
Eylül: Yılın dokuzuncu ayı
Ezgi: Belli bir kurala göre yaratılan ve kulakta haz uyandıran ses dizisi uyumlu ses; müzikli ses şarkı türkü
Ezgü: İyi kimse
F
Filiz: Yeni sürmüş körpe dal; dal haline gelmiş körpe tomurcuk
Funda: Çalı görünüşünde ve çok çeşidi olan bir bitki süpürge otu
G
Gelincik: Kırmızı ve büyük çiçekli bir kır bitkisi
Gizem: Açıklanamayan ya da çözülemeyen soru aklın çözemediği erişemediği şey
Gonca: Henüz açılmamış tomurcuk
Goncagül: Açılmamış gül tomurcuk gül
Gökben: Mavi benli
Gökçe: Mavi gözlü mavice
Gökçen: Güzel; yiğit; mavi gözlü gökmen
Gökmen: Güzel; yiğit; mavi gözlü sarışın
Göksel: Gökle gökyüzüyle ilgili
Göksen: Sen göksün
Göksu: Mavi su
Gökşen: Mavi gözlü ve şen
H
Hepgül : Yaşam boyu gül yaşam boyu mutlu ol mutluluk içinde yaşa
Hepgüler : Hiç durmadan güler boyuna güler her zaman güler; yaşamboyu mutlu olur
I
Ilgaz: Çankırı-Kastamonu arasında Batı Karadeniz Bölgesi'nin en yüksek dağlar topluluğu
Ilgım: Çölde uzaktan su gibi görünen ışık yanıltısı güneş ışınlarının eğilmesiyle ilgili gözü yanıltan bir doğa olayı serap
Ilgın: Beyaz ya da pembe çiçekli çok hafif yapraklı bir ağaçcık (genellikle küçük akarsu kıyılarında bulunur)
Irmak: Akarsuların en büyüğü
Işık: Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç; nesneleri görmemize yarayan fiziksel erke; Güneş ve benzeri bir kaynağın yaydığı aydınlık
Işıl: Pırıltı parlaklık ışık aydınlık
Işılay: Işıldar ışık verir pırıldar şavkır ışıl ışıl yanar ışık saçar
Işın: Bir ışık kaynağından çıkan ve uzayıp giden ışık çizgisi
Işınsu: Işın saçan su ışıklı su ışıklı su parıldayan su pırıl pırıl su
İ
İçim: Bir yudumda içilecek miktar; bir şey içilirken alınan tat çok güzel çok alımlı çok çekici demek olan bir içimsu deyimindede geçer
İldeniz: İldenizoğulları Devleti'ni kuran Türk büyüğü ülke denizi
İlgi: İki şey arasındaki bağıntı bağ ilişki; bir şeye karşı duyulan bilme isteği
İlkay: Ay'ın ilk günlerindeki durumu
İlkcan: Genellikle ailenin ilk doğan çocuğuna verilen bir ad ilk sevgili
İlke: Kendisinden vazgeçilemeyecek ana düşünce uyulması gereken davranış kuralı
İlknur: İlk ışık
İlkyaz: Kıştan sonra gelen güzel mevsim ilkbahar
İlter: Yurdu koruyan yurdu savunan yurtsever
İmge: Düş hayal görüntü tasarım
İnce: İnce yapılı; kalınlığı az olan; düşünce davranış bakımından incelik gösteren
İnci: İstiridye ve benzeri kabuklu deniz hayvanlarını içinden çıkan süs eşyası olarak kullanılan sedef renginde çok değerli yuvarlak ve sert tanecik
İpek: İpekböceğinin kozasından çıkarılan çok ince ve parlak tel; bu tel ile dokunmuş (kumaş) ince ve yumuşak
İzgi: İyi güzel doğru akıllı zeki
J
Jale: Gece olusup sabah çiçeklerin üzerinde görülen damlacik çiğ
Jalenur: Parlayan ışıldayan çiy
Julide: Karışık karmaşık - Derinlik
K
Kanat: Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları
Karaca: Geyik türünden boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı dağ keçisi yaban keçisi
Kıvılcım: Yanmakta olan maddeden sıçrayan küçük ateş parçası
Kutlu: Uğur getirdiğine inanılan uğurlu kutsal
Kuzey: Sağını doğuya solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön
L
Lale: Yaprakları uzun çeçekleri kadeh biçiminde türlü renkte güzel bir süs bitkisi ve onun çiçeği
Leman: Parıldayan parıltı
Lerzan: Titreyen titrek parıldayan titrek ışık
Leyla: Gece uzun ve karanlık gece
M
Maral: Dişi geyik meral
Maviş: Ak tenli ve mavi gözlü
Meltem: Yazın karadan denize doğru esen ve tatlı bir serinlik yapan Mevsim yeli
Meral: Dişi geyik maral
Meriç: Bulgaristan'dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra Türk-Yunan sınırı boyunca akarak Enez yakınlarında Ege Denizi'ne dökülen ırmak
Mine: Maden eşya üzerine işlenen renkli sır tabakası çok ince nakış
Mutlu: Bütün istek ve özlemlerine kavuşmuş olan
Müge: Çan biçiminde ak çiçekler açan bir süs bitkisiünçiçeği
N
Naz: Kendini sevdirme davranışı nazlanma cilve
Nazlan: Naz yap cilveli ol
Nazlı: Naz yapan cilveli işveli
Nazlım: Naz yapanım işvelim cilvelim benim nazlım
Neşe: Üzüntüsü olmamaktan doğan ve dışa vurulan sevinç
Nice: Ne kadar ne denli nasıl oldukça çok
Nil: Afrika'da Viktorya Gölü'nden çıkıp Mısır'ı baştan başa geçerek Akdeniz'e dökülen büyük ırmak
Nilay: Nil ve Ay Nil'e ışıklarını saçan Ay
Nilgün: Nil ile Güneş Nil Güneş
Nilüfer: Durgun sularda yetişen yaprakları yuvarlak ve geniş beyaz sarı mavi pembe çiçekli bir bitki
Nur: Aydınlık parıltı ışık
Nurcan: Işık ile can ışık ile yaşam aydınlık yaşam
Nurdan: Işıktan yapılmış
Nurperi: Işıktan yapılmış ve peri kadar güzel; güzel ışıklı peri
Nursel: Işık ışıktan yapılmış sel
Nurseli: Işık seli
Nursen: Işık sensin sen ışıksın
Nurşen: Işıklı ve şen aydınlık ve yaş******* memnun; ışık ve mutluluk saçan
O
Odil: O tatlı dil
Olcay: Rastlantıları düzenlediği böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey şans talih
Olgaç: Olgunlaşmış yetişmiş bilen bilgili
Omay: Beğenilen sevilen
Oskay: Neşeli şen sevinçli
Oya: İğne firkete tığ ya da mekikle yapılan iprişimden önce dantel oya gibi güzel olan
Oylum: Derinlik bir cismin uzayda doldurduğu boşluk kıvrım bukle
Ö
Ödül: Iyi bir işe bir başarıya karşılık olarak verilen şey armağan
Öğün: Güzelliğinle herşeyinle övün kendini öv
Öğünç: Övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey Övünme; kıvanç övünç sevinç
Övgü: Övme övmek için söylenen söz
Övgül: Övgüye değer övülmeye değer övülesi
Övül: Övülesin
Övünç: Övünmeye yol açan ya da hak kazandıran şey kıvanç sevinç övgünç
Öykü: Ayrıntılarıyla anlatılan olay; gerçek ya da tasarlanmış olayları Anlatan romandan kısa düzyazı türü hikaye
Özde: Kişinin kendi içinde özünde canda olan
Özden: Yürekten içten candan; gerçekten; temiz soylu; özsu
Özen: Bir işi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma özenme; istek heves
Özge: Başka başkası el yabancı

Özgen: Özü geniş özgür başkasının kölesi olmayan
Özgü: Özellikle biriyle ya da bir şeyle ilgili belli bir şey de ya da kimsede bulunan
Özgül: Özellikle bir türle ilgili olan; özü kendisi gül gibi olan
Özgün: Bir benzeri olmayan yalnız kendisine özgü nitelikleri taşıyan
Özgür: Hiçbir kimseye hiçbirşeye bağlı olmayan başıboş olan köle olmayan
Özlem: Kavuşma isteği bir şeye karşı duyulan istek göreceği gelme
Özlen: Görme isteği uyandırır kavuşma isteği ver seni özlesinler
Öznur: Öz ışık özü ışık
Özperi: Gerçek peri gerçek güzel özü peri gibi
Özselen: Öz ses öz bilgi gerçek sel yatağı gerçek bolluk
Özsu: Besleyici su besisuyu bitkilerin dokularında bulunan su
P
Papatya: Baharda çiçek açan taç yaprakları beyaz ortası sarı çiçekli bir kır bitkisi
Parla: Parılda pırıl pırıl aydınlık saç
Parlar: Parıldar pırıl pırıl eder ışık saçar
Pelin: Yapraklarında ve öteki bölümlerinde acı ıtırlı bir madde bulunan birçok türleri olan bir bitki
Pelit: Meşe ağacı ve yemişi
Petek: Arıların bal depo etmek için balmumundan yaptıkları düzgün altıgen biçiminde gözeler topluluğu
Pınar: Yerden kaynayarak çıkan su kaynak
Pırıl: Parlak
R
Radife: Bir yıldızın yakınında bulunan bir başka yıldız
Rana: Iyi güzel yumuşak hoş
Reyhan: Yaprakları güzel kokan bir süs bitkisi fesleğen
Rezzan: Ağırbaşlı
Ruhsar: Yanak yüz güzel yüz
S
Sabah: Gündüzün ilk saatleri öğleye kadar olan vakit
Salkım: Çoğunlukla bir sap üzerinde bir arada bulunan yemiş; Baklagillerden bir ağaç ve bunu çiçeği; sarkan şey hevenk
Seçen: Seçme işini yapan bir şeyi seçen
Seçil: Güzelliğinle varlığınla seçilesin
Seçkin: Seçilerek en iyi diye ayrılmış olan; benzerleri içinde niteliklerinin üstünlüğüyle göze çarpan üstün
Seden: Gözü açık uyanık
Sel: Sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşup önüne ne gelirse alıp götüren taşkın su
Selay: Sel ayı sellerin çok olduğu ilkyaz ayları
Selen: Ses gürültü haber bilgi yakın yer çevre varlık bolluk duruş tavır sel yatağı
Selin: Öğünç sevinç
Selvi: Kış yaz yaprağını dökmeyen ince uzun bir ağaç servi selbi
Senem: Kars dolaylarında kadın ve erkeklerin karşılıklı olarak oynadıkları bir halk dansı
Seren: Gemi direği uzun ağaç "sermek" eylemini yapan
Serin: Ilık ile soğuk arası az soğuk serinlik veren
Serpil: Geliş ve büyü boylan boy at; ince ince savrularak yağ
Seval: Beğen al
Sevgi: Insanı bir şeye ya da bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye iten duygu sevme duygusu tutkunluk sevi
Sevi: Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu
Sevil: "Kendini sevdir" sevgiye yaraşır ol
Sevilay: Sevilen Ay'sın
Sevim: Güzellik hoşluk sevimlilik hoşa gitme hali şirinlik alımlılık
Sevinç: İstenen ya da hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan coşku
Sezen: Açık bir kanıt olmadığı halde olmuş ya da olcak bir şeyi kestiren duyumsayan
Sezgi: Aklın yardımı olmadan gerçeğin doğrudan doğruya kavranması bir şeyi önceden bilme duyumsama yeteneği sezme yeteneği seziş
Sezgin: Sezgisi olan
Sezin: Sezinleme işi sezme
Sıla: Kişinin doğup büyüdüğü ve gurbette iken özlediği yer
Sibel: Henüz yere düşmemiş havada uçuşan yağmur tanesi buğday başağı
Simge: Bir özelliği tümüyle kendinde toplayan örnek bir şeyin göstergesi
Sonay: Yılın son ayı
Songül: (Doğan son çocuğa konur) güllerin sonuncusu
Su: Rengi kokusu tadı olmayan sıvı
Suna: Bir sülün türü bir tür sülün yaban ördeği
Ş
Şanal: Ün kazan ünlü bir kimse ol ünlen
Şenay: Neşeli Ay
Şener: Şen kimse şen kişi
Şengül: Neşeli gül
Şengün: Neşeli gün
Şeniz: Hepimiz neşeliyiz neşeli iz
Şenkal: Neşeli ve şen kal
Şenol: Neşeli şen ol
Şensoy: Neşeli soy şen soy
Şensu: Neşeli su şen su
Şölen: Eğlenmek ya da bir olayı kutlamak üzere bir çok kimsenin biraraya gelip birlikte yedikleri yemek yemekli eğlenceli toplantı
T
Tamay: Dolunay
Tan: Güneş doğmadan önceki alaca karanlık sabah aydınlığı
Tanay: Tan zamanı doğan Ay çok güzel kimse
Tansel: Sabah aydınlığının seli
Tanseli: Sabah aydınlığının seli
Tansu: Insana şaşkınlık veren akıl yoluyla açıklanamayan doğaüstü olay tansık mucize
Tanyel: Sabah aydınlığının yeli sabahın çok erken saatlerinde esen yel
Tanyeri: Güneş'in doğmak üzere olduğu sırada ufukta hafifçe kızaran aydınlık yer
Tekgül: Biricik gül
Tezcan: Sabırsız atılgan
Tolunay: Ay'ın en dolgun göründüğü zaman ayın dördü Ay'ın on dördü gibi çok güzel dolunay
Tomris: (Türkçe "temür" "demir" sözcüğünden değiştiği sanılıyor) İskit Türklerinin Kafkasya'da oturan kolu olan Massagetlerin ünlü kraliçesinin adı
Tomurcuk: Çiçek vercek olan gonca bir bitkinin üzerinde bulunan ilerde sap çiçek ya da bir çok yaprak verecek olan küçük kabartı domurcuk
Toprak: Üzerinde tüm bitkilere ve öteki canlılılara yaşam ortamı sağlayan toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla organik cisimlerden oluşan madde arazi tarla kara ülke
Tumay: Sessiz durgun dingin
Tuna: Karaormanlar'dan doğup Karadeniz'e dökülen ve Avrupa'nın Volga'dan sonra en uzun ırmağı
Tutkun: Gönül vermiş bağlanmış çok sevmiş tutulmuş
Tülay: Tülden yapılmış ay
Tümay: Bütünlenmiş Ay dolunay
Tüzün: Düzenlilik düzgünlük düzgün iyi bir soydan gelen soylu
Tüzüner: Yumuşak huylu düzenli kimse
U
Uçay: Uçtaki ay
Uğur: Halkın kimi olgularda gördüğü iyilik muştusu kimi nesnelerde var olduğuna İnandığı iyilik kaynağı iyilik
Umay: (Farsça "hüma" hümay'ın Türkçeleşmiş biçimi) Hint Okyanusu adalarında bulunan güvercin büyüklüğünde zümrüt yeşili kanatları olan kemikle beslenen üzerinden geçtiği kimselere zenginlik ve mutluluk getireceğine inanılan masal kuşu devlet kuşu
Umut: Ummaktan doğan iç erinci umulan şey
Utku: Birçok emek ve çekinceli uğraşlar sonucu erişilen mutlu sonuç yengi zafer
Uysal: Yumuşak başlı söz dinler söz analar
Uzay: Bütün varlıkları her yandan kaplayan sonsuz boşluk
Ü
Üçgül: Üç küçük yapraktan oluşan bileşik yapraklı pembe beyaz kırmızı mor ve sarı renkte çiçekler açan bir ot
Ülgen: Yüce yüksek ulu büyük sağlam iyilik tanrısı
Ülke: Bir devletin egemenliği altındaki toprakların topu
Ülker: Boğa burcunda yer alan ve yedi yıldızdan oluşan takımyıldızı
Ülkü: Insanı umut içinde yaşatan ulaşılmaya çalışılan yüce dilek
Ülküm: "Benim olan ülkü" "benim ülküm" "ulaşmak istediğim yüce dilek".
Ürün: Doğadan elde edilen yararlı şey
V
Vahide: Bağışlayan
Vedia: Korunmasi için bırakılan emanet
Verda: Gül
Vildan: Yeni doğmuş çocuklar
Y
Yağan: Gökten yere dökülen
Yağmur: Havadaki su buharının yükseklerde soğuyarak yoğunlaşması sonucu yere düşen su damlacıkları
Yakut: Kuzey Sibirya'da yaşayan bir Türk boyu; bu boydan olan kimse parlak kırmızı renkte çok değerli bir taş
Yaprak: Bitkilerin çeşitli biçimlerdeki düz ve yeşil kısımları
Yaşam: Canlıda doğumdan ölüme değin geçen süre
Yeliz: Yelce yel gibi güzel aydınlık
Yeşim: Yeşil renkte çok değerli bir taş
Yıldız: Gökyüzünde geceleri görülen ışıklı gök cisimlerinin adı.
Yonca: Hayvan yiyeceği olarak yetiştirilen baklagillerden güzel bir ot
Yosun: Toprağın kayaların ağaçların üstünde yetişen suların yüzünde ve dibinde bulunan çiçeksiz bir bitki
Yudum: Bir içimlik sıvı bir içişte yutulacak miktar
Yüksel: Yukarı çıkilerle
Z
Zeliş: Din kitaplarındaki Yusuf ile Züleyha öyküsünün kadın kahramanı
Zeren: Kavrayışlı anlayışlı zeki
Zeynep: Güzel süs tombul
Zühre: Çobanyıldızı Çolpan