Arda: 1.İşaret olarak yere dikilen çubuk. 2.Ardıl.