Akın: 1.Arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olmak. 2.Baskın.