Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #6
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Bugün Cumhuriyetimize her zamankinden daha fazla sahip çıkıp herkese en büyük bayram olduğunu göstermek Türk milletinin görevi olmalıdır.

  Atamızın kurduğu Cumhuriyeti yok etmeye çalışanlara inat kutlayalım.

  Akşam yapılacak Fener Alaylarına da katılalım.

  Ve o kişilere inat;

  Bayramımız kutlu olsun.

 2. #7
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Cumhuriyete sahip çıkan Atasını bayrağını seven herkesin bayramı kutlu olsun.
  PRoFessoR, Bunu Beğendi.

 3. #8
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tarihçesi  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

  Cumhuriyet Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

  Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'in Onuncu Yıl Kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.  Cumhuriyet öncesi

  Osmanlı Devleti hüküm sürdüğü 624 yılda 36 padişah tarafından yönetilmiştir.

  Padişah şah kral hakan imparator sultan gibi tek kişiye dayalı yönetim sistemine "mutlakiyet" adı verilmiştir.

  Mutlakiyet yönetiminde egemenlik kayıtsız şartsız tek bir kişidedir.  Mutlakiyetle yönetilen ülkelerde ülkeyi yöneten kişiye yardımcı olması için meclis kurulurdu. Meclis üyeleri halkın isteklerini yöneticiye duyurur yasa tasarısını hazırlardı. Bu yasa taslakları yönetici tarafından benimsendiğinde yasalaşırdı. Bu yönetim biçimi ise "meşrutiyet"tir. Meşrutiyette meclisin yetkileri sembolik düzeyde olabileceği gibi bir cumhuriyetteki kadar geniş de olabilir. Osmanlı Devleti'nde 1876 ve 1908 yıllarında olmak üzere iki kez meşrutiyet ilan edilmiştir.

  İkinci Meşrutiyet'in ilanından 6 yıl sonra 1914'te I. Dünya Savaşı başlamıştır. Dört yıl süren savaş İttifak Devletleri ile birlikte olan Osmanlı İmparatorluğu'nun yenik sayılmasıyla sonuçlanmış ve Osmanlı toprakları İngiltere Yunanistan Fransa İtalya gibi devletler tarafından işgal edilmeye başlamıştır.


  Cumhuriyetin ilanı

  Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Osmanlı hükümeti tarafından bölgede düzeni sağlaması için devletinin bir gemisi ile Samsun'a gönderilmiştir. Ülkenin çoğu ilinde kongreler düzenlemiş ve "Tek bir egemenlik var o da milli egemenliktir. Milletin egemenliğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır." ilkesiyle yurdun her tarafından gelen ulus temsilcilerini 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nde toplamıştır.  Meclis Mustafa Kemal Paşa'yı 'Meclis Başkanı' seçmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Halk ve düzenli ordular düşman kuvvetlerine karşı savaş vermiş omuz omuza mücadele etmiştir.

  Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasının ardından TBMM 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırmıştır. Padişah Vahdettin 'vatan haini' ilan edilmiş ve yurdu terk etmiştir.

  24 Temmuz 1923 günü İsviçre’nin Lozan şehrindeki Lozan Üniversitesi'nde Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri ile İngiltere Fransa İtalya Japonya Yunanistan Romanya Bulgaristan Portekiz Belçika SSCB ve Yugoslavya temsilcileri Lozan Barış Antlaşması'nı imzalamıştır. Bu antlaşma ile yeni bir devletin temelleri atılmış fakat devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemiştir.

  İkinci dönem Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos'ta ilk toplantısını yapmıştır ve 13 Ekim'de Ankara başkent ilan edilmiştir. Bu dönemde Atatürk egemenliğin ulusa dayandığı bir sistem olan cumhuriyet yönetiminin ilanı için hazırlıklar yapmaya başlamıştı. Atatürk 28 Ekim akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırmış ve "Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" demiştir.

  29 Ekim günü Atatürk milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan "Cumhuriyet" önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiştir. Meclis önergeyi kabul etmiştir ve böylece Türkiye Devleti'nin yeni yönetimi biçimi Cumhuriyet yeni ismi "Türkiye Cumhuriyeti Devleti" olarak belirlenmiştir. Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Halk da cumhuriyetin ilanını sevinç ve coşku ile karşılamıştır.

  Cumhuriyette Atatürk'ün de söylediği gibi egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus kendini yönetme yetkisini kendilerine temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Ulus seçimle yöneticileri seçebilir.  Bayram kabul edilmesi

  29 Ekim 1923’te TBMM Teşkilât-ı Esasiye Kanunu (1921 Anayasası)’nda yaptığı değişiklikle devletin yönetim biçimini cumhuriyet olarak ilan etmiştir. Aynı gece bu ilan atılan 101 pare top ile kutlanmıştır. 1924 yılında ise cumhuriyetin ilanı şenliklerle kutlanmıştır.

  2 Şubat 1925'te Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerilmiştir. Bu teklif Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelenmiş ve 18 Nisan'da karara bağlanmıştır. 19 Nisan'da ise teklif TBMM tarafından kabul edilmiştir.

  628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde bayram olarak kutlanmaya başlamıştır.

  Bugün ise Van Depremi gerekçesiyle Cumhuriyet bayramımızın kutlanması eğlence olarak bakıldığından yasak edilmiştir. Bizler herşeye rağmen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerini yaparak bu bayramın bir eğlence yada basit bir bayram olmadığını göstererek
  Türk ulusuna çağdaş insan olma şansını sağlayan bir büyük olayın yıldönümünün halkımız tarafından tek yürek olarak kutlamaya devam etmekteyiz.
  Keysi, Bengisu, Çupakabra and 6 others like this.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 4. #9
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Türkiye Büyük Millet Meclisinin Saygıdeğer Üyeleri!


  Büyük Millet Meclisinin hayırlı ve bereketli elinin Türk milletinin geleceğini yönetmeye başladığının beşinci senesini kutluyoruz. Bu vesileyle yüksek heyetinizi saygıyla selâmlarım.

  Geçen sene Büyük Millet Meclisi Türk milletinin gerçek arzularına uygun olarak devlet şeklini Cumhuriyet olarak kararlaştırdı. Cumhuriyet yönetimi ülkemizin en uzak köşesine kadar büyük bir heyecanla ulaştı kabul gördü. Millet; cumhuriyetinTürk vatanını asırların kötü yönetiminden kurtaracak ve ülkeyi lâyık olduğu gelişme seviyesine ulaştıracak yegâne yönetim şekli olduğunu anladı. Millet cumhuriyetin şu anda ve gelecekte her türlü tehlikeden korunmasını talep etmektedir. Milletin talebi cumhuriyetin denenmiş sınanmış ve olumlu sonuçları alınmış bütün esaslara bir an evvel ve tam anlamıyla geçilmesi şeklinde ifade edilebilir. Yüksek Meclisin büyük bir önem vererek uğraştığı teşkilâtı esasiyede (Anayasa'da) milletin talebini karşılamak hepimizin görevidir. Diger taraftan hükûmetin görevi gelişmiş ve medenî yönetimin bütün gereklerini anlaşılır ve çok hızlı bir şekilde ülkemizin tamamında uygulamak aksaklıkları gidererek geliştirmektir.

  Görevimizi milletin arzularına uygun olarak yapabilmeyi bütün gönlümle temenni ederim.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 5. #10
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  BORKED


  Cumhuriyetin Onuncu Yıl Nutku
  Türk Milleti!

  Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın on beşinci yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin onuncu yılını doldurduğu en büyük bayramdır. Kutlu olsun!

  Şu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.

  Yurttaşlarım!

  Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürümesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz; çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz.

  Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bizce zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.

  ÇünküTürk milletinin karakteri yüksektir; Türk milleti çalışkandır; Türk milleti zekidir. Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir. Ve çünkü Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale müspet ilimdir. Şunu da ehemmiyetle tebarüz ettirmeliyim ki yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihî bir vasfı da güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini yorulmaz çalışkanlığını fıtrî zekâsını ilme bağlılığını güzel sanatlara sevgisini ve millî birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek millî ülkümüzdür. Türk milletine çok yakışan bu ülkü onu bütün beşeriyette hakikî huzurun temini yolunda kendine düşen medenî vazifeyi yapmakta muvaffak kılacaktır.

  Büyük Türk milleti!

  On beş yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vadeden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki bu sözlerimin hiç birinde milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım. Bugün aynı iman ve katiyetle söylüyorum ki millî ülküye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medenî âlem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medenî vasfı ve büyük medenî kabiliyeti bundan sonraki inkişafı ile atinin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.

  Türk milleti!

  Ebediyete akıp giden her on senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle saadetlerle huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim.

  Ne mutlu Türküm diyene!

  Ankara 29 Ekim 193


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Azerbaycan Cumhuriyet Bayramı
  Konu Sahibi Doğa. Forum Anma ve Kutlamalar
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 29.Mayıs.2014, 00:22
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Şubat.2013, 01:31
 3. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ne Zaman Yasalaşmıştır?
  Konu Sahibi Metin Forum Cumhuriyet ve İnkılap Tarihi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 19.Aralık.2012, 23:42
 4. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hakkında
  Konu Sahibi Metin Forum Cumhuriyet ve İnkılap Tarihi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 19.Aralık.2012, 21:16
 5. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (2) (Piyes)
  Konu Sahibi Sürmenaj Forum Tiyatro Sanatı - Oyunlar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 02.Eylül.2012, 23:01

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Var
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  

Giriş