Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Kadir Geceniz Mübarek Olsun.


  Kadir Gecesinin Anlam Ve Önemi


  Hakk’ın en şa’şaalı nûru tecelli etti. Doğdu Kur’an güneşi leyle-i fetret bitti…


  Ramazan ayının 27. gecesi “Kadir Gecesi”dir. İnsanlara dünya ve ahirette mutlu olmanın yollarını gösteren beşeriyyeti karanlıklardan çıkarıp aydınlığa kavuşturan dinimizin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim Ramazan ayında Kadir gecesinde inmiştir.

  Bu gece çok şerefli ve müstesna bir gece olduğundan müstakil bir sûre ile şerefi yükseltilmiş Kur’an-ı Kerimin 97. sûresi buna tahsis edilmiştir.

  Yüce Allah şöyle buyuruyor:

  1. “Doğrusu Biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.
  2. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
  4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler.
  5. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.”

  Bu kutsal gecede;

  – Şerefli bir kitap (Kur’an-ı Kerim)
  – Şerefli bir melek aracılığıyla (Cebrail)
  – Şerefli bir ümmetin
  – Şerefli peygamberine (Hz. Muhammed A.S.) nazil oldu.

  Kadir gecesi;
  – Kur’an-ı Kerim’in bu gecede inmesi
  – Bu gecenin bin aydan (83 sene 4 ay) daha hayırlı olması
  – Allah’ın ezelde takdir ettiği şeylerden bir yıllık olayların ana kitaptan alınarak görevli meleklere bildirildiği gece olması sebebiyle üstün bir değer taşımaktadır.

  Cebrail (a.s.)’in diğer meleklerle bu gece yeryüzüne inerek Allah’a ibadet eden kulları selâmlamaları ve bu gecenin tan yeri ağarana kadar selâm ve esenlik olması da ilâhî rahmetin çok güzel bir tecellisidir.

  Bin aydan daha hayırlı olduğu açıkça bildirilen bu gece bizim için Allah’ın büyük bir lütfudur.

  Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor:
  “Kim ki faziletine inanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ibadetle geçirirse geçmiş günahları bağışlanır.”

  Peygamberimiz Ramazanın son on gününde her zamankinden daha fazla ibadet eder aile fertlerini de ibadet için uyandırırdı. Hiç şüphesiz Kadir gecesine yetişmek mü’minler için büyük bir mutluluk olduğu gibi en iyi şekilde değerlendirilmesi gereken bir fırsattır. Bu geceyi namaz kılmak Kur’an okumak dua etmek tevbe ve istiğfarda bulunmak suretiyle ihya etmeliyiz. Namaz borcu olanların hiç olmazsa bir gün bir gecelik kaza namazı kılmaları böyle bir borcu olmayanların ise nafile namaz kılmaları uygun olur.

  Peygamberimiz Kur’an okuyanlara bu Yüce Kitab’ın şefaat edeceğini şu sözleri ile bildirmiştir.

  “Kur’an okuyunuz zira O kıyamet gününde sahibine (okuyana) şefaatçı olarak gelir.”

  Bu sebeple Kur’an-ı Kerimin yeryüzüne inmeye başladığı bu mübarek gecede Kur’an okumanın ayrı bir değeri vardır.
  Peygamberimizin saygıdeğer eşi Hz. Aişe (R.A.) diyor ki: “Peygamberimize:

  – Ey Allah’ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim” diye sordum. Peygamberimiz:

  -”Allahım! Sen affedicisin affetmeyi seversin beni de affet” diye dua et” buyurdu.

  İbn Fariz diyor ki:
  Hak tecelli ederse bütün geceler Kadir gecesidir. Vuslat ve mulâkat günlerinin hepsi de cuma günüdür.

  Konu ile ilgili rivayetler arasında; Kadir gecesinin Ramazanın son on gününde sayıları tek olan gecelerin içinde ve bu tek sayılı gecelerden de 27. gecede olduğu rivayeti tercih edilmiş ve asırlardan beri mü’minlerce kutlanagelmiştir.

  Kadir Gecesi Nedir?

  Ramazan-ı şerîf ayı içinde bulunan bir gecedir. İmâm-ı Şâfi’î hazretleri onyedinci imâm-ı a’zam Ebû Hanîfe hazretleri yirmiyedinci gecesi olması çok vâkı’ olur dedi. Yirmi ile otuzuncu geceleri arasında arayınız denildi. Kur’ân-ı kerîmde medhedilen en kıymetli gecedir. Kur’ân-ı kerîm Resûlullaha bu gece gelmeğe başladı.

  Ayların içinde Receb Şâban ve Ramazan ayları diğerlerinden daha fazîletlidir. Bu ayların içinde de bazı geceler ve günler diğerlerine göre daha fazîletlidir. Receb ve Şâban ayındaki günler geceler bellidir. Ramazan-ı şerîfin içinde gizlenmiş olan Kadir Gecesi ise kesin olarak bildirilmemiştir. Ramazan-ı şerîfin başından sonuna kadar herhangi bir gecede olabileceği hadîs-i şerîflerle bildirilmiştir. Âlimlerimiz buyurdu ki:

  “Allahü teâlâ beş şeyi beş şey içinde gizlemiştir. Rızâsını tâ'atta gazabını günahlarda kıymetli olan orta namazı beş vakit namaz içinde evliyâsını insanlar içinde Kadir Gecesini de Ramazan ayında gizlemiştir.”

  Bir kimse Peygamber efendimize gelerek Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu suâl etti. Resûlullah efendimiz cevaben buyurdu ki: “Ramazanın birinci gecesi idi geçti.”

  Bir seferinde de hazret-i Âişe vâlidemiz Peygamber efendimizden Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu suâl etti. O zaman da Resûlullah efendimiz buyurdu ki:”On üçüncü gece idi geçti.”

  Değişik zamanlarda Kadir Gecesi'nin vakti ile alâkalı sorulan suâllere Peygamber efendimiz değişik cevaplar vermiştir. İslâm âlimlerinden bazısı hadîs-i şerîflerdeki bildirilen değişik zamanlar sebebi ile Kadir Gecesi'ni Ramazan-ı şerîfin başından i'tibâren aramak lâzım olduğunu bildirmişler ve bunun için de mümkün olduğu kadar her geceyi ihyâ etmeye çalışmalıdır buyurmuşlardır. Kadir Gecesi çok kıymetli bir gecedir. Böyle kıymetli bir gecenin fazîletinden mahrûm kalmamak için Ramazan-ı şerîfin her gecesini ibâdetle tevbe etmekle Kur'ân-ı kerîm okumakla ihyâ etmeye çalışmalıdır.

  Kadir Gecesi'nin fazileti hakkında hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Kabirde aydınlık istersen Kadir Gecesi'nin karanlığında ibâdet eyle!”

  “Kadir Gecesi'ni ihyâ edene bir saatlik sevap olarak yüz senelik ibâdet sevabı verilir.”

  “Allahü teâlâ: ‘İzzet ve Celâlime yemin ederim ki Kadir Gecesi'ni ihyâ edenin günahlarını bağışlarım. Kıyâmette suâl sormam. Onu Cehennem ateşinde yakmam.’ buyurdu.”

  Mübârek ayların gecelerin günlerin kıymetini bilmeli böyle zamanlarda çok tevbe istigfâr etmeli ağlamalı affolunmak için yalvarmalıdır. Herkes kendi hâline göre bir miktar ibâdet etse o geceyi ihyâ etmiş sayılır.

  Allahü teâlânın rızâsına kavuşmak için hiçbir tâ'ati küçük görmemelidir. Gazabı günahlar içinde saklı olduğu için hiçbir günahı küçük görüp işlememelidir. Orta namazı kaçırmamak için beş vakit namazı vaktinde kılmalıdır. Evliyâsı insanlar arasında gizli olduğu için herkese iyi muâmele etmelidir.

  Kadir gecesinin rastladığı geceleri ihyâ etmek de çok kıymetlidir. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Kadir gecesine rastlamış bir geceyi ihyâ eden Kadir gecesini ihyâ etmiş gibidir.”

  Bu hadîs-i şerîfe göre Ramazan-ı şerîfin yirmiyedinci gecesini Kadir gecesine daha önce çok tesadüf etmiş olduğu için ihyâ eden büyük sevâba kavuşur.

  Kadir gecesi hakkında İmam-ı a'zam yirmi ilâ otuzuncu geceleri arasında aranması da bildirilmiştir. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  “Kadir gecesi Ramazanın 21 23 25 27 29'uncu tek geceleri veya son gecesidir.”

  “Ramazan-ı şerîfin yirmiyedinci gecesini ihyâ edenin Cennete girmesine ben kefilim.”

  “Ramazan-ı şerîf ayının yirmi yedinci gecesini ihyâ edenin amel defterine yirmiyedibin senelik ibâdet sevâbı yazılır. Cennette ona yirmiyedibin köşk yapılır. Her köşk hatırdan hayâlden geçmediği şekildedir.”

  Kadir gecesinin alâmetleri hakkında hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “O gece ne soğuk ne sıcak olur. Sabah güneş doğunca sisli olmaz tatlı ve hoş bir hava olur. Fırtına olmaz.”

  Bazı âlimler Kadir gecesinde köpek sesinin duyulmadığını ertesi günü güneşin şuasız doğduğunu Kadir gecesinin gününün de fazilette gecesi gibi olduğunu bildirmişlerdir. Hadîs-i şerîte “Allahü teâlâ katında en sevgili gece Kadir gecesidir.” Buyuruldu.

  Bu gecede okunacak duâ

  Peygamber efendimiz Âişe vâlidemize Kadir gecesinde şu duâyı okumasını bildirmiştir:

  “Allahümme inneke afüvvün tühıbbül afve fa'fu annî.”

  Bu gece çok kelime-i tevhid okumalıdır. Hadis-i şerifte;

  “Kadir gecesinde üç defa lâilâhe illallah diyenin birincisinde bütün günahları affolur. İkincisinde Cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde Cennete girer.” buyuruldu.  Alıntıdır.
  aaygun, TROY, Sera_ and 2 others like this.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Dualırınız kabul olur inşAllah.
  Kadir geceniz mübarek olsun.
  Katre~, TROY and Gececi like this.


  "Derler ki; ne kadar çok çalışırsan çalışZiyaretçilere, Gizli İçerik!
  bir yerlerde daima senden daha çok çalışan birisi vardır.İşte o birisi benim." - KG

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Dargin Oldugum Kus Oldugum Kavgali Oldugum Dostlarimin Kardeslerimin. Herkesin Kandilini Kutlarim Kandilimiz Mubarek Olsun.
  Katre~ and TROY like this.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Tüm müslüman aleminin kadir gecesi mübarek olsun.
  Gececi and TROY like this.
  Çürük elmanın kurdu olur
  zıl elmanın bozkurdu olur
  cCc
 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Allah'ım acizlikten üzüntüden tasadan kederden korkaklıktan kabir azabından cehennem ateşinden sana sığınırız. Bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi!

  Kadir gecemiz mübarek olsun. Dualarımız kabul olması dileğiyle.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Var
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Var
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Var
 •  

Giriş