CENGİZ HAN’IN ARAP ELÇİLERE CEVABI

Bilindiği gibi araplar Cengiz Hanın müslüman olması için çok uğraştılar. Cengiz han müslüman olsaydı koca orta asya kısa sürede müslüman olacaktı. Bu nedenle Cengiz hanı islama davet için giden Araplar ile Cengiz han”ın otağında şöyle bir konuşma geçer :

-Hanlar Hanı Cengiz Han sizi İslama davet için geldik.

-İslam dediğiniz nedir?

-Yüce peygamberimiz Muhammed Mustafa aracılığıyla tüm insanlara tebliğ edilen dindir.

-Peygamber dediğiniz nedir?

-Yerlerin göklerin yaratıcısının yer yüzündeki seçilmiş temsilcisi.

-Olabilir. Tanrı”nin buradaki temsilcisi de benim.

-Ama size bir kitap indirilmedi. Peygamberimize Kur”an indirildi.

-Kitabınızda ne yazıyor ?

Araplar ihlas suresini okurlar. Cengiz han surenin Türkçeye çevirisini ister -”De ki: O Allah birdir. Allah hiç bir şeye muhtaç değildir her şeyO”na muhtaçtır. O doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey O”nun dengi değildir.

”Bunun üzerine Cengiz han bir kahkaha atar ve şöyle der:

-Siz bunları daha yeni mi öğreniyorsunuz. Biz bin yıldan beri bilir ve uygularız. Buyurun gidebilirsiniz!