Kuşanlar Hanedanı


Hindistan’ın kuzeyinde Sakalı bir Türk hanedanı.

Milattan sonra 1. yüzyıldan 3. yüzyılın ortalarına kadar Hindistan’ın kuzey kuzey-batısında Afganistan ve Türkistan’ın bir kısmında hakim oldular. Devletin kurucusu ilk defa İmparator unvanı alan Kucula idi. Kucula kısa sürede hakimiyetini Yüeçi kabilelerine kabul ettirdi. Kucula’nın ölümünde Kuşan İmparatorluğu Hindukuş’un ötesindeki Taksila'ya (bugünkü Ravalpindi) kadar yayılmıştı.

Kucula’nın ölümünden sonra yerine geçen Vina döneminde de Kuşanların genişlemesi devam etti. Hindistan’da Mathura’ya kadar olan bölgeler Kuşanların hakimiyetine girdi. Kuşan İmparatorluğu en parlak zamanını Kanişka döneminde (78-120) yaşadı. Kanişka’dan sonra başa geçen hükümdarlar döneminde Kuşanlar Ak Hunlar'ın hakimiyeti altına girdi. Dördüncü yüzyılda ise Sasânîlerin baskısı altında tamamen eriyip dağıldılar.