Timur İmparatorluğu


Keş şehrinde dünyaya geldi. Semerkand'ın güneyinde bulunan bu yerin bugünkü adı "Yehr-i Şebz"dir. Babası Barlas oymağının beyi Turagay (Turgay) annesi Tekine Hatun idi. Barlas boyu Orta Asya'dan gelen bir Türk kavmidir. O devirde Barlas boyu Çağatay Hanlığı'na bağlı idi.


Timur'un babası 1360'da ölmüş onun yerine geçen amcası Hacı Barlas 'da 1361'de öldürülmüştü. Timur o sırada 25 yaşlarında idi. Cesur zeki bilgili bir Türk asilzadesi olan Timur siyasî ve askerî dehasını gösterecek her fırsattan yararlanacak kısa zamanda yükselecek ve cihangir olacaktı. Doğu Türk Hakanlığı'nın tahtına çıkacak imparatorluğun sınırlarını İtil (Volga)'den Hindistan'daki Ganj Nehri'ne Tanrı Dağları'ndan İzmir ve Şam'a kadar uzatacaktı.

İskender Sezar ve Dârâ gibi ünlü cihangirlerin seviyesine çıkabilmek için Timur Han hepsi zaferle sonuçlanan 17 sefer düzenlemiş 27 ülkenin hakanına baş eğdirmiş onlara baş olmuştu. Böyle bir şahsiyeti çocukluğundan itibaren bazı özellikleriyle tanımak gerekir.

İşte tarihçilerin Timur için söyledikleri:

At binen kılıç kuşanan attığı oku yüzük deliğinden geçiren bir çocuk; on iki yaşında savaşa katılan bir bahadır; savaşlardan savaş talimlerinden arta kalan zamanını okumakla büyük âlimlerden ders almakla geçiren genç bir idealist; üç yüz kişilik bir kuvvetle on bin kişilik bir orduyu yenen eşsiz stratejist; bir savaşta ayağından yaralanan ve bu yüzden adının sonuna Fars dilinde "topal" anlamına gelen "lenk" sıfatı eklenen bir başbuğ (Türkler 'Aksak Timur' Batılılar 'Tamerlane' derler); dünya tarihini özellikle Türk-İslâm tarihini çok iyi bilen dinin ilim ve sanatın koruyucusu; Asya'da Türkçe'nin Türk sanat ve kültürünün Fars kültürünün baskısı altında yok olup gitmesini önleyen öne geçmesi örnek olması çığırını açan hükümdar; aman dileyenin dostu düşmanlarının acımasız baş belası ama askerlerinin çok sevdiği hükümdar ve milletinin babası...

Bu kadar değil. Günahını sevabından zulmünü adaletinden çok göstermek isteyenler de vardır. Kellelerden kuleler yaptığını şehirleri yakıp yıktığını da hatırlatırlar. Yıldırım Bayezid'le savaşmış ve kardeş orduları birbirine kırdırmış olmakla da suçlanır. Gerçekten Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti bir süre bocalamış ve bir fetret devri geçirmiştir. Fakat aynı tarihçiler hatta bütün tarihçiler Timur Han'ın son ana kadar savaşı başlatmamak için Yıldırım Bayezid Han'ın ise başlatmak için gayret gösterdiğini yazarlar