Türk Savaş Sanatı Sayokan kökleri Orta Asya'ya dayanan yaklaşık 16 bin yıllık Türk Tarihi'nde bulunan bilgiler derlenerek stratejileri oluşturulmuş bir Türk savaş sanatıdır. Nihat Yiğit tarafından gündeme getirilmiş ve Dünyada kabul edilerek resmi bir branş olarak dünyaya tanıtılmaya başlanmıştır. Sayokan Dünya Federasyonu 7 Aralık 2005 tarihinde Türkiye'de kuruldu.

Nihat Yiğit bu sisteme “Savaşçı’nın Yolu ve Kan’ı" cümlesini uygun görmüş bu cümledeki sözcüklerin baş hecelerini alarak kısaltmıştır. Onun ifadesi ile “Savaşçı” Mete Han’dan Atatürk’e kadar gerek bedensel gerekse ruhsal zihinsel yetenek ve erdemliliğe sahip eşsiz devlet adamlarımızı komutanlarımızı kahramanlarımızı “Yol” ise bu eşsiz insanların bu yetenek ve erdemliliğe giden yolunu “Kan” ise yine bu eşsiz insanlarla olan bağımızı ifade etmektedir.” diye tanımlıyor. Tabiatı ile uzak doğu savaş sanatlarına bu alanda alternatif yerelliği ve milliği olan bir kültürleştirme hareketi olunca kolay kabul edilebilir görünmektedir.

Sayokan’ı temel özellikleri ile tanıtmaya çalışacağız. Bu temel özellikleri tekniksel olduğu kadar tarihi kültürel geleneksel unsurlarını da tanımak zorundayız ki sıradan bir savaş sanatı imajı ile tanınmasın. Veya sadece uzak doğu savaş sanatlarına alternatif mantığı taşıyan bu amaçla ortaya konmuş bir çalışma olarak görülmesin.

Sayokanın Teknik ve Eğitim Yapısı

Sayokan Ögredik İrtişleri

Sayokan 4 bölge-4 hilal . Her bir hilal ayak hareketi büyük komutan Alparslan'ın Malazgirt savaşında kullandığı hilal stratejisini ifade eder. Rakip hilalin içine hapsedilir ve teknik uygulamaya geçilir. Sayokan vuruşlu-yere serme sistemine sahiptir. Kahramanlık Oyunlarındaki cenkler bu kural anlayışı ile icra edilir. Ayrıca Sayokan'ın öğreti ve teknik anlayışı zıtlıkların birliği kuramı üzerine kurulmuştur. Bu anlayış teknik alanda kişiyi sağ ve sol yeteneklerini aynı seviyede geliştirir. Öğreti boyutunda ise kainatın bu anlayış ile yaratıldığını bilir ve yaşamında eksi ve artı değerleri dengelemesini öğrenir. Bu anlayışın tekniksel alanda uygulanışı başka savaş sanatlarında yoktur. Tüm temel tekniklerde uzuvlar araçtır destekleyici ivme kuvvetini artırıcı unsur gövdedir. Örneğin yumruk tekniğinde kol ve el araçtır.

Yumruğu destekleyen itici güç ve ivme kazandıran gövdedeki başka kas guruplarıdır. Bu anlamda Sayokan’ın teknik hareket analizi ile diğer savaş sanatlarının teknik analizleri arasında çok ciddi farklılıklar vardır. Tekniklerde orak kanca tırpan kalkan gibi tanımlamaların olması sadece isimlendirmeden ibaret değildir.
Uluç El İrtişleri: Ok yumruk - Orak yumruk - Kanca yumruk - Döner dirsek - Sağ ve sol sancak - Gökkuşağı - Kalkan - Burgu - Kılıç el - Sarmala at - Ters sarmala at - Osmanlı eli - Düz ok - Düz orak - Düz Osmanlı eli.
Uluç Ayak İrtişleri : Alt orta ve üst tırpan - Omca - art bönge - Art orak bönge - ön bönge - yan bönge - Bagış bönge - Ters bagış bönge - Kımaça bönge. türkiye de bu sporu en iyi yapan ufuk ongun dur.[DAILY]x69oma[/DAILY]


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]