Türklerde Ad Koyma

Türklerde ilk zamanlardan beri çocuğa ad koymanın bile bir mücadelekahramanlıkgüç gösterisi ile ilgisi vardı.Doğduğunda çocuğa verilen ad onun gerçek ve sürekli adı değildi; oilk gençlik yıllarında dikkati çeken bir başarı ile adını kendi kazanırdı.Türklerde günümüze kadar uzanan ad koyma töreni Dede Korkut Hikayeleri'nde şöyle anlatılır:

"Bir gün dört çocuk meydanda aşık oynuyorlardı.Azgın bir boğa ahırdan dışarı salınmıştı.Ol boğa katı taşa boynuz vursa un gibi öğütürdü.Oğlancıklara 'kaçın' dediler.Üçü kaçtı.Dirse Han'ın on beş yaşındaki oğlancığı kaçmadı.Ak meydanın ortasında baktı durdu.Boğaoğlana sürdü geldi.Diledi ki onu helak ede.Oğlanboğanın alnına yumruğuyla katı çaldı.Boğaoğlana sürdü geri geldi.Oğlan gene boğanın alnına katı vurdualnına yumruğunu dayadısürdü meydanın başına çıkardı.Boğayla oğlan bir hamle çekiştiler.Boğa iki arka bacağının üstünde durdu.Ne oğlan yenerne boğa yener.Oğlan düşündüdedi: 'Bir dama (çatıya) direk vururlar ol dama dayak (destek) olur.Ben bunun alnına niye dayak olur dururum?' Boğanın alnından yumruğunu çektiyolundan savuldu.Boğa düşüp tepesinin üstüne yıkıldı.Oğlan bıçağına el vurduboğanın başını kesti.Oğuz beyleri oğlan üstüne toplandılarövdülerona güzel bir ad verdiler ve Boğaç dediler."

Kaynak: Orhan Şaik GökyayDede Korkut Hikayeleris.6-7