Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Eski Türk Dini

  Eski Türk Dini
  Eski Türkler çok geniş coğrafyalara yayıldıklarından çeşitli din ve kültürlerle etkileşim halinde bulunmuşlardı. Ancak genellikle 11.yüzyılda İslamiyetin Türkler arasında umumî ve millî bir din haline gelmesine kadar Şamanizm geniş göçebe kitleler arasında etkin olmuştur. Heredot'un (MÖ 490-425) belirttiği bazı merasim ve inançlara bakıldığında Şamanizmin tarihini M.Ö 6.yüzyıla kadar götürmek mümkündür.  Yenisey'de bir Kam (Ft servet Somuncuoğlu)

  Tanrı Anlayışı
  Altaylar'dan bir Kam çizimi (Ft servet Somuncuoğlu)

  Hunlar devrinde Türkler "Tanrı" kelimesini hem göğü hem de yaratıcıyı ifade etmek için kullanıyorlardı. Kut inancındaki bir hükümdara "Tanrı Kutu" ünvanının verilmesi Türklerde ilahî hakimiyet semavîlik ve tek Tanrı olgusunun geliştiğini göstermektedir. Nitekim Göktürkler'de de tek bir Tanrı inancı vardı. Onlar başlarına gelen iyi ve kötü işlerin kaza ve afetlerin ve hatta yenilgilerin bile Tanrı'dan geldiğine inanıyor onları ilahi kadere bağlıyorlardı [1]. Dönemin Bizans tarihçilerinden Theophylaktos (MS 9.y.y) Türklerin toprağı suyu ateşi ve havayı kutsadıklarını ancak sadece yerlerin ve göklerin yaratıcısı tek bir Tanrı'ya taptıklarını ona at sığır ve koyun kurban ettiklerini gelecekten haber veren kahinlerinin (kam-şaman) olduğunu söylemektedir [2]. 10.yüzyılın ilk yarılarında Oğuzları ziyaret eden halifenin elçisi İbn Fadlan Bir Türk zulüm gördüğü veya bir zorlukla karşılaştığı vakit başını yukarı kaldırıp "Bir Tanrı!" diye dua ettiğini söylemekte ve Şamanist Türklerin Tanrı anlayışı hakkında bilgi vermektedir [3]. Marco Polo ise Moğol Şamanizminden bahisle "Semavî ve yüksek bir Tanrı'ya taparlar; fakat sadece hayat ve sağlıkları için dua ederler ve ona Mengü (ebedî) sıfatını verirler" demektedir [4]
  Altaylar'dan bir Kam çizimi (Ft servet Somuncuoğlu)
  Tek Tanrı İnancı
  Göktürkler döneminde Türkler yüksek ve tek bir tanrı anlayışına ulaşmışlardı. Bu Tanrı "Gök-Tanrı" adı ile anılıyordu. Gök (sema) ve Tanrı anlayışındaki bu yakınlık mana olarak varlığını korumuş ve günümüzdeki Allah'ın mekandan münezzeh olduğunu bildiren dinlerin dahi "semavî" olarak adlandırılmasında etkili olmuştur. Türklerin Tanrı tarafından korunduğu ve hükümdarlığın ondan alındığı inancı ise Türklerde milliyet ve dünya hakimiyeti şuurunu doğurmuştur. Bu özellik dolayısıyla Türkler Tanrı'ya "Türk Tanrısı" adını vermişlerdir.

  Göktürklerden sonra Oğuz ve başka Türk boyları da tek Tanrı inancına ulaşmıştı. Ancak Kırgız Başkurt ve diğer bazı Türk ulusları 10.yüzyılda bile tek Tanrı inancına erişememişlerdi. Mesela Başkurtlar en büyüğü gökte olmak üzere çeşitli mabutları tanıyor Kırgızlar Hintliler gibi ölülerini yakıyordu. Diğer bazı Türk boyları ise güneşe yıldızlara büyük dağ ve nehirlere Tanrı sıfatını veriyordu [5] . Onlar gibi bazı Altay Türk grupları da son zamanlara kadar Kara Han'ı Tanrıların en büyüğü olarak tanıyorlardı.  Âhiret İnancı (Kıyamet Cennet ve Cehennem.)

  Şaman Davulu üzerinde maddi ve manevi dünyaların tasviri
  Şaman Davulu üzerinde maddi ve manevi dünyaların tasviri
  Tek Tanrı inancına erişen Türkler aynı zamanda ruhun ebedîliğine inanıyor bunun bir neticesi olarak da âhiret hayatına yapıp edilenlerin bir hesabının olacağına iman ediyorlardı. Orhun abidelerinde kaydedildiği üzere kağan ve beylerin öldüğü zaman bir kuş gibi göğe Tanrı'nın yanına uçtuğu (uça-bardı) kabul edilirdi. Eski Türkçede "uçmak" kelimesi aynı zamanda "cennet" manasına geliyordu. İslam'dan sonra bile Türkler "cennete gitti" anlamında "uçmağa vardı" sözünü kullanmışlardır. Bunun gibi kötü ruhların da yerin altına girdiğne inanılırdı. Buna "tamuğ" denirdi ve İslam'dan sonra da "cehennem" karşılığı olarak kullanılmıştı. Kaşgarlı Mahmud'a göre Türkler ruhların yılda bir defa geceleri hayattayken yaşadıkları şehirlere dönüp halkı ziyaret ettiklerine ve "tiki" diye bir ses çıkarttıklarına inanırlardı [6]. Göklere çıkan iyi ruhlar Tanrı nezdinde dünyadaki akrabaları için şefaatte bulunuyor yer altına giden ruhlar ise yüzeye çıkıp fenalık yapıyorlardı. Kamlar yani din adamları da bunların kötülüklerinden insanları kurtarmaya çalışıyorlardı. Ruhların sağ olanlara şefaat etmesi inancı Türklerde ataların kutsanmasını ve milli şuurun gelişmesini sağlamıştır.  Bir Şaman Tasviri
  Eski Türkler kıyamet gününe "Uluğ gün" adını veriyor ve Müslüman olduktan sonra da bunu kullanıyorlardı [7]. Ölülerini atlarıyla gömer ve ruhların bu atlarla Tanrı'ya ulaşacağına inanırlardı. Bu inanç Hun Göktürk Oğuz ve Kıpçaklarda mevcuttu [8].
  Peygamber ve Melekler

  Şamanizm dininde peygamber ve mukaddes kitap gibi melek anlayışı da yoktu. Fakat Orhun abidelerinde ve Divân-ı Lügâti't Türk'te melek inancına benzeyen ruh ve varlıklara rastlanır. Bunların başlıcası olan "Umay" kadınların uğurlu saydığı ana karnındaki çocukları koruyan bir varlıktır.
  İbadetler ve Bayramlar  Tanrı Dağlarında bir bilge Bekin Muhammed
  (Ftğ: S.Somuncuoğlu)

  Tanrı Dağlarında bir bilge Bekin Muhammed
  (Ftğ: S.Somuncuoğlu)
  Yüksek dağlar ve pınarlar da hayırlı ruhların makamı sayılır ve kutsal kabul edilirdi. Bu tür yerlere "Yir-Sub" (yer-su) deniliyordu. Buralarda Tanrı'ya dua ediliyor ve kurban kesiliyordu [9]. 11.yüzyılda İran'lı tarihçi Gerdizî Türkeş yabgusunun ülkesinde büyük bir dağ olduğunu onların burayı "Tanrı'nın makamı" saydıklarını ve burada yemin ettiklerini söyler [10]. Bu gibi yerler "İrduk" yani mübarek sayılırdı. Meşhur Tanrı Dağları'nın da adını bu inançtan almış olması muhtemeldir.
  Hunlar Göktürkler ve Uygurlar yılın beşinci ayında kutsal bir dağın üzerinde toplanıp Tanrı'ya ve atalarının ruhlarına kurban keserlerdi. Göktürkler "Kurt soylu" olduklarına inandıkları için efsanenin geçtiği Altay dağlarının bir vadisinde asillerin katılımıyla merasim yaparlardı [11]. Buralara gelen Türkler örs üzerinde bir miktar demiri döver ataları yâd ederlerek bayram yaparlardı [12]  Kaya resimlerinde bir şaman ayini
  Çin kaynakları "Fu yun-se" adını verdikleri bir Türk tapınağından Z.Kazvinî (1202-1283) ise Yedi-su havalisinde Karluklara ait içinde eski hükümdarların resimlerinin bulunduğu bir ibadethaneden söz eder. [13] Kısacası düzenli bir ibadet ve ibadethâne anlayışının bulunmadığı bazı müşterek ayinler dışında istenildiği zaman baş açıp yüzü ve elleri göğe kaldırarak Tanrı'ya dua edildiği anlaşılıyor.
  Yaratılış İnancı
  Altaylılar'ın yaratılış efsanesine göre Tanrı Kara Han yerleri ve gökleri "Kişi" den sonra yaratmış kişi de bu esnada yaratma gücüne erişmek isteyince Tanrı onu ışık aleminden karanlık yer altı diyarına atmış; başka bir kişi yaratmıştır. "Erlik" adını alan bu ilk kişi ve onun kandırdığı ruhlar da düşman oldukları insanları kötülüğe sevk etmişlerdir. Burada diğer dinlerin de kabul ettiği Allah-Şeytan münasebetine benzer bir inanış görülmektedir.

  Dipnotlar:
  [1] W.Thomsen "Moğolistan'da Türkçe Kitabeler" T.M. III s.99.
  [2] E.Chavennes Documents s.38 50 248.
  [3] İbn Fad'lan Rihle (Seyahatnâme) nşr. Z.V. Togan Leipzig 1939 s.10
  [4] W.Rubruck Journey s. 235 236.
  [5] İbn Fadlan s.18-20; Mervezî s.18-19; Gerdizî s.8387
  [6] Dîvân III s. 230 (B.Atalay).
  [7] F.Mübârek Şâh s.43
  [8] İbn Fadlan s.14; Runruck s.7880-82
  [9] St. Julien Documents s.11
  [10] Gerdizî s. 102
  [11] De Guignes II s. 201
  [12] Reşideddin Câmi ut-tevârih Tahran 1338 I s.113-115
  [13]St.Julien s. 180; Âsâr s. 584

  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Faydalı konu olmuş. Teşekkürler.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş