Fustât’taki Tolunoğlu Câmii
Târîhte çok ilginç şekilde ölen kişiler vardır. Bunlardan biri de yoğurttan ölen bir Türk sultânıdır.
Türkler Abbâsî Devleti’nin kuruluşunda ve gelişmesinde büyük roller oynamış bu devletin birçok kilit noktalarını ele geçirmiş Abbâsî ordusunda “memlûk” olarak görev yapmışlardır. Bunlardan biri de Tolun oğlu Ahmed’dir.
Tolun oğlu Ahmed Abbâsî Devleti’nde büyük yararlılıklar göstermiş bunun sonucunda Mısr’a vâlî olarak atanmıştır.
Ahmed Abbâsî Devleti’ndeki karışıklıklardan istifâde ederek istiklâlini îlân etmiş Bingâzî Filistin ve Sûriye’yi de ele geçirmiştir.
Tarsus’a yaptığı harekâttan dönerken hastalanıp vefât etmiştir.


Onun ölümünü İbnü’l-Esîr şöyle anlatır:


“Ahmed bin Tolun Antakya’ya geldiğinde manda yoğurdu yemiş ve çok fazla yediği için ishâle tutulmuş nihâyet mîdesinde değişik bir hastalık meydâna gelmişti. Doktorların sürekli olarak tedâvî etmelerine rağmen gizli gizli yine manda yoğurdu yiyip durduğu için verilen ilâçlar bir türlü fayda vermemiş ve bu hastalığın etkisiyle vefât etmişti.”


İbn Kesîr de şöyle der:


“Manda yoğurdu yediğinden ötürü vücûdunda bir hastalık meydâna gelmişti. Manda yoğurdunu çok severdi. Bu sebeble boğazında bir ur meydâna geldi. Hekîmler uru dağladılar ve bu yoğurdu yememesini tavsiye ettiler. Ama bu tavsiyeyi dinlemedi gizlice manda yoğurdu yemeye devâm etti. Bu yüzden vefât etti.”


Kölelikten sultânlığa kadar yükselen Tolun oğlu Ahmed Türk’ün millî yiyeceği yoğurttan vazgeçememesi yüzünden işte böylece vefât etmiştir.