Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Ahlaki Türkçülük

  Türklerde Ahlak
  (Türkçülüğün Esasları)


  Büyük milletlerden her biri medeniyetin özel bir alanında birinciliği kazanmıştır. Eski yunanlılar estetikteRomalılar hukukta Yahudilerle Araplar dinde Fransızlar edebiyattaAnglosaksonlar ekonomidealmanlar müzik ile felsefede Türklerde ahlakta birinciliği kazanmışlardır.

  Türk tarihi baştan başa ahlaki erdemlerin sergisidir. Türklerin yenilmiş milletlere ve onların milli ve dini varlıklarına dini ve sosyal özerkliklere vermesi her türlü takdirin üstündedir. Fakatbu iyiliğe karşıyenilmiş milletler cömert Türklerden almış oldukları bu izinleri Türklerin aleyhine çevirerekkapitülasyon adı verilen zincirlerle Türkleri bağlamağa ve boğmağa çalıştılar. Bu iki türlü hareket iki tarafında ahlaki davranışını gösterdiği için son derece karakteristiktir.

  Bu bölümde Türklerin çeşitli ahlak dairelerine girenahlaki ideallerini göstereceğiz. Bu ahlak daireleri şunlardır:

  (1) Vatani ahlak (2) Meslek ahlakı (3) Aile ahlakı(Cinsel Ahlak) (4) Medeni ahlak(kişisel ahlak) (5) Milletlerarası ahlak.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Vatani Ahlak
  (Türkçülüğün Esasları)

  Eski Türklerde vatani ahlak çok kuvvetliydi. Hiçbir Türk kendi il’i yani milleti için hayatını ve en sevgili şeylerini feda etmekten çekinmezdi. Çünkü ilGök Tanrı’nın yeryüzündeki gölgesiydi. Gök TanrıTürklerce oldukça kutsal olan Aşk Gecesi’nde bir Altın Işık olarak yeryüzüne inmiş bir bakireyi yahut bir ağacı gebe kılarak bu kutlu İl’in üremesine sebep olmuştu. İl’in oturduğu memlekete yurt yahut ülke denilirdi. Türk nereye gitse asıl Yurdu’nu unutmazdı. Çünkü atalarının mezarı oradaydı. Çocukluk çağıbaba ocağıana kucağı hep orada bulunuyordu.

  Türk’ün yurt severliğine örnek olarak Hun devletinin kurucusu olan Mete’yi gösterebiliriz. Tatarlar hükümdarı savaş ilanına bir neden olmak üzere önce onun çok sevdiği bir atı istedi. Bu at saatte bin fersah uzunluğunda yol alıyordu.

  Mete vatandaşlarını savaşın olumsuzluklarından korumak için bu atı Tatar hakanına gönderdi. Tatar hakanı savaşa bahane arıyordu. Bu sefer de Mete’nin en sevdiği eşini istedi. Bütün beyler kurultayda savaş ilanını istedikleri halde Mete : “Ben vatanımı kendi aşkım uğruna çiğnetemem!” diyerek sevgilisini düşmana vermek gibi büyük bir fedakarlığı kabul etti. Bunu üzerine Tatar hakanı Hun ülkesinden hiçbir ürünü olmayan ekinsiz ormansız madensiz halksız bir arazi parçasını istedi. Kurultay bu faydasız toprağın verilmesinde hiçbir sakınca olmadığını söylemişken Mete “Vatan bizim mülkümüz değildir. Mezarda yatan atalarımızın ve kıyamete kadar doğacak torunlarımız bu kutsal toprak üzerinde hakları vardır. Vatandan isterse bir karış kadar olsun yer vermeğe hiç kimsenin yetkisi yoktur. Bundan dolayı savaşacağız. İşte ben atımı düşmana doğru sürüyorum. Arkamdan gelmeyen idam olunacaktır!” diyerek Tatarların üzerine yürüdü. Eski Türklerin gözünde vatanın ne kadar değerli olduğunu bu tarihi olaydan anlayabiliriz.

  Eski Türklere göre vatan töre’den yani milli kültür‘den ibaretti. Kaşgarlı Mahmud’un lugatın-da sözü geçen ülkeden geçirilir töreden geçilmez atasözü milli kültüre verilen değerin derecesini gösterir.

  Eski Türklerde egemenlik il’e aitti. Küçük illerde bütün il bir Millet Meclisi konumundaydı. Halkın kaderini bu meclis yönetirdi. Büyük illerde boy beylerinden oluşan Şölen adlı meclis İl’e ait işlere karar verirdi. Hakanlıklarda İl hakanlıklarda ise Millet Meclisi niteliğine sahip Kurultay vardı. Bu meclislerde meselelerin konuşulmasına Kinkeş denilirdi. İl mi yaman bey mi yaman? Atasözü egemenliğin hakanda olmayıp ilde olduğunu gösterir. Çünkü hakanı seçen ve iktidardan düşüren kurultaydı. Savaş ve barış ilanı gibi önemli işler kurultayın kararıyla olurdu. Tozda dumanda ferman okunmaz atasözü kriz anlarında duruma halkın egemen olduğunu gösterir. Eski Türklerde eşitlik de çok güçlü bir biçimde yerleşmiştir. Harzem’deki teke Türkmenleri’nde ne esir ne de hizmetçi vardır. Herkes evine ait işleri kendisi görür. Her il birbirine eşit fertlerden oluşur. Eski Türklerde bir il diğer illeri kendi yönetimi altına aldığı zaman onların politik örgütünü bozmazdı. Bağlı olan il’in eski yöneticisi Yabgu yani Melik adıyla eski yerini korurdu. Hakan bunun yanında Şad yahut Şana; Şahna adıyla bir komiser bulundururdu. Bir hakan da diğer hakanları yerlerinde bırakırdı. Yalnız kendisi İlhan adıyla bunların başbuğu olurdu.

  Zaten il kelimesinin asıl anlamı Barış demektir. İlci barışçı anlamındadır.

  İl’in simgesi olan Gök Tanrı barış Tanrısıdır. İlhan barış dininin yayıcısıdır. Türk İlhanları bütün Türk illerini barışa çağırıyorlardı. Bütün hakanlara oğlum diye hitap ediyorlardı. Türklerin bütün savaşları sürekli ve geniş bir barış alanı kurmak içindi. Bütün İlhanlık devirlerinde Mahçurya’dan Macaristan’a kadar bütün Turan kıtası oldukça mutlu bir barış ve güvenlik hayatı yaşamıştır. Türk İlhanları emperyalist de değildiler. Çünkü yalnız Türk illerini birleştirmekle yetiniyorlar başka milletlerin ülkelerini fethe çalışmıyorlardı.

  Hun’ların ilk ilhanı Mete’nin Çin devleti iki defa eline geçtiği halde imparatorluğu kabulden kaçınması bu iddiamıza bir delilidir. Barış ahlakını Attilla’da bile görürüz. Attila’ya en üstün bulunduğu savaşlar sırasında her ne zaman barış teklif edilmişse derhal teklifi kabul etmiştir.

  Dünyanın en demokrat kavmi eski Türkler olduğu gibi en feminist toplumu da yine eski Türklerdir. Zaten feminizm demokrasinin yani eşitliğin kadınlara ait bir yansımasından ibarettir. Eski Türklerin bu erdemini “Aile Ahlakı” bölümünde göreceğiz.

  Orhun Kitabesi’nde Türk Hakanı şöyle diyor : “Türk Tanrısı Türk milleti yok olmasın diye atalarımı gönderdi ve beni gönderdi. Ben hakan olunca gündüz oturmadım gece uyumadım. Türk milleti açtı doyurdum; çıplaktı giydirdim; fakirdi zengin ettim.”

  Türk milleti de hakanını kaybettiği zamanlar. “Devletli bir millettim. Devletim ve ululuğum hani? Hakanlı bir millettim hakanım hani? Hangi hakana işimi gücümü vereyim?” diye sızlanırdı. Milletle hakan arasındaki ilişkinin ne kadar içten olduğu bu cümlelerden anlaşılabilir. İşte eski Türklerde vatani ahlak bu derecede yüksekti.

  Türklerin bundan sonra da en çok değer verecekleri ahlak vatani ahlak olmalıdır. Çünkü toplumsal sınıflar arasında tam ve bağımsız bir hayata sahip olan ve toplumsal organizma niteliğinde görünen ancak millet veya vatan adları verilen topluluktur. Aileler bu toplumsal organizmanın hücreleri meslek sınıfları ise organlarıdır. Milletten daha geniş olan ümmet ve milletlerarası birlik gibi topluluklara gelince; bunlar toplum niteliğinde değil toplumlardan oluşan birer topluluk niteliğindedirler. Bu topluluklardan her biri yalnız bir konuda ortak iken bir millet her konuda fertleri arasında ortak bulunan bir topluluk demektir. O halde millet ideali diğer topluluklara ait ideallerden mesela aile idealinden meslek idealinden ümmet idealinden medeniyet ve milletlerarası birlik idealinden daha yüksektir. Bundan dolayı vatani ahlakın da diğer ahlaklara üstün olması gerekir.

  Özellikle bizim gibi politik düşmanları çok bulunan milletler için en büyük dayanak vatani ahlak olabilir. Vatani ahlakımız kuvvetli bulunmazsa ve bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü ne de vatanımızın bütünlüğünü koruyabiliriz. O halde Türkçülük her şeyden çok millet ve vatan ideallerine değer vermelidir.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Meslek Ahlakı
  (Türkçülüğün Esasları)

  Vatani ahlaktan sonra meslek ahlakı gelir. Eski Türkler mesleğe yol derlerdi ve yolda büyüğü soyda büyükten ileri sayarla da. Bektaşilerin Belden gelen seyyid değil İl’den gelen seyyiddir demeleri d yol’un soy’dan önce geldiğini gösterir. Eski bir atasözü yoldaşların babanın obasına akın ederlerse sen de beraber akın et diyor ki bu da yoldaşların soydaşlardan daha ilerde olduğunu gösterir. Eski Türklerde yöneten sınıf torunlar kamlar buyruklar bitikçiler adıyla dört yola ayrılmıştı. Sonraları Osmanlı devrinde bunlardan mülkiye ilmiye seyfiye kalimeye adları verilen dört (yol) meydana geldi. Ekonomik meslekler de bunlardan ayrı olarak vardı. Anadolu Selçukluları’nın son zamanlarında Ahiler tarikatı meslek örgütleri fütüvvet prensibine dayanarak küçük örgütlenmeler biçiminde ortaya çıktı. Fütüvvetin sözlük anlamı babayiğitlik’tir. Terim anlamı ise; dünyada ve ahirette halkı nefsine tercih etmek ve öne almak’tır. Osmanlı devrindeki Esnaf loncaları ve kethüdalıkları bu eski Ahiler teşkilatının devamından ibarettir.

  Eski devirde bu esnaf örgütü bölgesel bir niteliğe sahipti. Her şehrin esnaf loncaları kendisine özeldi. Bölge ekonomisi devrinde bu esnaf loncaları yararlıydılar. Fakat bölge ekonomisi yerine “millet ekonomisi” geçince bu loncalar zararlı olmağa başladılar. Çünkü bölge ekonomisi devrinde bölge loncaları normaldi. Milli ekonomi devrinde ise ancak milli loncalar yararlı olabilirlerdi. İşte bu nedenden dolayıdır ki bugün eski esnaf loncalarını devam ettirmeğe çalışmak doğru değildir. Onları yıkarak yerlerine merkezleri devlet merkezinde olmak üzere milli loncalar kurmalıdır.

  Örnek olarak deri esnafını alalım: Her şehirde bir deri loncası kurulmalı. Fakat başına bir şeyh veya kethüda değil bir genel sekreter geçirmeli her şehirde bütün loncaların delegelerinden oluşan bir kurulu kurarak buna İş Borsası adını vermeli. Bunun görevi o şehirdeki bütün loncaların ortak işlerini görmek ve şehrin ekonomik hayatını düzenlemektir.

  Yine dericilik loncasına gelelim. Her şehirde bir derici loncası oluşturulduktan sonra bunlar aralarında federasyon genel Merkezi meydana getirirler. Aynı zamanda devlet merkezinde bunun gibi diğer loncaların federasyonlarının genel merkezleri seçtikleri delegeler toplanarak bir Loncalar Konfederasyonu meydana getirirler ve bu konfederasyon kurarak bu konfederasyona katılırlar. O zaman bütün mesleki yaptırım gücü bir ordu halinde birleşmiş olur.

  Bu örgütün oluşması meslek ahlakına bir yaptırım gücü sağlar. Çünkü bizde henüz mesleki topluluklara özgü bulunan meslek ahlaklarının hiçbir yaptırımı yoktur. Her fert hayatını bir doktora hukukunu bir avukata servetini bir notere çocuğunu bir öğretmene dinini akıl danıştığı bir müftüye emanet ediyor. Bu emanete karşılık onları görevlerine bağlılığa zorlamak için elinde hiç bir baskı gücü yoktur. Bununla beraber herhangi bir fert; hayatını hukukunu servetini evladını sırrını emanet ettiği bu adamları hiçbir biçimde kontrol edemezse de meslek toplulukları kedi meslektaşlarını kontrol edebilirler. İşte böyle bir kontrol içindir ki her meslek kendi meslektaşları için bir yönetmelik düzenler ve bir disiplin kurulu kurar. Yönetmelik meslek ahlakının kurallarını gösteri; disiplin kurulu meslektaşları hakkında uyarı kınama geçici veya sürekli olarak meslekten çıkarmak cezalarından birini verir. İşte meslek kurallarının bu tür kontrolü vatandaşların uzmanlar tarafından uğrayabilecekleri zararların önüne geçer.

  Meslek örgütünün bir yararı işi yapan yoldaşlar arasında yardımlaşma sandıkları meydana getirmek; loncaya mensup yaralıları sakatları hastaları yetimleri ve dulları bu sandıktaki paralarla korumaktır. Çocukların terbiyesi ve gençlerin teknikçe yükseltilmesi de bu yardım görevlerinin içindedir. Bundan başka meslek federasyonları kendi sanatlarının ilerlemesi için de para harcarlar ve çalışırlar. Mesela sanayi memleketlerinden uzman getirilmesi sanayi memleketlerine öğrenci gönderilmesi ortak makineler ve diğer gerekli olan şeyleri getirmek ve üretim veya tüketim kooperatifleri kurmak gibi işler iş kolunun ekonomik açıdan yükselmesini sağlayacak girişimlerdendir.

  “Milli dayanışmayı güçlendirme” bölümünde meslek ahlakının meydana getireceği dayanışma hakkında yeterli bilgi verildiğinden burada bu kadarla yetinildi.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Aile Ahlakı
  (Türkçülüğün Esasları)

  Eski Türklerde ailenin dört derecesi vardı: Boy soy törkün bark.

  1) Boy: Eski Oğuzlarda aile adı boy ismiydi. Fakat Avrupa’daki aile adlarının aksine olarak küçük addan önce gelirdi. “Salur Kazan Büğdüz Emen Kayan Selcik” isimlerinde birinci kelimeler boy adı olup ikinci kelimeler küçük addır.

  Bu isimleri Korkut Ata kitabında görüyoruz. Kaşgarlı Mahmut da Divan-ı Lugat’ında diyor ki: “Bir adamın kim olduğunu anlaşılmak istenildiği zaman (Hangi boydansın?) diye sorulur.” Bununla beraber boy adının küçük addan sonra geldiği de olur. Yunus Emre’deki Emre kelimesi Oğuz ilinin Emre (İmre) boyundan başka bir şey değildir.

  Oğuzlarda her boyun kendisine özgü bir Damga’sı bir ongun’u bir söyük’ü vardır. (Türk Töresi’ne bak). Oğuzlarda her boy sürüleriyle hazinelerini kendi damgalarıyla nişanlardı. Yakutlarda boy’a sip adı verilir. Bu kelime Anadolu Türkçe‘sinde sop biçimini almıştı. Yakutlarda sip’in fertleri arasında ekonomik bir ortaklık vardır. Bir adam üyesi bulunduğu sip’in içinde istediği evde saatlerce uyuyabilir. Demek ki bir ferdin kendi boyu içinde her evi kullanma yetkisi vardır. Toprak mülkiyeti sip’e aittir. Küçük aileler bu ortak toprağı “zuğ”lara ayırarak ayrı ayrı ekebilirler. Fakat mülkiyeti daima olması gerekirdi. Delikanlılar fakir ise bu topluluklara paraca yardım edilerek onların evlenmesi kolaylaştırılırdı. Her kırk evde dört evlenme olmazsa başları sorumlu tutulurdu. Bu zümreler boylardı. Türklerde iki türlü akrabalık terimi ardı: Biri boya yani seciyeye özgüdür. Her fert boy içinde kendisinden büyük yolan bütün erkeklere ici kendisinden büyük olan bütün kadınlara aba unvanlarını verirdi. Kendisinden daha küçük olan erkeklere ini kendisinden daha büyük olan kızlara sinkil adlarını verirdi. Kendiyle yaşıt olan erkeklere de atı adını verirdi.

  Bu kelimeler de sonraları bir takım değişikliklere uğradı. Oğuzlar ici yerine ağa kelimesini aba yerine de abla kelimesini koydular. Atı kelimesi de ata şeklini alarak başka anlamlara gelmeğe başladı. Boyun hem ana boyun 0hem de bana boyu şekilleri vardır.

  2) Soy: Soy Latinlerin cogna Almanların zippe Fransızların parentele adını verdikleri topluluktur. İleride göreceğimiz Türkün topluluğu dışında kalan amcazade dayızade halazade teyzezade gibi yan akrabaların bütünüdür. Soyda hem ana yönünden hem de baba yönünden akraba olanlar vardır. Birincilere ana soyu ikincilere baba soyu denilir.

  Eski Türklerde ana soyu ile baba soyu değerce birbirine eşittir. Ana soyuyla baba soyunun eşitliğini bazı kurumlarda açıkça görüyoruz:

  Eski Türklerde soyluluk yalnız baba yönünden gelmezdi. Ana yönünden de gelirdi. Bir adamın tam soylu olması için hem baba yönünden hem de ana yönünden soylu olması gerekti. Bugün bile Harzem’deki Türkmenlerde bir kız hem babası hem de anası Türkmen olmayan bir erkeğe varmaz. Çünkü bir adamın yalnız babasının Türkmen olması soylu olması için yeterli değildir. Tümüyle soylu olması için anası da Türkmen olmalıdır.

  Sülalelerin oluşmasından sonra da bu iki türlü soyluluk devam etti. Bu devirde baba tarafından prens olanlara Tekin ana tarafından prens olanlara İnal unvanları verilirdi.

  Bir şehzadenin hakan olabilmesi için onun hem Tekin hem İnal olması: yani hem baba hem de ana tarafından sülaleye üye olması gerekirdi. İran’ın Kaçar sülalesinde hala bu kural vardır.

  Eski Türklerde sülale içinde soyda büyük olan şehzade hükümdar olurdu. Osmanlı hanedanında da kural böyleydi. Oysaki gerek Avrupa’da gerek Mısır’da evde büyük olan şehzade hükümdar olur. Boy devri geçtikten sonra soy isimleri aile ismi olmağa başladı: Çapanoğulları Kozanoğulları gibi.

  3) Törkün: Kaşgarlı Mahlmut’a göre bir evde oTuran asıl aileye eski Türkler Törkün derlermiş. Törküne ait akrabalık terimleri boy içindeki akrabalık terimlerinin tersine olarak kişisel yakınlığı gösterirler:

  Akan: Baba
  Öke: Ana
  Er: Koca
  Konçuy: Karı
  Urul Oğul: Erkek evlat
  Kız: Kız evlat

  Durkheim’in yaptığı aile sınıflandırmasına göre bu topluluğa baba ailesi diyebiliriz.

  Baba ailesi “ataerkil aile” den çok farklıdır. Baba ailesinde babanın eşi ve çocukları üzerinde yalnız demokratik bir velayeti vardır ki buna baba velayeti ve koca velayeti adları verilir. Ataerkil ailede ise aile reisinin gerek evlatları gerek eşi üzerinde sulta’sı yani sultanlık hakkı vardır. Evlatlarıyla beraber eşi ve ailenin bütün diğer fertleri aile reisinin adi malları ve mülkleri niteliğindeydi. Bunları isterse satar isterse öldürürdü; isterse bir başkasına hibe ederdi.

  Törkün Türklerce baba ocağı dediğimiz şeydir. Aile Tanrısı bu ocakta barındığı için ocağın ateşinin hiç sönmemesi gerekirdi. Bundan dolayıdır ki büyük ve ortanca kardeşler evlenerek Törkünü bıraktıktan sonra Törkünde ocak bekçisi olarak küçük kardeş kalırdı. Belirli zamanlarda baba ocağında toplanılarak ataya saygı törenleri yapılırdı. Türkler yurt gibi ocağı da unutmazlardı. Yurttan ve ocaktan uzaklaşmakla beraber yurt ve ocak sevgisi onlarda güçlü bir bağ durumunda idi.

  4) Bark: Eski Türklerde bir delikanlı evlenecek yaşa gelince bir kahramanlık sınavı geçirerek il meclisinden yeni bir ad alırdı. Böylelikle İldaş niteliğini erkek: ermiş değerini kazanarak vatandaş hukukuna sahip olurdu. Buna göre babasının veliliği altında çıkarak hakanın velayeti altına girerdi. BU delikanlı ailesinin malından hissesini almak için babasının anasının ölmesini beklemezdi. Evleneceği sırada aile malından mirasını peşin olarak alırdı. Alacağı kız yumuş adıyla bir çeyiz getirirdi. Bu çeyiz ebeveynin ve akrabasının verdiği hediyelerden ibaretti.

  Gelinle damat mallarının birleştirerek ortak bir ev sahibi olurlardı. Bunlar ne erkeğin baba ocağında ne de kızın Törkününde oturmazlar yeni bir ev kurarlardı. Bundan dolayıdır ki Türklerde her evlenmeden yeni bir ev doğardı. İzdivaca evlenmek ve ev bark sahibi olmak denilmesi de bundan dolayıdır. Tekelerde gelinle damadın çadırı yeni yapıldığı için beyazdır. Bu nedenle ona ak ev denilir. Eski Türklerde ev araplarda olduğu gibi yalnız kocaya ait değildi. Karıyla kocanın ortak malıydı. Bu sebeple evin erkeğine ev ağası denildiği gibi evin hanımına da ev kadını unvanı verilirdi.

  Törkünün perisi ocakta barındığı gibi ak evin perisi de barkta yaşardı. Evin perileri biri kocaya ötekisi karısına ait olarak üzere iki tane idi. Birinciye öd ata ikinciye öd ana derlerdi. Gelin her sabah bir parça tereyağını ocağa atar öd ata öd an diye dua ederdi.

  Ocağın sağında damat sonulda gelin otururdu. Sağda kısrak memeli solda inek memeli olmak üzere iki totem vardı. Sağdakine ev sahibinin kardeşi soldakine ev sahibesinin kardeşi soldakine ev sahibesinin kardeşi denilirdi. Bunlar koca ile karısının totemleri idi.

  Eski Türklerde eşik de kutsaldı. Yabancı bir adam eşiğe basarsa çarpılırdı. Evlerin saldırıdan korunması kuralı eşiklerin bu kutsallığında dini bir yaptırım bulmuştu.

  5) Türk feminizmi: Eski Türkler hem demokrat hem de feminist idiler. Zaten demokrat olan toplumlar genellikle feminist olurlar. Türklerin feminist olmasına başka bir neden de eski Türklerce şamanizmin kadındaki kutsal güce dayanmasıydı. Türk şamanları sihir kuvvetiyle harikalar gösterebilmek için kendilerini kadınlara benzetmek zorundaydılar. Kazın elbisesi giyerler saçlarını uzatırlar seslerini inceltirler bıyık ve sakalların tıraş ederler hatta gebe kalırlar çocuk doğururlardı. Buna karşılık toyonizm dini de erkeğin kutsal kuvvetinde kut’unda görünürdü. Toyonizm ile şamanizmin değerce eşit olması hukukça erkek ve kadının eşit tanınmasına neden olmuştu. Hatta her işin gerek toyonizme gerek şamanizme dayanması gerektiğinden her işe ait toplantıda kadınlar erkeğin beraber bulunması şarttı. Mesela halkın sorumluluğu hakan ile hatunun her ikisinde ortak olarak ortaya çıktığı için bir talimat yazıldığı zaman hakan emrediyor ki ibaresi ile başlarsa ona boyun eğilmezdi. Bir emrin kabul edilmesi için mutlaka hakan ve hatun emrediyor ki sözü ile başlaması gerekti. Hakan tek başına bir elçiyi huzuruna kabul edemezdi. Elçiler ancak sağda hakan ve solda hatun oturdukları bir zamanda ikisinin birden huzuruna çıkardı. Şölenlerde kenkeşlerde kurultaylarda ibadetlerde ve törenlerde savaş ve barış toplantılarında hatun da mutlaka hakanla beraber bulunurdu. Kadınlar örtünmeğe ait hiç bir şarta bağlı değillerdi. Hakanın hükümette ortağı olan hatuna Türkan unvanı verilirdi. Hatun hakan sülalesinde bütün prenseslerin ortak unvanı idi. Türkan’ın da mutlaka hatunlardan olması gerektiğinden ona da sadece hatun denilebilirdi.

  Eski Türklerde eş (karı) yalnız bir tane olabilirdi. Emperyalizm devirlerinde hakanların ve beylerin bu gerçek eşten başka kuma adıyla başka illere mensup odalıkları da bulunabilirdi. Fakat bu kumalar gerçek eş niteliğinde değildirler. Türk töresi bunları resmen eş tanımazdı. Bunlar şer’i bir hile ile ailenin içine girmişlerdi. Kumaların çocukları öz annelerine anne diyemezler teyze diye çağırırlardı. Anne hitabını yalnız babalarının gerçek eşine söyleyebilirlerdi. Aynı zamanda kumaların çocukları mirasa da giremezlerdi. Kumaların oğulları- babaları hakan olsa bile- asla hakan olamazlardı. Kumaların hatunlardan farklı şudur ki kumalar hakanın kendi ilinden değildiler. Hatun ise hakanın kendi ilinden idi. Kuma çin prenseslerinden ise Konçuy adını alırdı. Konçuy diğer kumalardan önce gelirdi. Fakat konçuyların üstünde de hatun vardı. Moğol devrinde hatunların sayısı da çoğalmağa başladı. Fakat bunlardan yalnız bir tanesi Türkan yani melike konumunda bulunurdu.

  Eski Türklerde kadınlar genellikle amazon idiler. Binicilik Silahşörlük kahramanlık Türk erkekleri kadar Türk kadınlarında da vardı. Kadınlar doğrudan doğruya hükümdar kale muhafızı vali ve elçi olabilirlerdi.

  Sıradan ailelerde de ev ortak olarak karıyla kocanın ikisine aitti. Çocuklar üzerindeki velilik hakkı baba kadar ana ya da aitti. Erkek her zaman karısına sayı gösterir; onu arabaya bindirerek kendisi arabanın arkasından yürürdü. Şövalyelik eski Türklerde genel bir karakter idi. Feminizm de Türklerin en önemli ilkelerinden biri idi. Kadınlar malları kullanma hakkına sahip oldukları gibi dirliklere zeametlere haslara malikanelere de sahip olabilirlerdi. Eski kavimler arasında hiçbir kavim Türkler kadar kadın cinsiyetine hak vermemişler ve saygı göstermemişlerdir. Ana soyunda baba soyunun eşitliği “soy” bölümünde anlatıldığından burada tekrarına gerek yoktur.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Medeni Ahlak ve Kişisel Ahlak
  (Türkçülüğün Esasları)


  Durkheim’e göre ahlaki görevlerin amaçları kişiler değil toplumlardır. Millet meslek ve aile topluluklarının ahlaki görevlere ve ideallere ne biçimde amaç olduklarını gördük. Fakat bunlardan başka sınırı belirli olmayan bir topluluk daha vardır ki buna medeniyet topluluğu denilir. Ve fertler işte bu topluluğunun üyesi oldukları için topluluğun amacına ortak olurlar. Medeniyet topluluğu önce klan halinde başlar. İlkel toplumlarda bir fert için saygı duyulan ve hukuk sahibi olan fertler yalnız kendi klanının üyesi olan insanlardı. Bundan dolayıdır ki bu toplumlarda klan içinde kan davası güdülmezdi. Çünkü klan bir barış dairesi idi.

  İlkel toplumlar geliştikçe bu barış dairesi klandan frateriye fraterkiden aşirete aşiretten müttefideye müttehideden siteye siteden kavim devletine kavim devletinden imparatorluğa yayılarak gittikçe genişledi. Barış dairesi genişledikçe hukuka sahip0ve ahlaki görevlere amaç olan fertlerin sayısı da bu dairelerle beraber arttı. İşte bu sebeple bazılarının kişisel ahlak ve bazılarının da medeni ahlak adını verdikleri ahlak dalı da dairesinin genişletti.

  Medeni ahlakın olumsuz ve olumlu olmak üzere iki türlü amacı vardır. Olumsuz amaç da esasa adalettir. Adalet fertlere hiç bir biçimde saldırmamaktır. Olumlu amacının esası ise şefkattir. Şefkat fertlere sürekli iyilik etmektir. Medeni ahlakın ikinci bir olumlu amacı daha vardır ki o da yapılan sözleşmeleri bağlı kalmaktır. Eski Türklerde Gök Tanrı barış tanrısı olduğu gibi aynı zamanda adalet ve şefkat tanrısı idi. Bundan başka Türklerin bu erdemlerde ne derece yüksek olduğun Türk tarihi göstermektedir.

  Medeni ahlak özellikle fertlerde kişiliğin yüksek olmasına dayanır. Eski Türklerin dininde kişiliği gösteren simgeler de vardır. Yakutlara göre her insanda Tin adı verilen maddi ruhtan başka üç türlü manevi ruh da vardır: Bunlara Eş Sur Kut adları verilir. Eş canlı ve cansız bütün varlıklarda ortaktır. Sur nefes alma varlıklara yani havanlara özgüdür. Kut ise yalnız insanla ata özgürdür. İnsanın kutlu olması keramet ve kişilik sahibi olması demektir. Eski Türklerin mitolojisine göre insanların ruhu üçüncü kat gökte bulunan Süt Gölü’nden alınırdı. Türk şamanlarına göre insan ruhunun sürekli ideale ve yükseklere bakması aslının gökle ilgili oluşundan dolayı imiş. Bundan başak her millet kurulurken gök Tanrı bir altın ışık biçiminde yeryüzüne inerek o milleti kendi ruhunun nefesiyle ve ruhunun döllendirmesi ile kutlu kılardı.

  Türk dinini derinleştirirsek medeni ahlaka temel olacak daha çok simgeler bulabiliriz. Bunların ayrıntısını görmek isterseniz Türk Töresi adındaki eserimize başvurunuz.

  Görülüyor ki Türkçülüğün önemli bir amacı da medeni ahlakı yükseltmektir. Vatani ahlaktan sonra meslek ahlakı meslek ahlakından sonra aile ahlakı geldiği gibi aile ahlakından sonra da medeni ahlak gelir.
  Sürmenaj, Bunu Beğendi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş