"Türk" (veya Türük Török Törk) adı Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında (Türük) veya (Türk)[29][30] veya (Kök Türük[31][32] veya bazı yabacı kaynaklarda Türk[33]) şeklinde geçer. "Türk/Türük" sözünün anlamı kaynaklara göre "türemek miğfer güçlü kuvvetli" olarak verilmektedir.[34][35]

Türk adı ilk dönemlerde belirli bir toplumun kavmî ismi olmak yerine siyasi mensubiyeti belirleyen bir isim olarak ortaya çıkar. Bu kelimenin türemekten çıktığı olgunlukla çıktığı töreli kanunlu anlamına geldiği rivayet edilmektedir. Kelimenin zaman içersinde kazandığı anlamlardan biri de güçlü kuvvetli ve güzel manalarıdır. Türkî-i Çeşm (Güzel Göz) Türkî-i çin (güzel güneş) terkiplerinde de gördüğümüz Türk kelimesi özellikle Fars ve Arap şiirlerinde ortaya çıkar. Bir görüşe göre de Türk kelimesi Hakanlar Sülalesi olan Açiraoğulları'nın unvanıdır ve bu sülaleye mensubiyet Türk adı şeklinde anılır. Türk kelimesi ilk olarak Göktürk Devleti vasıtasıyla bir devletin adı olur ve bu devlete mensubiyeti bildirir