Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Geçmişten Bugüne Türk Devletleri Listesi

  Avrupa Hun İmparatorluğu M.S.374 M.S.496 Avrupa Hun İmparatorluğu olarak da bilinir.
  Ak Hun İmparatorluğu M.S.390 M.S.577 Eftalitler olarak da bilinir.
  Göktürk Kağanlığı M.S.552 M.S.582 前突厥 Birinci Göktürk de denir.
  Avar İmparatorluğu M.S. 567 M.S. 805
  Doğu Göktürk Kağanlığı M.S.583 M.S.630 東突厥
  Batı Göktürk Kağanlığı M.S.583 M.S.657 西突厥
  Toharistan Yabguluğu M.S.630 M.S.700 Göktürklere tabi bir boydu
  Hazar İmparatorluğu M.S.630 M.S.965 可薩 Batı Göktürk
  İkinci Doğu Göktürk Kağanlığı M.S.681 M.S.744 後突厥 ya da Kutluklar
  Türgişler M.S.717 M.S.766 突騎施 Batı Göktürk Kağanlığının "On Ok"'dan
  Uygur Kağanlığı M.S.744 M.S.840 回紇 烏護 烏紇 韋紇 回鶻
  Karluklar M.S.766 M.S.840 葛羅祿 (M.S.665-680 arası da bağımsız yaşadılar)

  İslamiyet Sonrası Dönem [değiştir] Devlet Tarih Notlar
  Karahanlı Devleti 840-1042 Karluklar ile Uygur Kağanlığı'nın kalıntısı. Türk tarihinde İslamiyeti kabul eden ilk devlet.
  Peçenekler 860-1091
  Kıpçaklar 9-13.asır ya da Kumanlar
  Şirvanşahlar 861-1538 Bugünkü Azerbaycan'da.
  Kansu Uygur Krallığı 905-1226 甘州回鶻 Bugünkü Sarı Uygurların kökeni.
  Karahoca Uygur Krallığı 911-1368 高昌回鶻 (Bugünkü Doğu Türkistan)
  Salariler 941-981 Bugünkü Azerbaycan'da.
  Revvadiler 981-1040 Bugünkü Azerbaycan'da.
  Oğuz Yabguluğu 950-1040
  Gazne Devleti 962-1187 Samaniler'in memlûklerinden.
  Büyük Selçuklu Devleti 1037-1194 Selçuklular
  Doğu Karahanlılar 1042-1211
  Batı Karahanlılar 1042-1212
  Suriye Selçukluları 1092-1117 Melikşah'ın kardeşi Tutuş'un hükümdarlığı
  Anadolu Selçukluları 1092-1243 Selçuklular Rum Selçukluları olarak bilinir.
  Kirman Selçukluları 1092-1230 Alparslan'ın kardeşi Kavurd Bey'in sülalesi / Kaşkaylar ve Hamselerin kökeni.
  Harezmşahlar Devleti 1097-1231 Selçuklular'ın Memlûklerinden Anuş Tegin tarafından kurulan devlet
  Böriler 1117-1154 ya da Suriye Atabeyliği
  Zengiler 1127-1259 Musul Halep Atabeylikleri
  İl-Denizliler 1146-1225 ya da Azerbaycan Atabeyliği
  Erbil Beyliği 1146-1232 ya da Erbil Beyliği
  Salgurlular 1147-1284 ya da Fars Atabeyliği
  Irak Selçukluları 1157-1194 Sencer'in ölümünden sonra Irak-ı Arap ve Irak-ı Acem (Batı İran)'ı yöneten Büyük Seçlukluların kalıntısı.
  Köle Hanedanı 1206-1290 Delhi Sultanlığı (1206-1526)
  Karluk Devleti 1212-1300 Karahanlıların devamı.

  I. Dönem Anadolu Beylikleri [değiştir] Devlet Tarih Notlar
  Mengüçlü Beyliği 1072-1277
  Çaka Beyliği 1081-1098
  Dilmaçoğulları Beyliği 1085-1192
  Çubukoğulları Beyliği 1085-1092
  Danişmendli Beyliği 1092-1202
  Saltuklu Beyliği 1092-1202
  İnaloğulları Beyliği 1098-1183
  Ahlatşahlar Beyliği 1100-1207
  Artuklular 1102-1408
  Çobanoğulları 1227-1309

  Moğol İstilası Sonrası Dönem [değiştir] Devlet Tarih Notlar
  Bahri Hanedanı 1250-1389 Memlûk Sultanlığı Burci Hanedanı ise Çerkes memlûklerinden.
  Haleci Hanedanı 1290-1321 Delhi Sultanlığı (1206-1526)
  Basarab Hanedanı 1310-1627 Eflak Prensliği'nin Kıpçak = Kuman kökenli hanedanı.
  Tuğluk Hanedanı 1321-1398 Delhi Sultanlığı (1206-1290)
  Akkoyunlular 1350-1507
  Karakoyunlular 1380-1469
  Timur İmparatorluğu 1370-1507 Çağatay Hanlığı'na bağlı olup Türklerden Barlas boyu.
  Safeviler 1502-1736
  Babür İmparatorluğu 1526-1858
  Afşar Hanedanı 1736-1802 Türkmenler
  Bakü Hanlığı 1747-1806 Azerbaycan’da.
  Kaçar Hanedanı 1781-1925 Türkmenler

  II. Dönem Anadolu Beylikleri [değiştir] Devlet Tarih Notlar
  Karamanoğulları 1256-1483
  İnançoğulları Beyliği 1261-1368
  Sâhipataoğulları Beyliği 1275-1342
  Pervaneoğulları Beyliği 1277-1322
  Tacettinoğulları Beyliği 1303-1415
  Alaiye Beyliği 1293-1421
  Eşrefoğulları 1280-1326
  Menteşeoğulları Beyliği 1280-1424
  Dobruca Beyliği 1281-1299 Dobruca (bugünkü Bulgaristan ve Romanya)'da.
  Karesioğulları 1297-1360
  Candaroğulları Beyliği 1299-1462
  Osmanlı Devleti 1299-1922 Kayı Boy Beyliği olarak Türkiye Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı 1299'da istiklaline kavuştu. Tarihteki en büyük Türk-İslam devletidir.
  Germiyanoğulları Beyliği 1300-1423
  Hamitoğulları Beyliği 1301-1423
  Saruhanoğulları 1302-1410
  Aydınoğulları 1308-1426
  Tekeoğulları 1321-1390
  Dulkadiroğulları 1339-1521
  Ramazanoğulları 1325-1608
  Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti 1381-1398


  -- Eski dönemlerde kullanılan Osmanlı bayrakları sırasıyla:
  --> -->-->-->-->-->
  Eski Cumhuriyetler [değiştir] Devlet Tarih Notlar
  Aras Cumhuriyeti 1918 Bugünkü Nahcivan topraklarında kurulan kısa süreli bir hükümet.
  Güneybatı Kafkas Geçici Milli Hükûmeti 1918-1919 ya da Kars Cumhuriyeti
  Batı Trakya Bağımsız Hükûmeti 31 Ağustos 1913 - 29 Ekim 1913 Batı Trakya Türk Cumhuriyeti
  Türkistan Milli Devleti 1917-1918
  Alaş Orda 1917-1920
  İdil Ural Devleti 1918-1919
  Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 - 1920
  Azadistan 1919-1920
  Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti 1920-1924
  Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti 12 Kasım 1932 - 6 Şubat 1934
  Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti 1920-1925
  Tannu Tuva Halk Cumhuriyeti 1921-1944
  Hatay Cumhuriyeti 1938-1939
  Doğu Türkistan Cumhuriyeti 12 Kasım 1944 - 20 Ekim 1949
  Azerbaycan Milli Hükûmeti 1945
  Kırım Halk Cumhuriyeti 1917-1918
  Kıbrıs Türk Federe Devleti 1975-1983

  Sovyet Dönemi Cumhuriyetleri [değiştir]
  İlk dönem Sovyet ve Özerk Sovyet Cumhuriyetleri [değiştir] Devlet Tarih Notlar
  Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1918-1924 Bugünkü Türkmenistan Özbekistan ve Kırgızistan topraklarını kapsar. Harezm Sovyet Halk Cumhuriyeti ve Buhara Sovyet Halk Cumhuriyeti toprakları üzerinde kurulmuştur.
  Tatar-Başkurt Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1919-1921 Bugünkü Tataristan'ı ve Başkurdistan'ı kapsar.
  Kırgızistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-1925 Bugünkü Kazakistan'ı kapsar. Kırgızistan ÖSSC daha sonra Kazakistan ÖSSC adını almıştır. 1920 öncesi bugünkü Kazakistan toprakları üzerinde Türkistan Genel Valiliği kurulmuştu.

  Sovyet Cumhuriyetleri [değiştir] Devlet Tarih Notlar
  Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1922-1991 Öncesi statüsü:
  -Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 1922-1936

  Bağımsız Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1922'de Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adı altında 1922 yılında Transkafkasya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti üyesi oldu.
  Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1936-1991 Önceki statüsü:
  -Türkistan Genel Valiliği 1729-1920
  -Kırgızistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-1925
  -Kazakistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1925-1936
  Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1936-1991 Önceki statüsü:
  -Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1918-1924
  -Kara-Kırgız Özerk Oblastı 1924-1926

  -Kırgızistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1926-1936
  Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1924-1991 Önceki statüsü:
  -Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1918-1924
  Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1925-1991 Önceki statüsü:
  -Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1918-1924
  Tataristan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1990 Önceki statüsü:
  -Tatar-Başkurt Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1919-1921
  -Tataristan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1921-1990

  Özerk Sovyet Cumhuriyetleri [değiştir] Devlet Tarih Notlar
  Çuvaşistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1925-1991 Önceki statüsü:
  -Çuvaş Özerk Oblastı 1919-1925
  Yakutistan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1921-1990
  Dağıstan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1921-1991 Halkın bir kısmı Türki idi. Dağıstan Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nin Rusya'ya katılmasıyla özerk sovyet cumhuriyete dönüştürüldü.
  Nahçıvan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1924-1991
  Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-1945 1945'te oblast oldu daha sonra Ukrayna'ya bağlanarak tekrar ÖSSC statüsü aldı.
  Karakalpak Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1932-1992 Önceki statüsü
  -Karakalpak Özerk Oblastı 1919-1932.
  Kabardin-Balkar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1936-1944 Önceki Statüsü:
  -Kafkasya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-1924
  -Kabardino-Balkar Özerk Oblastı 1924-1936
  1944 ile 1957 arası Kabardin ÖSSC olarak adı değiştirildi 1957'de tekrar Kabardino-Balkar ÖSSC adını aldı.
  Tuva Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1961-1991 Önceki statüsü:
  -Tuva Özerk Oblastı 1944-1961
  SSCB'ye katılan Tuva Halk Cumhuriyeti özerk oblast statüsü almıştı.
  Karaçay-Çerkez Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1990-1991 Önceki statüsü:
  -Kafkasya Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1920-1924
  -Karaçay-Çerkez Özerk Oblastı 1924-1926
  Özerk Oblastın Tekrar kuruluşu: 1957-1991.
  Dağlık-Altay Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 1990-1991 Önceki statüsü:
  -Dağlık-Altay Özerk Oblastı 1922-1991
  Oyrot Özerk Oblastı adıyla kuruldu ve 1948'de Dağlık-Altay olarak değiştirildi.
  Hakas Özerk Oblastı 1990-1991 Hakas vilayeti özerk oblast statüsünü 1990'da aldı.

  Çağdaş Cumhuriyetler [değiştir] Devlet Tarih Notlar
  Türkiye Cumhuriyeti 1923-....
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti De facto 1983-....
  Azerbaycan 1991-....
  Kazakistan 1991-....
  Kırgızistan 1991-....
  Özbekistan 1991-.... Başta Özbekistan olmak üzere Orta Asya'ya yayılmış olan Ahıskalıların kullandıkları gayriresmi bayrağı
  Türkmenistan 1991-....

  Çağdaş Özerk Cumhuriyetler [değiştir] Devlet Tarih Notlar
  Sincan Uygur Özerk Bölgesi 1955-.... Doğu Türkistan'ın gayri resmi bayrağı Gökbayrak'tır.
  Altay 1991-....
  Balkar 1991-....
  Çuvaşistan 1991-....
  Dağıstan 1991-.... Halkın yaklaşık %25'ini Türki halklar olan Kumuklar Azeriler ve Nogaylar teşkil eder. Kafkasya Avarları'nın kökeni tartışmalıdır.
  Dağıstanda Nogayların kullandıkları asıl bayrak.
  Dağıstanda Kumıkların kullandıkları gayriresmi bayrağı.
  Gagavuzya 1991-....
  Kırım Özerk Cumhuriyeti 1991-....
  Hakasya 1991-....
  Karaçay 1991-....
  Karakalpakistan 1991-....
  Nahçıvan 1991-....
  Tataristan 1991-....
  Tuva 1991-....
  Yakutistan

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Teşekkürler @Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  Çok güzel bir bilgi
  NoyaN, Bunu Beğendi.

  Herşey Ait Olduğu Yerde Hayat Bulur

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş