MOĞOL DEVLETİ(1196-1227)
Kurulduğu yer:Moğolistan da kuruldu.

Kurucusu: Cengiz Han’dır.

Başkenti: Karakum’dur.

Özellikleri
* Cengiz Han; güçlü ve disiplinli bir ordu kurdu. Çin’i on yıl süren savaşlardan sonra egemenliği altına aldı.

* Karhitaylar ve Harzemşahlar Devleti’ni yıktı. Kıpçak ülkelerini ve İran’ın büyük bir bölümünü aldı.

* Rusya içlerine ilerlediği sırada öldü.

Yıkılışı:
* Cengiz Han’dan sonra başa geçen Moğol hükümdarları bu çok büyük devletin bütünlüğünü koruyamadılar.

İmparatorluk dört ayrı devlete ayrıldı.

* Bunlar;
1- Kubilay Hanlığı (Çin)

2-Altın Orda Devleti (Karadeniz’in Kuzeyi)

3- Çağatay Devleti (Türkistan)

4- İlhanlılar Devleti (İran)dır.

* Bu devletler XIV. Yüzyılın sonlarına doğru yıkıldılar.

* Kubilay Hanlığı hariç diğerleri XIV.yüzyılın başından itibaren İslamiyet’i kabul edip Türkleştiler.

ALINTIDIR.