ALTIN ORDA DEVLETİ(1227-1502)
Kurulduğu yer: Hazar gölü ile Karadeniz’in kuzeyi

Kurucusu: Cengiz Hanın torunu Batu Han’dır.

Başkenti: Saray Şehri’dir.

Özellikleri
* Batu Han İtil Bulgarlarını ve Kıpçakları yönetimi altına alarak devleti kurdu. Devletin Sınırlarını doğuda Aral gölünde Batı da Macaristan içlerine kadar genişletti.

* 1275’te hükümdar olan Berke Han İslam dinini kabul etti.

* İlhanlı Devleti ile savaştılar.

* Rusları vergiye bağladılar.

Yıkılışı:
* XIV. Yüzyılın ikinci yarısında iç karışıklıklar çıktı. Devlet zayıf düştü ve parçalandı. Timur’un yaptığı seferler sonucunda dörde ayrıldı.

Bunlar:
Sibirya Hanlığı
Hacı Tahran Hanlığı
Kazan Hanlığı
Kırım Hanlığı.

* Kırım Hanı Mengli Giray 1502’de Altın Orda Devleti’ne son verdi.

ALINTIDIR.