Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması ve taht kavgaları

Atabeylerin merkezi otoritenin zayıflamasıyla
bağımsızlıklarını ilan etmeleri

Haçlı Seferlerinin meydana getirdiği rahatsızlıklar
Türkmenlerin küstürülmesi

Abbasilerin eski güçlerine kovuşmak için Selçuklular aleyhine çalışmalarıdır.

Katvan Savaşı’nın yıkıcı etkisi

Batınilerin çalışmalarıdır.

ALINTIDIR.