Ege Denizine ve boğazlara kadar bütün Anadolu alındı.
Suriye Filistin ve Arabistan alındı.

Devletin sınırları; doğuda Tanrı dağları ve Seyhun ırmağından batıda Akdeniz kıyılarına kuzeyde Kafkas dağlarından güneyde Basra körfezine kadar genişletildi.

Vezir Nizamülmülk’ün koduğu kanun ve metotlarla devlet işleri çok düzenli olarak yürütüldü.

Güçlü bir ordu ile çıkan ayaklanmalar hemen bastırıldı.
Başkent Rey’den İsfahan’a taşındı.

Selçukluların en parlak dönemidir.

Melikşah’ın ölümünden sonra oğulları arsında taht kavgaları başladı ve ülkede ayaklanmalar çıktı

ALINTIDIR.