Akhunlar ve Tabgaçlar
Akhunlar


Hun soyundan gelmektedirler.
Afganistan'ın batısında MS.420 yıllarında kurulmuştur. Bu Türk Devleti EFTALİT DEVLETİ diye de anılır.

Göktürk Devleti'nin Batı Bölgelerini idare eden İSTEMİ YABGU ipek yoluna egemen olmak için Sasanilerle ortak hareket ederek Akhun Devleti'nin yıkılmasını sağladı.

Akhun Devleti'nin toprakları 562 yılında Sasani ve Göktürk devleti arasında paylaşıldı.

Tabgaçlar

386'da kurulmuş bir Türk devletidir. Kuzey Çin'de kurulmuştur. Juan-Juanlarla uzun yillar mücadele etmislerdir.

Çinlilerin uyguladıkları çeşitli taktiklerle atalarının savaşçılığını kaybettiler. Bütün Kuzey Çin'e hükmetmiş olan bu devlet 534'e doğru ikiye ayrıldı. 581 yılında ortadan kalktı.

ALINTIDIR.