Toplumların daha sağlıklı ve her bakımdan huzurlu bir şekilde yaşamasını temin gayesiyle insanlara ve hatta hayvanlara yardım prensibini kanun haline getiren İslam maddi imkan sahibi olanların bu prensibe göre hareket etmelerini istemektedir. İşte bu anlayışın bir sonucudur ki Osmanlı toplumunda günümüz insanının havsalasının alamayacağı bir uygulama ortaya çıkmıştır. Bu uygulama sadaka taşı uygulamasıdır. İlk bakışta bir mana ifade etmiyormuş gibi görünen sadaka taşı ifadesi Osmanlı toplumunda insanların birbirlerine karşı saygı ve sevgisinin derecesini ifade eden çok yüksek ve ulvi bir anlam taşımaktadır.Özellikle yatsı namazına giden Müslümanlar gece karanlığında o gün vermek istedikleri sadakayı o taşın oyuğuna bırakırlardı. Etraf karanlık olduğu için para bırakan kimse bilinmezdi. Aynı şekilde o gün paraya ihtiyacı olan ve fakat kimseden alma imkanı olmayan ihtiyaç içindeki bir başkası da o taşın yanından geçerken elini taşın oyuğuna sokar ve sadece ihtiyacı olduğu kadarını oradan alırdı. Zira dönemin anlayışına göre kişi ancak kendi ihtiyacı kadarını alma terbiyesi ile yetişmişti. Böylece ne oraya para bırakan ne de oradan para alan bilinirdi.