Türk Tarih Tezi beyaz ırkın kökeninin Orta Asya olduğu hipotezinden yola çıkmaktadır. Buna göre çeşitli göç dalgaları halinde Orta Asya'dan dünyaya yayılan Türkler dünya medeniyetlerinin önemli bir kısmını kurmuştur.

Türk Tarih Tezi’nin temel kabulleri şu şekilde özetlenebilir:


- Türkler brakisefal ve beyaz ırktandır. Beyaz ırkın anayurdu Orta Asya’dır


- Medeniyetin beşiği Türklerin anayurdu olan Orta Asya’dır

- Göçler sonucu Türkler birçok yere yayılmış ve uygarlaşmayı tetiklemiştir


- Anadolu’nun ilk yerli halkları Türklerdir; Hititler vs. halklar dahil

- Kürtler dağ Türküdür. Bu yüzden 80 yıl önce Kürtlere dağ Türkü denilmişti


- İtalya'da yaşamış Etrüskler Türk'tür

- Irak'ın güneyindeki Sümer uygarlığını Türkler kurmuştur

- Mısır medeniyetinin ilk kurucuları Orta Asyalı brakisefal Türklerdir


- Maya Aztek ve İnka Amerika uygarlıklarını Türkler kurmuştur

- 70 bin yıl önce Asya ve Amerika kıtası arasından batmış Mu kıtasında konuşulmuş olan Mu dili Türkçedir


- Peygamber Hz. Nuh Türk'tür.


Görüldüğü gibi Türk Tarih Tezine göre Irak Anadolu Mısır ve Ege medeniyetlerinin ilk kurucuları Orta Asyalı brakisefal ırkın temsilcileridir: Hitit Sümer Etrüsk Rum Yunan Kürt Macar vs. halklar Türk sayılmaktadır. Başka bir deyişle bu teze göre Avrupa’dan Çin’e kadar uzanan coğrafyadakilerin çoğu Türk'tür.Mustafa Kemal Atatürk 1930'lu yıllar boyunca yaptığı çeşitli konuşmalarda Türk Tarih Tezi'ni bizzat desteklemiştir. Örneğin "Bu memleket tarihte Türk’tü o halde Türk’tür ve ebediyen Türk olarak yaşayacaktır." sözüyle Anadolu'da eskiden beri yaşamış bütün halkların Türk olduğunu belirtmektedir.


"Diyarbakırlı Vanlı Erzurumlu Trabzonlu İstanbullu Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları hep aynı cevherin damarlarıdır." sözleriyle de Kürtler Rumlar Bulgarlar Makedonlar vs. halkların Türk olduğunu öne sürmektedir.


"Anadolu 7000 yıllık Türk beşiğidir" sözü de Anadolu'da Türklerin varlığının Malazgirt Savaşı'ndan çok öncelere dayandığı anlamını taşımaktadır; Anadolu'nun en eski halkları Atatürk'e göre Türk'tür.


Bu gerçekliği Atatürk'ün kendi yazdığı şiirde de görebiliriz:

"Gafil hangi üç asır hangi on asır

Tuna ezelden Türk diyarıdır.

Bilinen tarihler söylememiş bunu

Kalkıyor örtüler örtülen doğacak

Dinleyin sesini doğan tarihin

Aydınlıkta karaltı karaltıda şafak

Yalan tarihi gömüp doğru tarihe gidin.

Asya'nın ortasında Oğuz oğulları

Avrupa'nın Alpleri'nde Oğuz torunları

Doğudan çıkan biz

Nerde olsa ne olsa kendimizi biliriz

Türk sadece bir milletin adı değil

Türk bütün adamların birliğidir.

Ey birbirine diş bileyen yığınlar


Ey yığın yığın insan gafletleri

Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde

Hakikat nerede?"


Bu şiirden anlaşıldığı kadarıyla Atatürk'e göre Alp Dağları'na kadar uzanan yerdekiler Türk'tür. Tuna nehrinin "Ezelden beri Türk diyarı" olduğunu belirterek de Almanya Avusturya Slovakya Macaristan Hırvatistan Yugoslavya Bulgaristan Romanya Moldova ve Ukrayna gibi Tuna havzası ülkelerinin üzerinde yaşamış olan halkların Türk olduğu tezini ortaya koymaktadır.


Atatürk Türk Tarih Tezi'nde dile getirilen göç hareketleri ve "Kayıp Kıta Mu" efsanesi arasında bir bağlantı kurulabileceğini düşünmüş ve bu konuda araştırma yapmak için bazı girişimlerde bulunmuştur. Bu efsaneye göre Pasifik Okyanusu'nda Asya ve Amerika kıtaları arasında bulunan ve Avustralya'nın iki katı büyüklüğünde olan Mu Kıtası 70 bin yıl önce batmıştı. Atatürk Türk Milleti'nin Mu kıtasından dünyaya yayılmış olabileceğini düşünerek bir araştırm