Tarihten Türk Çıkarılırsa Tarih Kalmaz...
İstanbul Üniversitesi'nde Böğretim üyesi Alman asilli Prof. Naumark ile bir kısım talebesi Boğaziçi’nde geziye
çıkarlar. Talebelerden biri prof. Naumark'a su soruyu sorar:

- Avrupa bizi neden
sevmez hocam? Prof. Naumark su cevabi verir:
- Çok samimi olarak itiraf edeyim ki
Avrupalı Türkleri sevmez ve sevmesi de mümkün değildir Asırlardır kilisenin Türk ve İslam düşmanlığı Hıristiyanların hücrelerine sinmiştir. Sebeplerine gelince:

1. Müslüman
olduğunuz için sevmez. Ama faraza laik söyle dursun Hıristiyan olsanız da size düşman olarak bakmaya devam eder.

2.Sizler farkında değilsiniz ama onlar su gerçeğin farkındadırlar:

Tarihten Türk çıkarılırsa tarih kalmaz. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa bugünkü tarihlerin yeniden yazılması gerekir.

3. Avrupa’nın pazarı idiniz. Simdi Avrupa’yı pazar yapmaya başladınız.

4. En az 400 yıl Avrupa'da sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz.

5. Selçuklular Anadolu'yu Osmanlılar ise orta Avrupa ve Balkanları Haçlı ordusuna mezar ettiler.

6. Sizi silah ile yenemeyenler sizleri kendilerine benzeterek hâkimiyet sağladılar. Önce ahlaki değerlerinizi yıpratmaya başladılar giyiminizden yaşantınıza kadar sonra kendi içinizde sizi bölmeye başladılar A-B-C-D gibi

7. Selçuklu ve bilhassa Osmanlı İslamiyet uğruna her şeyini feda etmeseydiler İslamiyet bugün belki sadece Hicaz'da varlığını devam ettirirdi Kaldı ki Vahhabiliği kuranlar da İngiliz Dominyon Bakanlığı’nın adamlarıdır. Bati her yerde İslamiyet’i sapık inançlara kanalize etti. Ama Osmanlı Asr-i Saadet'i devam ettirdi.

8. Kilise size kin kusmaktadır. Ve sebepleri yukarıdadır.

9. Ben Türkiye'ye geldiğimde 2 üniversiteniz vardı simdi 19 üniversite var. (O tarihte öyle idi simdi ise çok daha fazla.) Osmanlı zamanında ise her yerde bir medrese vardı tarihinize bakin her medresede bilim eğitimi vardı ilk denizaltını Osmanlının yaptığını çoğunuz bilmiyorsunuzdur belki de ama Avrupa bunu biliyor

/>10. Sizler gerçek hüviyetinize döndüğünüz an Avrupa’nın refahı ve medeniyeti yıkılır. Ama sizde bunun olması bu şartlarda çok zor.

11. Yine sizler Avrupa’nın tarihi düşmanısınız ve daima düşman olarak kalacaksınız."