Dandanakan Savaşı (1040) Selçuklu Devleti'nin Gazne Devletini yendiği ve Gazne Devleti'nin çözülmesine yol açan savaştır. Bu savaşta Gazne Devleti yıkılış dönemine girmiş Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur.

Tuğrul ve Çağrı Bey'lerin gittikçe büyüyen Türkmen kuvvetleri Gazne şehirlerini tehdit edip yağmalamaya başlamıştı.Gazne hükümdarı Sultan Mesud Selçuklu tehlikesine son vermek için çoğunlukla zırhlı askerlerden oluşan büyük bir ordu ile Selçuklular'ın üzerine sefere çıktı.

Gazne Ordusu Serah'a yürüyüş sırasında Selçuklu vur-kaçları ile yıpranmış su ve yiyecek kaynakları da Selçuklu askerleri tarafından kesilmişti.Sonunda 23 Mayıs 1040'ta Merv ve Serah arasındaki Dandanakan'da iki ordu çatışmaya başladı.

Üç gün süren savaş Selçukluların büyük galibiyeti ile sona ererken Sultan Mesud 100 süvarisi ile canını zor kurtardı.Savaş Selçuklular'ın bölgede hakimiyetinin başlangıcı ve Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşu olarak kabul edilir. Büyük Selçuklu Devleti Anadolu yolundaki ilk adımdır.Sultan Mesud Askerleri tarafından öldürülür.