Tarihe Yön Veren Türk Kahramanlığı

“Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli
Türk kahramanlığı ve Türk kültürüdür.”
- M. Kemal Atatürk -

Uzun bir geçmişe sahip olan Türk tarihine baktığımızda kazanılan tüm zaferlerin tüm başarıların ve bu zaferlere imza atan tüm insanların temel özelliklerinin kahramanlık ve cesaret olduğunu görürüz. Bu iki unsur adeta Türk insanının bir parçası haline gelmiştir. Tarihte cesaretiyle zamanın yüksek medeniyetlerine korku salmış ve onları boyunduruğu altına almış sayısız devlet adamlarımız padişahlarımız hakanlarımız bulunmaktadır.

Gerçekten de tarihimiz Türk Milletinin binyıllardır hiçbir devletin boyunduruğu altına girmeden bağımsız olarak yaşamasını sağlayan kahramanlık örnekleriyle doludur. Türkler kıvrak zekaları ve cesaretlerini gösteren birçok kahramanlık destanı yazmışlardır. Atalarımızın başarıdan başarıya koşmasını sağlayan bu güzel nitelikler bugünkü özgür ve demokratik Türk Devleti'nin sağlam temeller üzerine oturmasını sağlamıştır. Bu da bize kahramanlığın ve cesaretin başarılı insanların temel özellikleri olduğunu göstermektedir. Bir millete mensup her bireyin özellikle gençlerinin bu özelliklere sahip olması demek kahramanlığın ve cesaretin milletin belirleyici bir özelliği haline gelmesi demektir. Gerçekten de bu iki özellik Türk insanını tüm dünyada temsil eder hale gelmiş ve böylece milli değerlerimiz arasında önemli bir yer edinmiştir. Biz de günümüz Türk gençlerini temsil eden bireyler olarak atalarımızı örnek almalı bu değerleri korumalı ve hatta daha da yüceltmeliyiz.

Tüm bunlardan başka kararlı olmak da bir millet için vazgeçilmez özelliklerden biridir. Tarih boyunca Türk Milletinin karşısına aşılması çok zor hatta bazen imkansız gibi görünen birçok engel çıkmıştır. Eğer milletimiz bu zorlukları aşmak konusunda kararlılık göstermeseydi gerçekten de bugün bağımsız bir devletimiz olmazdı. Çünkü her zorluk karşısında yılgınlık ve umutsuzluk ortaya çıkardı. Sonunda da millet dağılır ve her bir grup farklı devletlerin boyunduruğu altına girip Türk benliğini yitirirdi. Oysa Türk insanı bağımsız ve özgür bir “devlet” olarak Türk topraklarında yaşamaya kararlıydı. İşte bu kararlılık bugün üzerinde yaşadığımız toprakların varlığına temel teşkil etti.

Dahası kararlılık beraberinde yardımlaşmayı getirir. İnsanları üstün bir mücadeleye yönlendirir. Atatürk'ün dediği gibi “Türk Milleti milli birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.” Kararlılık insanları aynı amaç üzerinde birleştirmiş ve milli birlik şuuruyla tamamlanarak yardımlaşmayı dolayısıyla gücü artırmıştır.

"Vatanın dahili ve harici herhangi bir tehlikede en az fedakarlıkla en kısa zamanda kurtulması için yegane çare herhangi bir seferberlik davetine her vatandaşın derhal bir an kaybetmeksizin icabet etmesidir."
Atatürk'ün yukarıda belirttiği gibi fedakarlık ülkenin bağımsız bütünlüğünü korumada önemli bir unsurdur. Örneğin Türk Milletinin Kurtuluş Savaşı'nı kazanmasında halkın fedakar ve çalışkan olmasının etkisi çok büyüktür. O yıllara baktığımızda kadın çocuk yaşlı genç herkesin fedakarca cephelerde elinden geleni yaptığını görürüz.

Türk insanının kişiliğini incelerken karşımıza çıkan en keskin özelliklerden biri de hiç kuşkusuz güvenilir olmasıdır. Bu özellikle Ulu Önder Atatürk'ün kişiliğinde açık bir şekilde göze çarpar. Öyle güvenilir bir liderdir ki bütün bir milleti peşinden sürüklemeyi başarmıştır. Halkın güveninin boş olmadığını her seferinde daha büyük bir başarıya imza atarak kanıtlamıştır. Bu tartışmasız gerçek günümüzde de hala bilinmekte ve takdir edilmektedir.

Sonuç olarak güvenilirlik bir lider vasfıdır. İşte Türk gençleri yıllarca büyük medeniyetlere hükmetmiş ve liderlik yapmış olan bir milletin evlatlarıdır. Türk Milleti adaletten hiç taviz vermeyen güvenilir bir millet olduğu için tarihte bir çok ulus dilleri dinleri kültürleri farklı olsa bile Türk Milletine tabi oldu. Öyle ki sonunda bu faziletler bizim milli kültürümüzün bir parçası haline geldi. Artık Türk gençlerine düşen bu milli ve kültürel değerlerimize sahip çıkmaktır.

Milli kültürün her çığırda açılarak
yükselmesini Türkiye Cumhuriyeti'nin temel dileği olarak temin edeceğiz.

Mustafa Kemal Atatürk 1932