Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Türk Okçuluk Tarihi  TÜRK OKÇULUK TARİHİ


  Osmanlı Türklerinde okçuluk eski Türklerdeki okçuluk anlayış ve uygulayışının bir uzantısıdır. Ancak Osmanlı Türklerinde okçuluk daha büyük önem kazanmış amaç ve uygulayışa yenilik ve genişlik kazandırmıştır.

  Eski Türklerde olduğu gibi Osmanlılarda da okçuluk ordunun etkinliğini ortaya koyan bir araçtı. Bu nedenle bu aracı en iyi biçimde kullanabilmek için eğitim ön planda tutulmuştur. Eğitim doğal olarak yarışmayı da bünyesinde barındırıyordu. Okçuların birbirlerinden üstün olduklarını gösterme amaçları onları günümüzün insanını şaşkınlık içerisinde bırakan başarılara itmiştir.
  İncelenen Türk oklarının ortaları kalın baş ve sonlara doğru incelen çok düz esnek ve kozalaklı ağaçlardan yapıldığı saptanmıştır. Batılı araştırmacıların yaptıkları saptamalara göre "Türklerde okun uzunluğu öncelikle oku atacak kişinin boyuna ve yayın niteliklerine bağlı" idi.  Evliya Çelebi Seyahatnamesine göre yaycıların piri ilk halife Ebubekir'in oğlu Mehmet kabul edilir.

  Ok yapımcıları Istanbul'daki 200 dükkanda 300 kişi idiler. Ok yapımcılarının piri olarak Kavvasoğlu Ömerinoğlu Ebumuhammed gösterilir. Okçuların piri olarak bazı kaynaklarda II. Halife Hz. Ömer'în adı da geçmektedir.

  Türklere Anadolu'nun kapılarını açmış olan Osmanoğulları ok ve okçuluğa çok büyük önem ve değer verdiler. Orhan Bey Bursa'da yaptırdığı "Atıcılar Alanı" ile bu konuda ilk girişimi yapan hükümdar oldu. Yıldırım Beyazıt da Gelibolu'daki Okmeydanını yaptırdı. Daha sonraki dönemlerde ülkedeki önemli ok meydanlarının sayısı 34'ü buldu.  Bu arada şunu da belirtmek gerekir; Geçici hatta devamlı ok atılan her yere "Okmeydanı" denilmemiştir. Düzenlenen alanların bu adı alabilmesi için sınırları taşlarla çevrili gerekli tesisleri olan usta kemankeşlerin menzil taşlarının yer aldığı yönetici ve eğitici kadroları bulunması zorunluydu.

  Bölgelerdeki okçuluk çalışmasının topluca yapılması amacıyla okçuluk tekkeleri kurulmuştur. Bu kuruluşlara "Kemankeş Tekkesi Tirendazlar Zaviyesi ve Atıcılar Dergahı" gibi adlar verilmiştir.

  Okçular tekkesi günümüzün değerlendirilişi ile bir kulüp idi. Bu tekkenin başında bulunan kişiye "Şeyh" denirdi. Bu kişi devlet tarafından görevlendirilmiş bir kulüp başkanı durumundaydı.

  Şeyh'e aynı zamanda "Binyüzcü Şeyh" adı da verilirdi. Şeyhler usta kemankeşlerin en olgun ve en akıllılarından seçilirdi.

  Kemankeşler usta atıcılar tarafından hazırlanan program doğrultusunda çalışmalarını sürdürürlerdi. Usta atıcılar arasında "İdmanı bir gün bırakanı kemankeşlik on gün bırakır" denilirdi.  Okçular tekkelerinin her birinde bir sicil defteri tutulur kemankeşler ve sağladıkları dereceler günü gününe bu deftere yazılırdı. Bu defterde yer alabilmek için en az 900 gez (594 m.) uzaklığa ok atabilmek şarttı. Bu barajı aşan okçu günümüzde lisans olarak kabul edilen " Kabza" alma onuruna erişirdi. Okçular kanunnamesinde ençok özen gösterilen konulardan biri bu kanunname ile biçimlendirilmişti.

  Okçular tekkesinin bünyesinde disiplin dışı hareketlerde bulunan kemankeşleri yargılayan ve cezalandıran bir Divan ile bu meydanın güvenliğini sağlayan bir güvenlik örgütübulunurdu. Kemankeş Mustafa Kavisname adlı yapıtında ok atışlarıyla ilgili çalışmaları yöneten ve günümüzde antrenör denilen kişilere duyulan sınırsız saygıyı şu cümle ile nakleder: "Üstadsız bir nesne kemal ile idrak olunmak muhaldir."

  Kemankeşlikle ilgili tüm çalışmalar da bir programa bağlanmıştır. Hatta büyük yarışlardan önce kemankeşlerin hazırlanması için birkaç hafta önce kampa alındıkları ve bu kamplarda gıda çalışma ve dinlenme yanı sıra uykularına da özen gösterildiği uyku sırasında sol kolları ve kalp üzerine yatmalarını önlemek için nöbette bekleyen kişilerin görevlendirildiği kaydedilmektedir.

  Okçulara "Tirendaz Tirzen Kemankeş Kavvas Tirkeş" denilirdi. Kemankeşler hergün "Alalade idman" yaparlardı. Önemli yarışmalardan önce "Muhkem İdman" ağır ve zorlu çalışma dönemine girerlerdi. Okçuluk yapmak isteyen kişiler önce tekke şeyhinden izin alırlar ve namaz kılarak çalışmalara başlarlardı. "Şakirt" denilen acemi okçular önce tekkede yapılan ilk bölüm çalışmalarına katılırlardı. Bu acemi okçulara önce yayla idman yaptırılırdı. Bu idmanda ustasından "Kepaze kabzası" nın nasıl tutulacağını öğrenen okçu adayı bu çalışmada vücüdun kepaze ile uyum kazanmasını sağlardı.İlk dönemlerde 66 kez kepaze çekilirdi. Bu çalışma ustaların yönetiminde günde bine kadar çıkarılabilirdi. Bu arada " Şakirt"ler her sabah on kezden başlayarak her defasında arttırmak üzere avuçlarını bir mermere vurulardı. Okçuluk hem kuvvet hem de yetenek gerektiren bir beden sporu olduğu için uzun bir hazırlık dönemini zorunlu kılardı. Bu çalışmalar toplam dört ya da beş ay sürerdi.  Okçulukta meydan çalışmaları uzun süreli olurdu. Ustasının yönetiminde gerekli düzeye erişen okçu "Kemankeş" sıfatını kazanabilmek için en az 900 geze ok atabilmesi zorunluydu. Bu gelişimi gerçekleştiren okçu "Kabza" yani izin alabilmek için tekke şeyhinin bazı durumlarda da padişahın onayını alması gerekirdi.

  Ok atışlarında başlıca iki tür atış vardı: Menzil (mesafe) ve puta (hedef) atışları. Bu iki atış türüne de katılabilmek için okçunun kabza almış olması gerekirdi.

  Okmeydanlarında "Menzil atmak" ya da "Menzil dikmek" (rekor kırmak) için yarışılan günlere "Meydan günü" denirdi. Okun düştüğü uzaklık "Gez" ile ölçülürdü. Orta boylu bir kişinin normal olarak attığı bir adım boyu "bir gez" olarak kabul edilirdi bunun uzaklığı yaklaşık 66 cm'dir.


  Hedefe ok atışları ise kuvvet teknik beceri ve görüşün birleşiminde noktalanıyordu. Hedefe atışlara "Nişan atışları" Puta atışı" ya da Puta koşulları" denilirdi.

  Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Fatih Sultan Mehmet'in fetihten sonra putların Ayasofya Camii içinde ve İstanbul'un diğer yerlerinden toplattırarak Okmeydanı'nda "Nişangah" (hedef) olarak kullanılmasını emrettiği anlatılır. Bu nedenle bu atışlara "Puta atış" denmiştir. Hedefe atış yerlerinde nişangah olarak kullanılan put ya da sepetler 300 gez uzaklığa konurdu. Ayrıca nişangahların üzerinde bir de çıngırak vardı. Bu çıngırak atışlarda hedefe isabeti haber veriyordu.  Hedefe atış yarışlarının değişik türleri vardı: İp altından yapılan atışlarda kemankeşin boyunun altında ip gerilirdi. Zarp atışlarında kalın demir ya da tunç levhaları okla delmek gerekirdi. Makbul İbrahim Paşa Atmeydanı'ndaki sarayını yaptırması nedeniyle Kanuni Sultan Süleyman'a bir ziyafet vermiştir. Bu ziyafet eğlenceleri sırasında Türk Okçuluk Tarihinin önemli kişilerinden biri olan Tozkoparan İskender at üstünden attığı okla birbirinin içine yerleşmiş 5 kalkanı delmiştir. Bu usta kemankeşin başarıları efsanelere konu olacak kadar büyüktür. Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında Tozkoparan İskender'in Gündoğusundaki 12815 gez menzilinden daha uzağa ok atışı hiçbir dönemde gerçekleşememiştir. Tozkoparan başarılı okçuluk yaşamında sadece Lodos menzilinde Bursalı Şüca'yı geçememiş ve "Ah! Lodos menzili..." diyerek ölmüştür.
  Ok'a "Tir" ya da "Sehem" de denilirdi. En iyi ok çam ağacından yapılırdı. Bir metre uzunluğunda üç parmak kalınlığında ve budaksız olan dallar bir takım işlemlerden geçirildikten sonra 3 yıl dinlenmeye bırakılırdı. En iyi ok yapımı için 20 yıl "Timarlı" denilen daha dayanıklı oklar için 50 yıl beklenirdi. Okların maden ya da kemikten sivri ucun geçirildiği yere "Temren" "Demren" ya da "Soya" denirdi. Oku hedefe dik götüren tüye "Yele" adı verilirdi. Bu yeleler kuğu kerkenez kartal tavşancıl gibi kuşların kanat tüylerinden yapılırdı.

  Güçlü kolların çektiği yaylardan fırlayan oklar mermi gibi giderek hedefi adeta sabun kalıbı gibi delerlerdi. Yarım metre kalınlığındaki kütükleri delip geçen oklar bulunduğu gibi deve çanları su bardakları ve demir kahve havanlarını delen oklar da görülmüştür.  Ok uçları da farklı olabilirdi; Düdüklü oklar havada ıslık çalarak giderdi. Uçları testere gibi olan saplandıkları yerleri paramparça etmeden çıkmazlardı. Geniş uçlu temrenler av ve savaşta uçları meşinli oklar eğitimde kullanılırdı. Parlayıcı fitilli (Dum Dumlu) oklar tüm okların en önemlisiydi. Bunlar deniz savaşlarında düşman yelkenlilerini ateşe vermek için kullanılırdı. Ayrıca uçları zehirli oklar da vardı.

  Okların kondukları torbalara "Kandil kubur tirkeş sadak ok kesesi okluk" denirdi. Bunlar en güzel şekilde işlenirdi.


  Yaya "Kavs" ya da "Keman" denirdi. En iyi yaylar akağaçtan yapılırdı. Yay yapımında kullanılan sinirler öküzlerin bileklerinin üst tarafından diz kapaklarına kadar olan bölümden sağlanırdı. Yaydan çıkan okun düzgün gitmesini sağlayan tüy üzerindeki yere "Siper" ya da "Ok yatağı" denirdi. Yayların sürekli olarak rüzgara karşı gölgede asılması gerekirdi.

  Türk yayları geniş ve ortası içeriye doğru basık İran yayları bir daire biçiminde Tatar yayları ise her iki yaydan daha geniş görünümdedir. Bunların içinde etkili olanı Türk yaylarıdır.


  Alıntıdır.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  HUN TÜRKLERİNE AİT BİR YAY
  OSMANLI YAYI

  TATAR YAYI

  AVAR TÜRKLERİNE AİT YAY 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Türk okçuluğu

  Türklerde okçuluğun ve özellikle atlı okçuluğun önemi tarih öncesi zamanlara kadar uzanır. Yaklaşık M.Ö. 5000'den itibaren Altay ve Tanrı Dağları ve çevresinde ortaya çıkan daha sonra da İç Asya’ya tamamen egemen olan "Atlı Bozkır Kültüründe" atlara ve okçuluğa büyük önem verilmektedir.[1]

  Tarihteki Türk atlı okçuları dört nala giderken eyer üstünde dönüp arkaya ok atarak hedefe tam isabet ettirme ustalıklarıyla tanınmışlardır.[2] Uluslararası literatürde "Part Atışı" olarak isimlendirilen at üzerinde geriye doğru yapılan ok atışının en başarılı ve en ünlü uygulayıcıları Türkler olmuşlardır. Türk kahramanı Tarkanların tolgalarına şahin tüyü takma hakkı yalnızca Part atışını başarılı bir şekilde uygulayabilenlerine verilmiştir.[3] Vur-kaç sahte geri çekilme ve düşmanın etrafını sarma gibi taktikler Türk atlı okçularının kullandığı ve birçok zaferde kilit rol oynayan taktiklerdir.[3][4] Türk destanlarından Oğuz Kağan Destanı'nda ok ve yay sembolik anlamlarla yer almaktadır.[5] Türk kültürünün geçmişinde okçuluk geniş bir alanda öneme sahip olmuştur. Orta Asya'da geçim kaynağı ve askerî tatbikat niteliği olan sürek avları Türk atlı okçuluğunun gelişmesini sağlamış; Türkler bu becerilerini Orta Asya'dan Anadolu'ya taşımışlardır.[4] Savaşçılık avcılık sporculuk gibi alanların dışında sosyal alanda da okçuluk önem teşkil etmiştir.

  Örneğin askeri bayramlarda dinsel törenlerde çeşitli sportif okçuluk yarışmaları toplumsal hayatta yer almıştır. Avrasya coğrafyasında göçebe yaşayan Türklerin ok ve yay yapımında kullanılan özel malzeme ve teknikleri gizli bir şekilde usta-çırak yoluyla nesilden nesile aktarması teknolojik fark sayesinde yerleşik halklara karşı Türklere üstünlük sağlamış ve silah üreticisiyle ailesine sosyal yaşamda seçkinlik kazandırmıştır.

  Türkler at üzerinde ileri geri ve yanlara ok atma konusunda uzmanlaşmışlardır. Anna Komnena bu konu hakkında şöyle demiştir: "Bir Türk kovalamaya geçmişse düşmanını ok atarak haklar. Kendisi kovalanıyorsa okları sayesinde üstün gelir. Fırlattığı ok uçarak ata veya atlıya saplanır. Ok çok güçlü bir elle gerilmişse gövdeyi delip geçer. Türkler gerçekten çok usta okçulardır.” [6][7] Dr. Paul E. Klopsteg’in 1929 yılında yayımladığı “Türk Okçuluğu ve Bileşik Yay” adlı kitabında ve Ralph Payne-Gallwey’in “Orta Çağ ve Daha Sonraki Zamanların Türk ve Diğer Doğu Okları” adlı eserlerinde belirttikleri üzere Türklerin binlerce yıl önce gerçekleştirdikleri uzaklık rekorları uzun yıllar boyunca kırılamamıştır.[1]

  Arkeolojik araştırmalardan yazılı ve sözlü kaynaklardan elde edilen veriler okçuluk geleneğinin nesilden nesile aktarılan birikimlerini ve öğretilerini göstermiştir. Özellikle dönemin komşu halklarının yazılı kaynakları ve kültürel tarihin en erken kayıtları bu birikim ve öğretilerin folklor formu içinde kullanıldığını göstermiştir. Bu verilere ek olarak sembollerle bağlantılı resimlerin olduğu bazı erken yazı sistemi formları da günümüze kadar ulaşmıştır.[1]

  Malzemeler ve Teknik


  Bileşik (kompozit) Osmanlı yayı 1700'ler


  Divanü Lûgat-it-Türk gibi kaynaklar ve eski kitabelerde Türkler tarafından kullanılan savaş malzemeleri ve kavramlarından bazıları şunlardır: "At ok yay kılıç bükte kıngırak (hançer kama) keş kurman sadak (okluk) kın (kılıç ve bıçak kabı) kalkan süngüg kargı cida gönder (mızrak) çomak (topuz çeşidi) batrak (ucuna bez bağlanan süngü) tug (bazı birliklerde) ukruk (kement) kargu (ateş kulesi) köbrüge (davul) yarık cevşen (zırh) yoşuk tubulga (tolga tulga miğfer) küpe-yarık (vücudu kuşatan zırh) yelme eri (öncü keşif kolu).[7]

  Uygurlar yay kirişlerini at kılından yapmışlardır. Ayrıca kaya resimlerinde ve Orkun Vadisi’ndeki Bilge Kağan ve Kül Tigin anıt mezarlıklarında gerçekleştirilen kazılarda farklı ebat ve özelliklerde ok uçları bulunmuştur.[6] Türk tarihinde oklar sadece savaş aleti olarak değil aynı zamanda sembolik anlamlarda da kullanılmıştır. Hakimiyet sembolü olduğu gibi aynı zamanda resmi evrakların bal mumuyla beraber damgalanmasında da kullanılmışlardır.

  Bunlar özellikle altın gümüş bakır pirinç ve demir madenlerinden yapılmıştır. Yaya sarılan sırmaya "toz" okun ucundaki demir parçaya "temren" okun arkasındaki tüyeyse "yülek" ya da "yelek" denmiştir. Yayların taşınması için bir kap bulunmamış genellikle kola veya omuza asılarak taşınmıştır; ancak okların taşınması için özel olarak tasarlanmış ve süslenmiş kılıflar üretilmiştir.[8]

  Mete Han Dönemi

  Mete'nin düşmanın psikolojisini bozan ve yön tayininde de etkisi olan ıslıklı oklar kullandığı ifade edilmektedir. Daha sonra pek çok göçebe kavmin kullandığı bu "çavuş oku" adı verilen ıslıklı okun mucidinin Mete olduğu kabul edilir. Mete Han babasının emrine verdiği 10.000 atlı savaşçıyı bu oklarla donatmış ve eğitmiştir. Çin kaynaklarına göre Mete Han eğer okunu bir yöne yöneltirse emrindeki askerlerin hepsi aldıkları eğitimle o hedefe ok atarak hemen yok ederdi. Bir gün okunu en sevdiği atına çevirdi. Askerlerinden bazıları tereddüt etti. Bunun üzerine okunu sırayla tereddüt edenlerin üzerine çevirdi. Atına ok atmakta tereddüt eden askerlerinin hepsi atılan oklarla öldürüldü. Böylece küçüklükten beri oynadığı okunu hedefe çevirme oyunu emirlerinin tartışılmazlığını da perçinledi. Bir gün emrinde demir disiplini ile yetiştirdiği 10 bin askeri varken okunu ava çıkan babasının üzerine çevirdiğinde askerlerinden hiçbiri tereddüt etmemişti.[9][10]

  İslamiyet Sonrası

  Moğol atlı okçusu


  İslam'ın ilk yıllarında okçuluğun diğer silahlardan farklı olarak önemli bir yeri vardır. Bu sebeple Türklerin İslam'ı benimsemesinden sonra Türk okçuluğuna verilen önem dini bir anlam da kazanmıştır. İslam'da okçulukla ilgili 40 üzerinde hadis olduğu ifade edilmektedir.[5] Bizanslı tarihçi Genesios ve Kedrenos'a göre Orta Asya'dan Anadolu'ya gelen Türk okçularının başarıları şu şekilde ifade edilmektedir: 22 Temmuz 837'de Halife Mutasım'ın emrinde Orta Asya'dan gelen Türklerden oluşan birlikle Bizans birlikleri Anadolu'da Dazimon kasabasında karşı karşıya gelirler. Sabah vakti başlayan savaşta Bizans süvarileri halifenin birliklerini dağıtır yalnızca Türk okçuları dayanırlar.

  Türk okçularının ok yağmurları sebebiyle Bizans süvarileri göğüs göğüse çarpışma fırsatı bulamaz; ancak aniden başlayan sağanak yağış sebebiyle okçuların yay kirişleri gevşer ve Bizans birlikleri kaçmayı başarır. Yorgo Kedrenos şu ifadeyi kullanmaktadır: "Eğer yağmur (gündüz değil de) gece yağsaydı imparator ve askerler ölecekti." Bizanslılar da usta okçular olmalarına rağmen (İmparator Iustinianos zamanında bu özellikleriyle ünlenmişlerdir.) 9. yüzyılda zamanla bu özelliklerini kaybetmişlerdir. "Bilge" lakaplı İmparator VI. Leo (866-912) Tactica isimli askeri taktikler kitabında şu ifadeyi kullanmıştır: "Okçuluğun tamamen ihmal edilip Romalılar tarafından bir kenara bırakılmasından itibaren bugünkü başarısızlıklar alışılmış hale geldi."[4]

  Malazgirt Savaşı'nda da özellikle savaşın başında ve sonunda ok atışları önem teşkil etmiştir. Bizans İmparatoru Romen Diyojen (IV. Romanos Diogenes) Sultan Alp Arslan'a bir ok sayesinde esir düşmüştür. Nikephoros Bryennios'un ifadesi şöyledir: "Türkler imparatoun etrafını sararak her yönden ok atmaya başladılar. Onu kurtarmak için arkasından gelen sol kanat kuvvetlerini de önlediler. Tamamen yalnız bırakılan imparator düşmana karşı kılıcını çekerek içlerinden birçoğunu öldürdü; ancak etrafı büyük bir düşman topluluğu tarafından sarıldı. Romanos elinden yaralandı tanındı ve her taraftan kuşatıldı. Atı bir okla vuruldu hayvan sendeledi yere yıkıldı binicisini düşürdü ve böylece Bizans İmparatoru esir edildi." Bizans'ın Türk okçuları karşısındaki zayıflığı Bizans'ı orduda reform yapmaya ve Türk atlı okçuları paralı asker olarak kullanmaya mecbur bırakmıştır.[4]

  Selçuklular Asya bozkırının atlı okçuluk geleneğini devam ettirmiş Anadolu'da da bu yeteneklerini kullanmışlardır. Ok ve yay Selçuklularda yalnızca askerî üstünlük anlamına gelmiyor aynı zamanda hükümdarlık simgesi anlamına da geliyordu. Askerî ittifaklara çağrı anlamına gelen "ok gönderme" geleneği 1.000 yıl sonra etimolojik bir göndermeyle yaşamaya devam etmektedir. Günümüzde Anadolu'da sosyal olaylara resmî davette gönderilen eşyaya "okuluk" "okuntu" gibi isimler verilmektedir.[4]

  Mohaç Muharebesi'nde iki Akıncı Beyi


  Osmanlı Dönemi
  II. Bayezid'in kullanmış olduğu ok ve yay-Topkapı Sarayıİstanbul


  Ortaçağ'dan 19. yüzyıla kadar Türk okçuluğu atış tekniği ve silah olarak büyük gelişim göstermiştir. 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren okçuluk Osmanlı'da planlı ve düzenli bir spor faaliyeti olarak yapılmıştır bu amaçla da "ok meydanı" isminde 34 büyük meydan tahsis edilmiştir. Ok meydanlarının kendilerine ait ödenekleri idarecileri hizmetlileri vardı ve buralarda sporcular ikamet etmekte antrenmanlar ve yarışmalar düzenlenmekteydi. Ok meydanları arasında en bilineni İstanbul'daki Okmeydanı'dır. Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul'un fethinden sonra alan sahiplerinden alınıp resmî olarak okçuluk sporu hizmetine verilmiştir. Sultan fermanı ile ananın sınırları belirlenerek alana tırnaklı hayvan sokulması ölü gömülmesi ev yapılması ve alanda kuş uçurtulması yasaklanmıştır. Tesis açılışı Hıdırellez'de (6 Mayıs) kapanışı Ruz-ı Kasım'da (Kasım) yapılırdı. Pazartesi ve perşembe günleri de müsabakalar ve atışlar yapılmaktaydı. Müsabaka ve çalışmalar dışındaki günlerde de sporcular meşk (serbest çalışma) yaparlardı.[5]

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  "Okmeydanı’nda şah ile gedâ birdir"
  İbrahim Ethem Gören Talimhane'nin reisi kemankeş avukat Adnan Mehel ile Necmeddin Okyay Okçuluk Festivali özelinde Osmanlı okçuluğu üzerine konuştu


  İbrahim Ethem Gören/ Dünya Bülteni
  Türkler İslâm'la şereflendikten sonra okçulukla ilgili İslâm büyüklerini kendilerine teberrüken pîr addetmişlerdir.

  Bilindiği üzere Osmanlı medeniyetinde okun ve yayın önemli bir vardır. Sanat ve estetik harikası Osmanlı okları ve yayları gücü ve hâkimiyeti simgeler. Peygamber Efendimizin fiili sünneti olan okçuluk Osmanlı asırlarında kemâl noktasına ulaşmıştır. Günümüzde son zamanlarda popüler sadece bir müsabaka sporu olarak gündeme getirilen okçuluk sabır azim ve yetenek işidir. Yay sabrı; ok ise itaati sembolize eder. Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'u fethetmesinin hemen akabinde fetihte önemli başarıları olan okçular bölüğü için Okmeydanı semtinde Okçular Tekkesi kurdurmuş tekkenin ihtiyaçları için vakıflar tesis etmiştir.

  Osmanlı okçuluğu hayatla mematı gülle diken gibi harmanlayabilmiş bir dünya görüşünün hâsılı kılıç gibi elif çeken yay gibi vav çeken bir yazı kültürünün eşyaya yansımasıdır.

  Günümüzde unutulmak üzere olan klasik Osmanlı okçuluk mesleğine yeni okçular kazandırarak Osmanlı okçuluğunu yaşatmaya çalışan Talimhane Okçuluk Grubu 9-10 Haziran tarihlerinde Üsküdar'da Necmeddin Okyay Geleneksel Okçuluk Festivali düzenledi... Talimhane'nin reisi kemankeş avukat Adnan Mehel ile Necmeddin Okyay Okçuluk Festivali özelinde Osmanlı okçuluğu üzerine hasbıhal ettik.
  Adnan Bey okçuluk serencamınız nasıl başladı?

  Cevap vermekte en fazla zorlandığım sorulardan birisi de bu sorudur. Tatilde iken bir otelde ok attım ve büyüsüne kapıldım diyebilirim. Bu sporun masalsı bir büyüsü var

  Talimhane Okçuluk Grubu hakkında bilgi verir misiniz? Okçuluk meraklıları sizinle nasıl irtibat kurabilir?

  Talimhane Okçuluk Grubu Üsküdar Belediyesi'nin bize tahsis etmiş olduğu Yavuztürk Mahallesi Niyazi Sayın Kültür Merkezi'nin spor salonunda faaliyet göstermektedir. 100 civarında sporcumuz bulunmaktadır. Olimpik branştaki antrenörümüz Ali Kılıç ile birlikte eğitim vermekteyiz. Okçuluk meraklıları Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] adresinden bize ulaşabilirler.

  İslâm tarihinde okun ve yayın önemi hakkında neler söylemek istersiniz?

  Ok ve yay binlerce yıldır mesafeli savaşın tartışmasız en üstün silahı olduğundan her millet bu önemli silahın kendisi tarafından icad edildiğini ispatlamaya çalışır. Arkeolojik veriler basit yayın ne zaman ilk defa kullanıldığı sorusuna cevap vermekte zorlansa da kompozit Türk yaylarının kökeni 5000 yıl öncesine gitmektedir. İslâmi kaynaklara göre ok ve yay ilk defa Âdem Aleyhisselâm'a Hz. Cebrail tarafından cennetten getirilmiştir. Türkler İslâm'la şereflendikten sonra okçulukla ilgili İslâm büyüklerini kendilerine teberrüken pir addetmişlerdir. Kuran'ı Kerim'de Enfal Suresi'nde okçulukla ilgili iki ayet bulunmaktadır. Özellikle Enfal suresi 60. ayete ve onu yorumlayan "kuvvet ok atmaktır" hadisine bakarak bazı âlimler ok atmanın farzı kifâye olduğunu söylemişlerdir. 50 civarında hadisle okçuluk Peygamber Efendimiz tarafından teşvik edilmiş; nafile ibadetten üstün tutulmuştur. Dinimizde okçuluk sporlar arasında muhakkak çocuklara öğretilmesi gerekli bir spor olarak gösterilmiş ok atılan yerleri cennetten bahçe sayarak insanlar bu spora teşvik edilmiştir.  Türk okçuluğu deyince ne anlamalıyız?

  Dünyada kendine özgü okçuluk tarihi kendine özgü ok ve yay çeşitleri olan birkaç millet vardır. Bunların arasında Türkler bu alanda göz kamaştırıcı bir kültüre tarihe ve okçuluk materyallerine sahiptir. Kompozit yani farklı malzemelerin bir araya getirilerek yapılan Türk yayı gerek formu ve enerji biriktirme kabiliyeti gerekse kullanışlılığı boyutları gücü ve sürati ile en üst sırada yer almaktadır. Türk yayları süvari kullanımına en uygun yaydır ve atalarımız tarafından kurulan yüzlerce devletin temelinde kompozit Türk yayları bulunmaktadır.

  İslâm-Türk toplumlarında okun yeri hakkında neler söylemek istersiniz?
  Eski kaynaklarda Türk ve Müslümanların okçuluğuna sık sık atıfta bulunulur ve onlar okçulukları ile ön plana çıkarlar. Bozkır savaşçıları bu özellikleri nedeniyle bütün imparatorluklarca lejyoner; yani kiralık asker olarak kullanılmışlardır. Bu ele avuca sığmaz savaşçılar İslâm sancağı gölgesine girdiklerinde de çok büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.

  OK TARİHİMİZDE ÖĞRENİLMESİ GEREKEN BİR SPOR OLARAK BİLİNMİŞTİR
  Tarihimizde ok küçük büyük herkes tarafından kullanılması muhakkak öğrenilmesi gereken bir spor olarak bilinmiştir. Ok savaşta kullanıldığı gibi düğünlerde bayramlarda eğlence aracı olarak da kullanılmış on oklar beş oklar boz oklar üç oklar gibi isimlerle sosyal hayatta da yer almıştır.  Ok ne demektir?

  Ok erkek demektir ok savaşçı demektir. Oks; oğuz savaşçılar demektir. Oksuz yani sonraki öksüz erkeksiz savaşçısız manasınadır. Sevgilinin güzelliği bile okla yayla tarif edilir

  Osmanlı okçuluğu deyince ne anlamamız gerekiyor?
  Osmanlı okçuluğu dediğimizde kuralları ile kanunları ile bu işe tahsis edilmiş özel alanları ile bugünkü olimpik oyunlardan hiç de geri kalmayan disipliniyle çok ciddi bir kültürel miras olduğunu bilmemiz gerekmektedir. Osmanlı coğrafyasının bütün önemli kentlerinde okçuluk sporunun yapıldığı Okmeydanları atıcılar meydanları ve kabak meydanları bulunmaktadır. Ancak bunların en önemlileri Bursa atıcılar meydanı Gelibolu Okmeydanı ve bugün üzerinde tam 7 mahallenin kurulu olduğu İstanbul Okmeydanı vardır. Burada okçuluk sporu kanunname-i rummat denilen kanunnamede belirlenen esaslara göre yapılır en az dört hakem huzurunda yarışmaların yapıldığı çok ciddi ve çok sevilen bir spordur.

  OSMANLI DÖNEMİNDE İSTANBUL'DA 45 ADET OK TALİMHANESİ VARDI
  Okmeydanlarının yanında Evliya Çelebi'nin zikrettiğine göre talimhane adı verilen özel atış poligonları bulunmaktadır ve bunlardan İstanbul'da 45 adet bulunmaktadır. Bu sporun halk tarafından çok sevildiği bugün bile yaşayan talimhane isimlerinden de anlaşılmaktadır.

  Yağız bir Osmanlı okçusunun yetişme hikâyesini anlatır mısınız?
  İyi bir okçu ancak bir üstad nezaretinde yetişir. Kendiliğinden ok atmayı öğrenen veya attığını iddia edenlere okçular itibar etmezlerdi. Aralarına almazlardır. Bir okmedanında atış yapacak olan sporcunun muhakkak kabzayı kimden aldığını belirtmesi hatta ispatlaması gerekirdi.

  OKÇULUKTA TEKKE-MEYDAN ADABI ÖNEMLİDİR

  Okçuluk eğitimi almak isteyen kişi Okmeydanı şeyhine başvurur Şeyh-i Ramiyân da talebeyi uygun kemankeşlerden birisine emanet ederdi. İlk eğitim tekke-meydan adabı ile birlikte kepaze eğitiminin verilmesi idi. Kepaze eğitimi yay şeklinde çok hafif bir yayın 66 ve katları şeklinde çekilerek vücudun bu spora alışması temeline dayanmaktadır.

  Ebced hesabında 66 Allah demek olduğu için talimler 66 ve katları şeklinde yapılır daha doğrusu böyle olması tercih edilirdi. Kepaze antrenmanından amaç sporcuya doğru kas gurubunun çalıştırmayı öğretmektir. Okçulukla ilgili kaslar diğer sporlarda kullanmadığımız bir kas gurubu olduğundan bu antrenman çok önemlidir. Kepaze antrenmanının torba gezi antrenmanı ardından da hava gezi antrenmanı takip etmektedir. Kaynaklardan bununla ilgili sayı da belirtilmiş: Bir okçu 12.000 kepaze 6000 Torba gezi ve 3000 hava gezi talimi yaptıktan sonra yavaş yavaş ok atmaya başlayabilirdi. Bu süreç sporcunun idmana verdiği önem veya kaslardaki gelişime göre birkaç ay ile birkaç sene arasında değişebilmektedir.

  Okçulukta kabza merasimlerini anlatır mısınız?
  İki ayrı kabza alma merasimi vardır. Okçuluk kendine özgü ritüelleri olan bir spor organizasyonudur. Asıl önemli kabza alma töreni sporcunun 600 metre civarında atış yapabilmesi ile verilir. Menzil oku ile 900 gez atış yapabilmesi gerekmektedir. Şahitler huzurunda bu atışı gerçekleştirebilirse büyük kabza töreni dediğimiz merasim gerçekleştirilir. Meydan Şeyhi ve rekortmen kemankeşler huzurunda kemankeşe üstadı tarafından kabza töreni yapılır ve kulağına kemankeş sırrı denilen sır fısıldanır. Ama asıl önemlisi kabza almaya hak kazanan sporcu artık kemankeş sicil defterine ismi yazılmayı hak etmiş önemli sporcular arasına girmeye hak kazanmıştır. Ve artık okmeydanında atış yapabilme hakkı da kazanmış olur.  Osmanlı okçuluğunun namlı kemankeşleri olarak kimler sayılabilir?

  Tartışmasız ilk sıralarda Tozkoparan İskender Bursalı Şüca Miralem Ahmet Ağa Deve Kemal gelir. Kemankeş sicil defterine isimleri yazılı kemankeşler arasında Lenduha Cafer Çullu Ferruh Ssolak Bali Berbat Mehmet Kemhacı Hayrettin Amasyalı Şüca Hindi Yakup ve Üsküdarlı Binyüzcü Hafız Efendi gibi isimler zikredilebilir.

  TOZKOPARAN İSKENDER BİR KAHRAMANDIR
  İsimlerini zikrettiğiniz Deva Kemal'i Tozkoparan İskender'i Bursalı Şüca'yı modern zamanların insanları tanımıyor? Bu husustaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim.

  İşte biz de tam olarak bunun için uğraşıyoruz. Tv ve sinema ekranları efsaneden ibaret Robin Hood Kral Artur gibi karakterlerle dolu iken Samuraylar Ninjalar veya hayal mahsulü tarihi karakterlerle dolu iken rekorları asla kırılamayacak olan bu namlı insanları unutmuş olmamız bir ayıptır. Bizler de bu eksikliğe ve garabete dikkat çekmek ve insanlarımıza bu ölümsüz kahramanları büyük sporcuları yeniden anımsatmak üzere gayret gösteriyoruz. Bunların hepsi rekor kırmış ve rekorları asla kırılamayacak sporculardır kahramanlardır.


  Tozkoparan İskender'i okuyucularımıza detaylıca tanıtır mısınız?

  Tozkoparan İskender Miralem Ahmet Ağa ve Bursalı Şüca ile birlikte okçuluk tarihimize adını altın harflerle yazdırmış kemankeşlerdendir. Aslen Arnavut asıllıdır. Okmeydanlarında farklı rüzgârlarla atışlar yapılsa da en uzak mesafeye atış yapan kemankeş olması dolayısı ile bizim açımızdan çok önemlidir. Bu atış 800 metrenin üzerinde bir atıştır.

  Osmanlı ve günümüz okçuluk endüstrisini mukayese eder misiniz? Günümüzde Osmanlı yayının yapılamasını neye bağlamak gerekir?

  Okçuluk kültürü 150 senedir yapılmayan bir spordur. Unutulmuş olan bu kültürün yay yapan ustası da elbette kalmadı. Ancak günümüzde yay yapımı ile uğraşan oldukça fazla arkadaş olmasına rağmen yay yapmayı başarabilen birkaç arkadaşımız vardır. Bunlardan Edirneli Ercan Özek Usta'nın yaylarından 4 tanesi Talimhane Okçuluk Grubu üyelerinin ellerinde olup bunlarla atış yapmaktayız. Bildiğimiz kadarı ile elinde atış yapılabilecek Osmanlı yayı olan tek gurup da biziz. Sizin aracılığınızla Ercan Usta'ya Talimhane olarak sevgilerimizi gönderiyoruz.
  Buradan günümüz okçularının piri Hezarfen Necmeddin Okyay'a gelelim. Üstadın yakın tarihimizdeki okçuluk hizmetleriyle ilgili neler söylemek istersiniz?


  Necmeddin Okyay Üstad bin ilim bin fen sahibi bir insandır. Bunlardan en az bilineni kemankeşlik tarafıdır. Bizler onu son kemankeş saymaktayız. Bu rekor kırdığı veya sicil defterine kaydolma hakkını kazanabildiği için değil Abdülaziz'in Okçubaşısı Seyfettin Efendi'den kemankeşlik eğitimi alabilen ve bu halkayı son temsilcisinden günümüze uzatabilen bir insan olması dolayısı iledir...

  GEÇMİŞLE GELECEĞİ BİRLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ
  Necmeddin Okyay Üstad birçok sanatta geçmişle geleceği birbirine bağlayan bir bağlaç görevi görmüştür. Maalesef okçuluk ilmini anlatabileceği bu sanatı aktarabileceği birilerini bulamamıştır. Bildiğimiz tek okçuluk öğrencisi Adnan Evrenos Bey'dir ve o da rahmetli olmuştur. Elbette karne ile ekmek verilen günlerden kıtlık kol gezerken veya Başbakanlar asılırken insanların ok ve yaya ilgi göstermelerini bekleyemeyiz. Ancak bizler bu son halkaları ve hatıraları toparlayarak geçmişle geleceği birleştirmeye ve zinciri yeniden kurmaya uğraşıyoruz.  Necmeddin Okyay Geleneksel Okçuluk Festivali fikri nasıl doğdu?

  7 seneden beridir bu sporla uğraşmaktayız hamdolsun deli olarak görüldüğümüz günlerden saygı duyulan ve konferanslara sık sık davet edilen insanlar konumuna gelebildik. Elbette ki uzun zamandır İstanbul'da bir okçuluk festivali yapabilme hayalimiz vardı. Ama yüzümüze kapanan kapılardan burnumuz yassıldığı için pek de ümidimiz yoktu. Üsküdar Belediyesi'nin Necmeddin Okyay'ı anma etkinliğinde Uğur Derman Hocamıza onun kemankeşlik tarafı ile soru sormak üzere gelmiştik. Sorumuzu sorduk. Uğur Hocamız da yanıtladı. Konferans arasında BelediyeBbaşkanımız Sayın Mustafa Kara "Adnan Ağabey hâlâ okla uğraşıyorsun" diye takılmasıyla aradığımız fırsat doğdu. "Gelin bir de Üstad'ı bu yönüyle analım" teklifine Başkanımız "olur" cevabını verince 2-3 ay içersinde organizasyonu planladık ve hamdolsun çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik

  9-10 Haziran Cumartesi Pazar günlerinde düzenlenen Festivale rağbet nasıldı?

  İstanbul'da ilk defa Geleneksel Okçuluk Festivali düzenlendiğinden ve Üsküdar Belediyesi de böyle bir faaliyete ilk destek veren belediye olmasından dolayı biz dâhil katılımın nasıl olacağı konusunda bir fikir sahibi değildik. Bu nedenle bu faaliyete mütevazı bir bütçe ayrılmıştı. Gelecek sporcuların da balkan ülkelerinden olmasını tercih ettik. Hem zaman dardı hem de onların gelmesi daha kolay olurdu. Bu nedenle mütevazı bir başlangıç yapalım diye düşündük. Ama sağ olsunlar basınımız öyle ilgi gösterdi ki röportaj ve çekim izdihamından menzil koşusunu iptal etmek zorunda kaldık. Seyirci ilgisi de beklediğimizin çok üzerinde idi Festival ile ilgili haber yapan tam 15 kanal ve sayısız gazete dolayısı ile aslında böyle bir etkinliğe ne kadar ihtiyaç olduğunu biz de görmüş olduk.
  TARİHİMİZİ SELÜLOZA HAPSETTİK

  Bu rağbeti neye bağlamak gerekir?
  Bizler maalesef tarihimizi selüloza hapsettik. Tarih bizim için eski hatıraların konulduğu bir eski dolap birkaç cilt kitaptan ibaretti. O nedenle tarih birçokları için sıkıcı birçokları için itici geldi. Daha da ötesi tarihi biz sövgüler ve övgüler kısımlarından oluşan bir dergi bir ansiklopedi gibi iki renkten ibaret görmeye alışmıştık.

  OKÇULUK UYGULAMALI TARİHTİR
  Bizler sadece spor değil uygulamalı tarih yapmaktayız. Hem silahlarımız hem eşyalarımız hem kostümlerimiz çok ciddi araştırmalardan sonra yine kendi imkânlarımızla hazırlanmaktadır. Bu rağbet insanlara tarihin içinden fırlamış savaşçıları görmek çok ilginç geldiği için ok ve yayın cazibesine karşı koymak zor olduğu için ağır zırhlar ve savaş kostümleri içinde insanların savaşmak yerine barış mesajları vermeleri ilginç geldiği için olabilir. İnsanlar geçmişin ihtişamını görmek istiyorlarsa o zaman tarihi kitap sayfalarından biraz çıkartmakta fayda var.

  Festivale uluslar arası düzeyde katılım oldu. Komşu ülkelerden gelen misafirlerinizin intibaları nasıl oldu?


  Az önce de bahsettiğim gibi aslında bir nevi "Mini Balkan Kupası" gibi olan bu etkinliğimize komşu ülkelerden katılım oldu. Hemen hepsi özel araçları ile geldiler. Şu an bu arkadaşlarımızın gönüllü turizm elçilerimiz olduklarını söyleyebilirim. Döndüklerinden beri o kadar çok reklamımız yaptılar ki seneye inşallah bir organizasyon daha yaparsak her komşu ülkeden otobüsler dolusu savaşçı taşımamız icap edecek)

  Festivalde Ok-Yay Güzeli sergisi düzenlediniz. Sergide zihgirden yaya; zırhtan oka kadar birbirinden âlâ okçuluk malzemeleri ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Okçulukla ilgili hadisler ayet-i kerimeler hat ebru ve tezhip diliyle insanlarımıza okçuluğu tanıttı.

  Ziyaretçilerinizin sergiyle ilgili geri dönüşleri nasıl oldu?

  Sergiye ilgi çok fazla idi. İlk defa böyle bir konseptte sergi hazırlanması fikri doğduğunda sanatçı arkadaşlarımız balıklama atladılar desem abartmış olmam. Kemankeş-Hattat Mahmut Şahin Üstad Melike Kazaz Üstad başta olmak üzere Murat İkiz ve Mehtap Aysel Hanımefendi arkadaşlarımız gece gündüz demeden eserlerini yetiştirmeye çalıştılar. Oldukça zengin bir koleksiyon oldu ama maalesef çok tadımlık oldu. İnsanlara benzerlerini ancak Topkapı Sarayı Müzesi'nde görebileceğiniz eserler hazırlayıp sadece birkaç saat göstermek olmaz. İnşallah Üsküdar Belediyesi bu sergiyi daha geniş bir salonda tekrar sergileme kararı alır ve sanatçılarımızın bu muhteşem eserleri insanlarımızın beğenisine tekrar sunulur.

  Panelde Osmanlı Selçuk okçuluğu kemankeş hattatlar ve Necmeddin Okyay'ın Türk okçuluğuna hizmetleri teşrih masasına yatırıldı. Panelin hasbıhal kısmında takipçilerinizin ağırlıklı soruları nelerdi?

  Konferans ağırlıklı olarak Necmeddin Okyay üzerine kurulu olduğu için elbette onun kemankeşliği ve okçuluğu üzerine sorular geldi. Üstad Uğur Derman Üstad'ın okçuluğunu ve Okmeydanı kaybolmasın diye çırpınmalarını anlattı. Prof. Altan Çetin Hocamız hem gündüz bizimle beraber yarıştı hem konferansta sunum yaptı hem de Tarihin Arka Odası programında o akşam yapılan bu etkinliği gündeme taşıdı.


  OKMEYDANI'NDA ŞAH İLE GEDÂ BİRDİR

  Biz de bir laf vardır "Bu meydan er meydanıdır bu meydanda şah ile geda birdir." (Vatandaşla Şah aynıdır). Ermeydanına sadrazam kavuğu ile girilmeyeceği sözünü bize hatırlatmak için Sayın Hocamız profluk unvanını bile saha dışında bırakıp bizimle beraber ok yarıştırdı koşulara katıldı. Çok sevdiğimiz bu Hocamız da Memluk uzmanı olup onların okçuluğu ile ilgili nefis bir sunum hazırlamıştı. Eh mütevazı kişiliği ile Mahmut Şahin üstadı anmadan olmaz. Güneşe karşı alerjisi olmasına rağmen bu Osmanlı Çelebisi hem aylarca eser hazırladı hem güneş altında bizimle beraber yarıştı hem de konferansta "Hattat Kemankeşler"le ilgili bir sunum hazırladı. Sanırım hâlâ evden çıkamadığını hatırlatmamda fayda var. Allah hiçbirinin emeklerini zayi etmesin. Âmin.  Son olarak okçuluğa meraklı okuyucularımıza bu alanda tavsiyeleriniz nelerdir?

  Okçuluğa meraklı olan okuyucularımıza tavsiyem hemen ok ve yay edinmeyi düşünmesinler. İlk önce ellerine kitap alsınlar. Bizler sıcakkanlı ve hemen karar verip uygulayabilen ama çok çabuk da sıkılabilen insanlarız. Okçuluğa destek olmak tarihe sahip çıkmak bir ok ve yay sahibi olmakla ilintili değil.

  Önce okusunlar... Ünsal Yücel hocayı okusunlar Mustafa Kâni Efendi'yi okusunlar Süleyman Kâni İrtem'i okusunlar Kemankeş Mustafa'yı okusunlar Kitab-ı fiil-nüşşab'ı okusunlar. Hemen bir yay yapmaya başlamak yerine bu işle ilgilenen arkadaşlara yardımcı olmaya çalışsınlar. Ve bizim faaliyetlerimize bizzat gelerek destek olsunlar. Bütün bu araştırmalardan sonra hâlâ ok ve yayla ilgilenmek istiyorlarsa kendilerine en yakın spor kulübüne gitsinler. Bize ulaşsınlar biz onları arkadaşlara yönlendiririz. Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] veya Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


  Adnan Bey teşekkür ederim.
  Ben teşekkür ederim saygılarımla
  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş