El-ALİYY


Cenâb-ı Allah'ın güzel isimlerinden biri-anlamına gelir. Allah Teâlâ bütün kâinatın üstündedir. Bu cisimlerin yüksekliğine ve boyutlarına benzemez. Allah kâinatın her noktasında her zerreye aynı nisbette yakındır. O'nun zatı cisimlerin yakınlık uzaklık kavramına benzemez. Allah'tan daha üstün bir varlık yoktur. Allah'ın benzeri ortağı veya yardımcısı yoktur. Bütün kemal sıfatlarında üstün olan yüce Allah zamanından ve mekândan beridir.


Mübalâğa ve sübut ifade eden ve fâil vezninden sıfat olan bu kelime "yücelik" anlamı ifade eden bir lâfızdır. Bu kelime Kur'an'da daha ziyade "Kebîr" "el-Azîm" ve "Hakîm" isimleriyle birlikte varid olmuştur.