Allah’ın rızasına uymak insanı dünyada güzel bir hayatla yaşatır. Ahirette ise bu yaşam güzellikler ve nimetlerle sonsuza dek sürer. Bu nedenle insan kişilerin rızasını kazanmak ya da dünyanın geçici metaına sahip olmak için harcadığı çabadan çok daha fazlasını Allah’ın rızasını arayanlara vaat ettiği cennet için harcamalıdır. Üstad Said Nursi bu konuyu şöyle örneklendirmiştir:

"Ey sersem nefsim! Acaba şu vazife-i ubudiyet (kulluk) neticesiz midir ücreti az mıdır ki sana usanç veriyor? Halbuki bir adam sana birkaç para verse veyahut seni korkutsa akşama kadar seni çalıştırır ve fütursuz (bezginlik duymadan) çalışırsın. Acaba bu misafirhane-i dünyada âciz ve fakir kalbine kut (gıda) ve gına (zenginlik) ve elbette bir menzilin (inilen yer) olan kabrinde gıda (zenginlik) ve ziya (aydınlık) ve herhalde mahkemen olan Mahşer'de sened ve berat ve ister istemez üstünden geçilecek Sırat Köprüsü'nde nur ve Burak (binek) olacak bir namaz neticesiz midir veyahut ücreti az mıdır? Bir adam sana yüz liralık bir hediye va'detse yüz gün seni çalıştırır. Hulf-ul va'd edebilir (sözünden dönebilir) o adama itimad edersin fütursuz işlersin. Acaba hulf-ul va'd hakkında muhal (sözünden dönmesi imkansız) olan bir Zât Cennet gibi bir ücreti ve saadet-i ebediye gibi bir hediyeyi sana va'd etse pek az bir zamanda pek güzel bir vazifede seni istihdam etse; sen hizmet etmezsen veya isteksiz suhre (isteksiz) gibi veya usançla yarım yamalak hizmetinle onu va'dinde ittiham (suçlasan) ve hediyesini istihfaf etsen (hafife alsan) pek şiddetli bir te'dibe (edeplendirme) ve dehşetli bir tazibe (azaba) müstehak olacağını düşünmüyor musun? Dünyada hapsin korkusundan en ağır işlerde fütursuz hizmet ettiğin halde; Cehennem gibi bir haps-i ebedînin havfı (korkusu) en hafif ve latif bir hizmet için sana gayret vermiyor mu?"

Allah’ın rızasını kazanmanın dışında yapılan bütün işlerin harcanan çabanın kazancı çok az ve yetersizdir. Hiç kimse tüm gücünü ve mal varlığını harcasa da Allah’ın yarattığı bu dünya içinde Allah’ın rızasını kazanmadan kendisini gerçekten hoşnut edecek bir sonuca ulaşamaz. İnsan istekleri için harcadığı çabanın sonucunda eline geçeceklerle Allah’ın rızası için çalıştığında kazanacaklarını kıyaslamalı ve kişiye tek fayda sağlayacak olan Allah’ın rızasını tercih etmelidir. Şüphesiz ki Allah’ın rızasının karşılığı hiçbir dünyevi karşılıkla kıyas kabul etmez. Çünkü bu karşılık kısa süreli dünyada güzel ve huzurlu bir hayatın yanında sonsuza kadar sürecek şölen niteliğinde tarifi mümkün olmayan eşsiz bir hayatı kapsamaktadır.
CENNETTEKİ SONSUZ NİMETLER
İnsanın zevk aldığı ve isteği herşey ve daha fazlası vardır. (Kaf Suresi 35; Zuhruf Suresi 71; Enbiya Suresi 102)

Muazzam bir mülk vardır. (İnsan Suresi 20)

Her yanı nimetlerle donatılmıştır. (Saffat Suresi 43; İnsan Suresi 20)

Ölüm tadılmaz. (Duhan Suresi 56)

Ebedi olarak kalınır. (Bakara Suresi 25)

Yorgunluk veya bıkkınlık duyulmaz. (Fatır Suresi 35)

Sınırsız mutluluk vardır. (Yasin Suresi 55)

Tam bir rahatlık vardır. (Vakıa Suresi 89)

Alabildiğine geniştir. (Hadid Suresi 21)

Hoşnut bir yaşam vardır.(Hakka Suresi 21)

Hüzün ve korku yoktur. (Bakara Suresi 62; Al-i İmran Suresi 170; Fatır Suresi 34; Araf Suresi 35)

Geniş ikram görülür. (Saffat Suresi 42)