"Ey iman edenler eğer siz Allah'a (Allah adına İslam'a ve Müslümanlara) yardım ederseniz O da size yardım eder ve sizin ayaklarınızı sağlamlaştırır." (Muhammed Suresi 7)

İnsanın hem dünyada hem de ahirette tek bir gerçek dostu vardır. Bu dost onu hiçbir zaman bırakıp gitmez asla terk etmez her zorlukta yanındadır ve ona yardımcıdır. Doğduğu günden öldüğü güne kadar daima onunla birliktedir. Onu düşmanlarına karşı korur. Onun için herkesten daha güvenilirdir daima karşılıksız armağan edendir. Kuşkusuz bu dost alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'tır. Allah müminlerin en çok güvendiği en yakın dostudur.

İman edenler hayatları boyunca Kuran'ı Kerim'de tarifi yapılan güzel ahlakı insanlar arasında yaygınlaştırmak insanların Allah'a iman etmelerine vesile olmak için ciddi bir çaba içinde olurlar. Onların bu çabalarına karşılık inkar edenlerden bir grup ise tarih boyunca hep iman edenlerin karşısında yer almış onları baskı ile engellemeye çalışmışlardır. Allah Kuran'da inkar edenlere karşı hep müminlerle birlikte olduğunu onların işlerini kolaylaştıracağını müminlere yardımcı olacağını belirtmiştir. Allah yolunda samimi bir çaba içinde olan müminler bu gerçeği hayatlarının her anında yaşarlar. Allah her işlerini kolaylıkla sonuçlandırır her işlerinde başarı ve güzellik verir. Hatta zayıf imanlıların "eyvah" dedikleri ümitsizliğe düştükleri hiçbir kurtuluş yolunun kalmadığını sandıkları durumlarda dahi Allah peygamberlere ve müminlere Kendi Katından yardım göndermiş ve onları başarılı kılmıştır.

Yüce Rabbimiz bu gerçeği Kuran'da şöyle bildirmiştir:

"Andolsun (peygamber olarak) gönderilen kullarımıza (şu) sözümüz geçmiştir: Gerçekten onlar muhakkak nusret (yardım ve zafer) bulacaklardır. (Saffat Suresi 171-172)

Allah'ın yardımının ve desteğinin kendileriyle olduğuna iman eden müminler hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaz Allah'ın olayı nasıl sonuçlandıracağını şevkle beklerler. Allah'ın müminler üzerindeki yakın takibi ve yardımı ile ilgili Kuran-ı Kerim'de yer alan peygamber kıssalarında pek çok örnek vardır.Allah'ın Peygamber Efendimiz (Sav)'e Yardımı
Peygamber Efendimiz (sav) hayatı ve mücadelesi boyunca çok büyük engellerle karşılaşmıştır. Tebliğ yaptığı insan topluluğunda her türlü zorluğu çıkarmaya hazır insanlar bulunmuştur. Bu kişiler ikiyüzlü davranarak Peygamber Efendimiz (sav)'e tuzak kurmaya çalışmışlar onu tutuklamak sürgün etmek ve hatta öldürmek istemişlerdir.

Tüm bu olaylara karşı Peygamber Efendimiz (sav) alemlere örnek bir tevekkül göstermiş ve yalnız Yüce Allah'tan yardım istemiştir. Bunun sonucunda da Allah Peygamber Efendimiz (sav)'e yardım etmiş ve kendisine küfre sapanlara karşı zafer vermiştir. Kuran-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz (sav) ile ilgili olarak anlatılan olaylarda onun tevekkülü ve Allah'a teslimiyeti açıkça görülmektedir.

Örneğin Peygamber Efendimiz (sav)'in Mekke'den çıktıktan sonra arkadaşı ile birlikte gizlendiği bir mağaradaki sözleri tevekkülünün en güzel örneklerinden biridir. Yüce Rabbimiz de küfre sapanlara karşı kendisine yardım etmiştir:

"Siz ona (peygambere) yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Hani kâfirler ikiden biri olarak onu (Mekke'den) çıkarmışlardı; ikisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: "Hüzne kapılma elbette Allah bizimle beraberdir." Böylece Allah ona 'huzur ve güvenlik duygusunu' indirmişti onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş inkâr edenlerin de kelimesini (inkâr çağrılarını) alçaltmıştı. Oysa Allah'ın kelimesi Yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür hüküm ve hikmet sahibidir." (Tevbe Suresi 40)

Peygamber Efendimiz (sav) tüm hayatı boyunca gösterdiği tevekkülü ile tüm Müslümanlara örnek olmuş ve ümmetine sadece Allah'tan yardım dilemelerini şöyle hatırlatmıştır:

"...Bir şey isteyince Allah'tan iste. Yardım talep edeceksen Allah'tan yardım dile. Zira kullar... Allah'ın yazmadığı bir zararı sana vermek için bir araya gelseler buna da muktedir olamazlar."

Yüce Allah'ın yardımı hayatı boyunca Peygamber Efendimiz (sav)'in yanında olmuştur. Allah onun üzerine "güven duygusu ve huzur"
(Tevbe Suresi 26) indirmiştir.Allah'ın Hz. Musa'ya Yardımı: Denizin Yarılması
Allah'ın yardımının ve desteğinin kendileriyle olduğuna iman eden müminler için Hz. Musa ve kavminin yaşadıkları da güzel bir örnektir. Hz. Musa İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden korumak için Mısır'dan çıkarmıştır. Firavun ise ordusuyla birlikte Hz. Musa'nın ve kavminin peşine takılmıştır. Hz. Musa ve İsrailoğulları deniz kıyısına ulaştıklarında içlerinden bazı zayıf imanlılar Firavun tarafından sıkıştırıldıklarını düşünerek panik olmuşlar ve ümitsizliğe kapılmışlardır.

Oysa Hz. Musa örnek bir tevekkülle "... Şüphesiz Rabbim benimle beraberdir; bana yol gösterecektir." (Şuara Suresi 62) diyerek Allah'ın müminlerle beraber olduğuna ve kendilerine yardım edeceğine dair inancını göstermiştir. Allah apaçık bir mucizeyle denizi ikiye yararak Hz. Musa'nın ve kavminin karşı kıyıya geçmesini sağlamış ve onları Firavun'un zulmünden kurtarmıştır. Onların hemen ardından da denizi kapatarak Firavun'u ve ordusunu suda boğmuştur.Allah Tuzakları Bozarak Müminlere Yardım Eder

İnkar edenler müminleri Allah'ın yolundan engellemek için onlara türlü zorluklar çıkarırlar ve onların aleyhinde tuzaklar kurarlar. Ancak Allah Kuran-ı Kerim'de müminlere kurulan tüm tuzakların bozulacağını; bu tuzakların onları kuran kişilerin başlarına geçeceğini ve müminlere hiçbir zarar veremeyeceklerini vaat etmiştir: "(Hem de) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp-kuşatmaz..." (Fatır Suresi 43)

"Size bir iyilik dokununca tasalanırlar size bir kötülük isabet ettiğindeyse buna sevinirler. Eğer siz sabreder ve sakınırsanız onların 'hileli düzenleri' size hiçbir zarar veremez. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarını kuşatandır." (Al-i İmran Suresi 120)Allah Müminlere Dünyada ve Ahirette Yardım Eder

İnananların tek yardımcısı ve velisi Allah'tır. Müminler her türlü zorlukta her türlü şartta O'ndan yardım isterler ve Allah da onlara icabet eder.

Yüce Rabbimiz "...İman edenlere yardım etmek ise Bizim üzerimizde bir haktır." (Rum Suresi 47) ayetiyle tüm iman eden kullarına yardım edeceğini bildirmektedir.

Ancak Allah'ın yardımını kazanmak için en önemli şartlardan biri; O'nun dinine yardım etmek O'nun sınırlarını koruma konusunda titizlik göstermek ve bu uğurda mücadele etmektir.

İşte böyle samimi bir çabanın karşılığında müminler daima Allah'ın yardımıyla karşılık bulmayı umarlar. Zafer Allah'ın vaat ettiği gibi yalnızca O'na inananların O'nun rızası ve hoşnutluğu için gayret gösterenlerindir.

Şüphesiz dünyada müminleri yalnız ve yardımsız bırakmayan Allah ahiret hayatlarında da onların tek Velisi ve Yardımcısı olacağını vaat etmiştir.

"Şüphesiz Biz elçilerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahidlerin (şahitlik için) duracakları gün elbette yardım edeceğiz." (Mümin Suresi 51)

Erkek olsun kadın olsun inanmış olarak kim salih bir amelde bulunursa onlar cennete girecek ve onlar bir 'çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar' bile haksızlığa uğramayacaklardır. İyilik yaparak kendini Allah'a teslim eden ve hanif (tevhidi) olan İbrahim'in dinine uyandan daha güzel dinli kimdir? Allah İbrahim'i dost edinmiştir. (Nisa Suresi 124-125)